Uusi saamelaismääritelmä ehtimässä sittenkin ensi vuoden vaaleihin

Oikeusministeriö ja saamelaiskäräjät sanovat tiedotteessaan, että ministeriön ja saamelaiskäräjien yhteisenä tavoitteena on, että vuonna 2015 pidettävissä saamelaiskäräjävaaleissa noudatetaan uutta saamelaiskäräjälakia ja ja sen vaaleja koskevia säännöksiä.

Oikeusministeriö ja saamelaiskäräjät sanovat, että ministeriön ja saamelaiskäräjien yhteisenä tavoitteena on, että vuonna 2015 pidettävissä saamelaiskäräjävaaleissa noudatetaan uutta saamelaiskäräjälakia ja ja sen vaaleja koskevia säännöksiä. Govva: Vesa Toppari / Yle

Uusi saamelaismääritelmä olisi sittenkin ehtimässä ensi vuoden saamelaiskäräjävaaleihin.

Oikeusministeriön ja saamelaiskäräjien yhteisenä tavoitteena on, että vuonna 2015 pidettävissä saamelaiskäräjävaaleissa noudatetaan uutta saamelaiskäräjälakia ja sen vaaleja koskevia säännöksiä. Asiasta kerrottiin saamelaiskäräjien tiedotteessa, jonka sisällön oikeusministeriö oli tarkistanut.

– Ministeriö ja saamelaiskäräjät myös toimivat tavoitteen saavuttamiseksi, he sanovat tiedotteessaan perjantaina.

Tämä tarkoittaa sitä, että koko vaaliprosessi toteutettaisiin uuden saamelaiskäräjälain mukaisesti.

Hakeutuminen saamelaiskäräjien vaaliluetteloon tapahtuisi näin niin kutsutun kompromissisaamelaismääritelmän mukaan, josta saamelaisasioiden ministerityöryhmä ja saamelaiskäräjät pääsivät yhteisymmärrykseen kesällä.

– Olen varma siitä, että saamelaisyhteisön ja saamelaiskäräjien tukema saamelaismääritelmä astuu voimaan ennen vaaleja ja saamelaiskäräjät käsittelee hakemukset saamelaiskäräjien vaaliluetteloon uuden määritelmän nojalla, saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi kertoo.

Vuoden 2015 vaalien äänestäminen toimitettaisiin myös uuden lain mukaan, mikä tekisi myös esimerkiksi äänestysauton käyttämisen mahdolliseksi.

"Hallituksen esitys annetaan eduskuntaan mahdollisimman pian"

Oikeusministeriön mukaan hallituksen esitys uudeksi saamelaiskäräjälaiksi annetaan eduskuntaan mahdollisimman pian. Eduskunta käsittelee hallituksen esitystä syksyllä.

– Jos tarve vaatii, voidaan lakiin sen eduskuntakäsittelyn yhteydessä esittää otettaviksi tarpeelliset siirtymäsäännökset vuoden 2015 vaaleissa sovellettavista vaaliluetteloon hakeutumista ja vaaliluettelon vahvistamista koskevista määräajoista ja muista mahdollisista vaalien toimittamiseen liittyvistä seikoista, tiedotteessa sanotaan.

– Saamelaiskäräjien käsityksen mukaan hallituksen esitystä ei ole tarvetta käsitellä muissa valiokunnissa kuin perustuslakivaliokunnassa. Saamelaiskäräjien tavoitteena on, että lain eduskuntakäsittely olisi nopea, lakiin ei tulisi muita muutoksia kuin mahdollisesti siirtymäsäännösten osalta ja luonnollisesti tuomme tämän toiveen esiin perustuslakivaliokunnalle, Näkkäläjärvi kertoo.

Viime viikolla vielä epävarmuutta aikataulusta

Lapin Kansa Ságat kertoi viime viikolla, että oikeusministeriön saamelaisasioista vastaavan virkamiehen näkemyksen mukaan vaaliluetteloon hakeutuminen pitää toteuttaa vanhan eli voimassaolevan saamelaiskäräjälain mukaan.

Syyksi mainittiin muun muassa se, että uuden lain olisi pitänyt olla valmis nyt, jotta uudella lailla olisi pystynyt hakeutumaan saamelaiskäräjien vaaliluetteloon.

Saamelaiskäräjien vaalit ovat ensi vuonna syksyllä. Vaalien valmistelu on jo alkanut.

Korjattu 9.9.2014 klo 16:00: Perjantaina ilmestynyt tiedote ei ollut oikeusministeriön ja saamelaiskäräjien yhteinen tiedote vaan se oli saamelaiskäräjien tiedote. Oikeusministeriö oli kuitenkin tarkistanut saamelaiskäräjien internet-sivuilla ilmestyneen tiedotteen sisällön etukäteen. Asiasta on kerrottu myös erillisillä uutisilla 8.9.2014 alkaneella viikolla.