Njuike sisdoaluide

Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle -haʹŋǩǩõs lij peäʹlrääʹjest – kueiʹmmuʹčteeʹl ǩiõččlâʹdde ođđ mättʼtemnaaʹlid da juäʹtǩǩe vuäʹmm pueʹrren tuõttum naaʹlid

Kueiʹmmuʹčteeʹl Anna-Katariina Feodoroff da Hanna-Maaria Kiprianoff lie pueʹttmen neäʹttel-loopp Iinnteʹmes inn -festivaaʹle. Suäna tuäivte pukid tiõrv pueʹttmest mainsted suännain tän haʹŋǩǩõõzzâst.

Čeʹvetjäuʹrrneǩ Anna-Katariina Feodoroff alttii kueiʹmmuʹčteeʹlen teimma vueʹssmannu aalǥâst. Govva: Terhi Harju / Kolttakulttuurisäätiö

Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij viikkâd ooudâs nuõrttsääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz. Ååʹn ǩiõččlõõddât ođđ naaʹlid da puârõõlât vuäʹmm, juʹn ǩiõččlõddum aaʹššid.

Haʹŋǩǩõõzz kueiʹmmuʹčteeʹl Anna-Katariina Feodoroff lij jiõčč leämmaž mieʹldd ouddmiârkkan Čeʹvetjääuʹr škooulâst kuälmad klaass pirrõsmättʼtõõzz čiâssin mõõnni eeʹjj. Son da nuʹbb kueiʹmmuʹčteeʹl Hanna-Maaria Kiprianoff lie raajjâm materiaalid, riâššâm puärrsijeäʹǩǩääid da teeʹmmpeeiʹvid škooulâst.

– Ååʹn juurd lij juäʹtǩǩed materiaaltuâj. Jieʹnnǩiõllsaž pirrõsmättʼtõs jäänmõsân, Feodoroff maainast.

Õhtt ođđ nääʹll kueiʹmmuʹčteeʹlin lij mõõnnâd mieʹldd lääʹddǩiõllsaž čiâssid, ouddmiârkkân ǩiõtt-tuâjjčiâssid. Mieʹrren lij vuäǯǯad toiʹmmjed čiâssid, koin lie lääʹddǩiõllsaž da sääʹmǩiõllsaž uʹčteeʹl.

Âʹvvel škooulâst čiâssin lij leämmaž mieʹldd ǩiõllkueiʹmm. Son jieʹli mainsteʹmen päärnaivuiʹm da uʹčteeʹlin di siõrteʹmen siʹjjid.

– Mõõnni eeʹjj tõt leäi Hilkka Fofonoff da juurd lij, što son juätkkai, särnn Feodoroff.

Nuʹbb täävtõssân lij altteed oʹđđest leʹksspääʹj ođđ, jäänab miõllǩieʹssi naaʹlin. Feodoroff haaʹlad, što puärraz di päärna mušttleʹče suännaid, jõs lie jurddi, mäʹhtt pääʹj vuäitči tueʹjjeed jeeʹresnalla.

Kueiʹmmuʹčteeʹl Feodoroff da Kiprianoff lie pueʹttmen neäʹttel-loopp påʹrǧǧmannu 19.–20. peeiʹv Iinnteʹmes inn -festivaaʹle. Suäna tuäivte pukid tiõrv pueʹttmest mainsted suännain tän haʹŋǩǩõõzzâst.

Haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij lââʹzzted sääʹmpäärnai di -nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž Lääʹddjânnmest da tuärjjeed päärnai škooulpälggaz ǩiõllpieʹzzest jiiʹjjesǩiõllsaž mättʼtõõzz årra Aanar kååʹddest.

Ǩiõllpieʹzzest škoouʹle – sääʹmpäärnai jiijjâsǩiõllsaž škooulpääʹljes -haʹŋǩǩõs lij Nuõrttsääʹmkulttuurfoond vaaldšmem da Lääʹddjânnam kulttuurfoond teäggtem haʹŋǩǩõs. Haʹŋǩǩõs lij ååʹn peäʹlrääʹjest da haʹŋǩǩõs peštt 23.6.2023 räjja.

Kueiʹmmuʹčteeʹl haaʹlee kuvddled puärrsi da päärnai jurddjid tååimai ooudâs viikkmest. Tååimteeʹjen Janica Gauriloff.