Njuike sisdoaluide

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission komissaareiksi neljä ehdokasta – uutena ehdokkaana Juha Lassila

Yle kysyi saamelaiskäräjien jäseniltä, ketkä ovat tämänhetkisiä komissaariehdokkaita sekä keitä heistä he itse kannattavat.

Juha Lassila on teologi, Anne Nuorgam juristi ja saamelaiskäräjien jäsen, Heikki Paltto poronhoitaja, yrittäjä sekä saamelaiskäräjien vaalilautakunnan puheenjohtaja ja Juha Joona oikeustieteen tohtori. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Tämänhetkisten tietojen mukaan saamelaisten totuus- ja sovintokomissioon on neljä komissaariehdokasta: Juha Joona, Juha Lassila, Anne Nuorgam ja Heikki Paltto.

Saamelaiskäräjät järjestää ylimääräisen täysistunnon ensi viikon tiistaina komissaarien valitsemiseksi eronneiden komissaarien tilalle. Sovintokomission työ joutui vastatuuleen viime toukokuussa, kun komissaarit Miina Seurujärvi ja Heikki J. Hyvärinen jättivät luottamustehtävänsä.

Yle kysyi komissaariehdokkaista saamelaiskäräjien jäseniltä.

Ehdokkaina pappi, juristi ja poronhoitaja

Komissaariehdokas Juha Lassila on inarinsaamelainen teologi ja pappi. Hän on syntynyt ja kasvanut Etelä-Suomessa. Lassila kertoo, että häntä ehdotettiin komissaariksi ja hetken mietittyään oli myös valmis alkamaan ehdokkaaksi.

– Komission työ on tärkeää, ja itse asiassa tuli hieman yllätyksenä, että minua pyydettiin tähän tehtävään, Lassila kertoo.

Lassila itse näkee oman etäisyytensä saamelaisyhteisöön hyvänä asiana komissaarin työssä.

– Omasta mielestäni olen riittävän etäällä ajankohtaisista säpinöistä, mitä yhteisön sisällä on menossa. Tietynlainen riippumattomuus kuuluu komissaarin tehtävänkuvaan, hän sanoo.

– Minulla on riittävä kokemus saamelaisuudesta ja toisaalta riittävä etäisyys saamelaisyhteisön arkipäivästä, jolloin minun on itseni helpompi nähdä kokonaisuus ja sillä tavalla olla asiantuntijana keskellä näitä kysymyksiä, Lassila kertoo.

Lassila on opiskellut inarinsaamea Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa.

– Kielitaitoni ei ole kovin riittävä, mutta haluaisin syventää taitoani kielessä.

Juha Lassila kertoo, mitä ajattelee komissaariehdokkuudestaan.

Juristi Anne Nuorgam sekä poronhoitaja ja yrittäjä Heikki Paltto kertoivat jo aiemmin tänä kesänä, että antavat suostumuksensa komissaariehdokkuuteen.

Saamelaiskäräjien ja sen hallituksen jäsen Anne Nuorgam kertoi, että jos hänet valitaan komissaariksi, hän jättäisi hallituksen jäsenyyden, mutta pysyisi saamelaiskäräjien rivijäsenenä.

Heikki Paltto puolestaan on entinen saamelaiskäräjien jäsen ja nykyinen saamelaiskäräjien vaalilautakunnan puheenjohtaja. Paltto kertoi aikaisemmin, että jos hänet valitaan komissaariksi, hän jättäisi vaalilautakunnan puheenjohtajuuden.

Ensimmäisen valintakierroksen ehdokkaista yksi yhä kiinnostunut ehdokkuudesta

Alun perin saamelaiskäräjät ja kolttien kyläkokous pyysivät vuoden 2020 keväällä yksittäisiä henkilöitä ja yhdistyksiä tekemään esityksiä sopivista komissaariehdokkaista.

Yle kysyi aikaisemmilta komissaariehdokkailta, ovatko he vielä ehdolla komissaareiksi. Kyselyistä kävi ilmi, että saamelaiskäräjät ei ole ollut yhteydessä aiempiin ehdokkaisiin.

Ensimmäisen valintakierroksen ehdokkaista oikeustieteen tohtori Juha Joona kertoo edelleen olevansa kiinnostunut komissaariehdokkuudesta.

Petteri Länsman puolestaan ei tiedä, onko häntä ehdotettu komissaariksi. Yrjö Musta ja Aslak Pieski kertovat, että he eivät ole tällä kertaa ehdokkaina, koska heitä ei ole siihen ehdotettu. Myös Marjaana Aikio, Nils-Henrik Valkeapää ja Irja Seurujärvi-Kari sanovat, etteivät ole enää ehdokkaina.

Keitä saamelaiskäräjien jäsenet kannattavat?

Yle selvitti myös, keitä saamelaiskäräjien jäsenten kannattavat komissaareiksi.

Saamelaiskäräjin jäsenistä ainakin Inka Kangasniemi ja Anu Avaskari kannattavat Juha Lassilan komissaariehdokkuutta.

– Minun ehdokkaani on Juha Lassila, joka on inarinsaamelainen pappi. Hänen sukunsa on kotoisin Nellimistä. Sovintoprosessin komissaarin on tultava politiikan ulkopuolelta, ja tärkeää on riippumattomuus ja saamelaisuus sekä se, että tuntee kulttuurin ja on luottamusta, Kangasniemi perustelee.

Myös Avaskarin mielestä Juha Lassila olisi hyvä komissaari.

– Lassila on tarpeeksi ulkopuolelta, mutta tuntee kulttuurin ja on saamelainen, Avaskari kertoo.

Pirita Näkkäläjärvi kannattaa Anne Nuorgamin valitsemista komissaariksi, sillä hän on Näkkäläjärven mukaan saamelaisyhteisön vahva asiantuntija. Inarinsaamenkielisen komissaarin valitsemiseen hän ei ota kantaa.

– Saamelaiskäräjien pitää kuunnella saamen kansan antamaa palautetta, ja oppia tapahtuneesta, ja valita nyt komissaareiksi kaksi yhteiskunnallisesti erittäin kokenutta ja harjaantunutta saamelaista, Näkkäläjärvi perustelee.

Kari Kyrö kannattaa Juha Joonaa komissaariksi. Kyrön mielestä Joona on paras ehdokas komissaarin työhön.

– Hänellä on näyttöä tehtävään vaadittavista ominaisuuksista, hän on rauhallinen ja harkitseva ja hän nauttii laajaa luottamusta inarinsaamelaisten ja muidenkin saamelaisten keskuudessa, Kyrö sanoo.

Saamelaiskäräjien jäsenet Leo Aikio, Veikko Feodoroff, Tauno Ljetoff ja Irja Seurujärvi-Kari eivät ole vielä valinneet, keitä kannattavat uusiksi komissaareiksi. Juha-Petteri Alakorva ei kannata ketään, sillä hänen mielestään asia tulisi palauttaa valmisteluun.

Veikko Porsanger ja Jouni Äärelä ilmoittivat, etteivät osallistu ensi viikon kokoukseen ja siksi eivät ota kantaa asiaan.

Muita saamelaiskäräjien jäseniä Yle ei tavoittanut keskiviikon aikana.

Saamelaiskäräjät valitsee ensi viikolla kaksi uutta komissaaria

Saamelaiskäräjät järjestää ylimääräisen täysistunnon ensi viikon tiistaina 9.8. kello 9–16 saamelaisten totuus- ja sovintokomission komissaarien valitsemiseksi eronneiden komissaarien tilalle. Tarkoituksena on valita kaksi uutta komissaaria, joista toinen edustaa inarinsaamen kieliryhmää ja toinen pohjoissaamen kieliryhmää.

Saamelaiskäräjät on myös pyytänyt yhteydenottoja saamelaiskäräjien jäseniin tai puheenjohtajiin mahdollisista komissaariehdotuksista.