Njuike sisdoaluide

Guldal jiena: Aslak Holmberg jođihišgoahtá Sámiráđi – "Hui stuorra illu ja gudni, go čájehedje munnje luohttámuša"

Ságadoalli bargu buktá Holmbergii ođđalágan ovddasvástádusaid, ovddastanvejolašvuođaid ja guhkes bargomátkkiid. Barggu vuolde leat juo mearkkašahtti áššit.

Christina Henriksen geige Áslat Holmbergii ságadoalli veahčira Jielleváris. Govva: Kristoffer M. Haetta / Sámiráđđi

Njuorggánlaš Áslat Holmberg lea válljejuvvon Sámiráđi ođđa presideantan Sámiid 22. konferánssa oktavuođas Jielleváris mannan vahkkoloahpa. Son váldá badjelasas doaimma Christina Henriksen maŋis, guhte lea jođihan Sámiráđi jagi 2020 rájes.

– Hui stuorra illu ja gudni, go čájehedje munnje luohttámuša. Illudan beassat bargat Sámiráđiin, mii lea šaddan munnje hui dehálaš searvin jagiid čađa, dadjá Holmberg.

Holmbergis lea guhkes vásáhus Sámiráđi doaimmain. Holmberg lea maŋemus logi jagi bargan sámi ja álgoálbmotáššiiguin iešguđet álbmotorganisašuvnnain, Sámedikkis ja maiddái aktivistan ja dutkin. Maŋemus viđa jagi áigge son lea doaibman Sámiráđi várrepresideantan. Son lea maid ovddeš Suoma Sámedikki lahttu.

Dál lei Suoma vuorru váldit badjelasas Sámiráđi ságadoallivuorru ja Holmberg lei gearggus váldit doaimma vuostá.

– Várrepresideantan beasai juo vehá hárjánit dán bargui. Mus lea alla motivašuvdna bargat áššiiguin. Jáhkán mun máhtán ráfálaččat ja áššálaččat ovddidit oktasaš áššiid ja ovddastit Sámiráđi ja sámi siviilaservodaga iešguđetlágan arenain, dadjá Holmberg.

Sámiráđi ođđa ságadoalli Áslat Holmberg smiehtada, makkárson presideanta sus šaddá ja makkár barggut vurdet su dál ságadoallin.

Bargobeavddi alde leat juo stuorra ovddasvástádusat

Ságadoalli bargu buktá Holmbergii ođđalágan ovddasvástádusaid, ovddastanvejolašvuođaid ja guhkes bargomátkkiid. Son illuda, ahte beassá ain bargat liekkus bargobirrasis. Barggu vuolde leat juo mearkkašahtti áššit.

– Jáhkán dat doaimmat bohtet lassánit ja erenomážit ovddasvástádusat bohtet stuorrut ja lassánit. Leat olu áššit maid ferte hui vuđolaččat smiehttat ja bargat, ja mo daidda galgá reageret, guđe bálgáid mii váldit ovddos guvlui. Olu stuorra gažaldagat bohtet leat beavddi alde.

Sámiid vuoigatvuohtaáššit leat Holmberga váimmu lahka. Son lea juo ovdalis bargan luonddugeavahanáššiiguin ja eanan- ja čáhcerivttiiguin. Okta stuorra temá Sámeráđis boahtá leat sámiid árbevirolaš dieđuid sirdin boahttevaš buolvvaide.

– Sámi árbevirolaš dieđu sirdin buolvvas bulvii lea hui dehálaš, ja sámi servodagas leat olu hástalusat. Sámiráđđi áigu bargat eanet dan ovdii, ahte oažžut sihke nuoraid ja maiddái boarrásot olbmuid min doibmii fárrui, muitala Holmberg.

Beaivvi ságaid ja Yle Ođđasiid Sámis sáhtát maid guldalit Yle Areenas.