Njuike sisdoaluide

Kuvddâl jiõn: Eeʹjj 1988 jåårǥlõttum Evvan evaŋǧeʹlium lij ååʹn täʹrǩstum

Evaŋǧeʹliuum lij täʹrǩstam universiteʹttuʹčteeʹl Miika Lehtinen. Ortodookslaž ceerkav lij plaaneʹmmen jåårǥlâʹtted lââʹzz.

Nuõrttsääʹmǩiõl universiteʹttuʹčteeʹl Miika Lehtinen lij täʹrǩstam Evvan Evaŋǧeʹliuum jåårǥlõõzz. Govva: Miika Lehtinen

Mõõnni rosttov poodd Oulu universiteeʹtt nuõrttsääʹmǩiõl universiteʹttuʹčteeʹl Miika Lehtinen aaʹlji peiʹvveed puäʹres, eeʹjj 1988 ǩeeʹrjtum Evvan Evaŋǧeʹliuum ânnʼjõž ortografia mieʹldd. Tõt lij leämmaž Lääʹddjânnam Bibliasieʹbr projeʹktt, kååʹtt lij ååʹn vaalmâš.

Täʹrǩstum Evvan Evaŋǧeʹlium lij lookkâmnalla Lääʹddjânnam Bibliasieʹbr neʹttseeidast.

– Lij hääʹsǩ vueiʹnned tõn toʹben neeʹttest. Täʹbbe eman vuåʹppem, što tõt lij tok eettam, Lehtinen mušttal mõõnni neljdpeeiʹv.

Puk nuõrttsääʹmǩiõl bukva da miârk jie võl toiʹmme kuddnalla, ǥu spesiaalmiârk lie nuʹt jiânnai. Täk lie vuõssmõs Bibliateeʹkst, kook lie sääʹmǩiõʹlle õlmstõttum digitaalʼlânji.

Tän räjja lij leämmaž tåʹlǩ 1980-lååǥǥast jåårǥlõttum Evvan Evaŋǧeʹlium. Puäʹres Evaŋǧeʹlium lij leämmaž ââʹnnmest jäänmõsân ceerkvest, leâša ååʹn puk oummu vuäiʹtte jieʹlled lookkmen tõn neeʹttest.

Lehtinen tuäivv, što oummu jeäʹlle lookkmen tõn ååʹn, ǥu tõt lij sääʹmǩiõʹlle õlmstõttum.

Ortodookslaž ceerkav lij plaaneʹmmen jåårǥlâʹtted lââʹzz. Lehtinen še lij vuäǯǯam ođđ tuâj, ǥu son jåårǥlââtt måtam pieʹǩǩid ođđ testameeʹntest.

Miika Lehtinen haaʹleʹči juäʹtǩǩed Bibliateeʹksti jåårǥlâʹttemtuâj.