YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto kehottaa Suomen hallitusta vielä neuvottelemaan saamelaisten kanssa Metsähallituksen uudelleenorganisoinnista

Olemme huolissamme siitä, että laki saattaa johtaa saamelaisten oikeuksien huomattavaan heikentymiseen saamelaisten perinteisten maiden ja luonnonvarojen käytössä, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto lausuu.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto kehottaa Suomen hallitusta neuvottelemaan saamelaisten kanssa vielä Metsähallituksen uudelleenorganisoinnista.

– Olemme huolissamme siitä, että laki saattaa johtaa saamelaisten oikeuksien huomattavaan heikentymiseen saamelaisten perinteisten maiden ja luonnonvarojen käytössä.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on huolissaan siitä, että saamelaisten vapaa, tietoon perustuva ennakkosuostumus (eng. free, prior and informed consent) ei ole toteutunut metsähallituslakia uudistettaessa.

– Kehotamme Suomen hallitusta neuvottelemaan edelleen saamelaisten kanssa, jotta vapaa, tietoon perustuva ennakkosuostumus totetuu, ennen kuin hallitus hyväksyy ja toteuttaa laki- tai hallinnollisia toimia, jotka voivat vaikuttaa saamelaisiin. Hallituksen tulee myös huolehtia tarvittavista suojamekanismeista.

Samassa lausunnossa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto antaa kehotuksia myös Brasilian valtiolle.

Useat saamelaistoimijat ovat vastustaneet nykyistä metsähallituslakiehdotusta

Useat saamelaistoimijat ovat vastustaneet metsähallituslakiehdotusta nykyisessä muodossaan.

Muun muassa Saamelaiskäräjät, Saamelaisneuvosto ja saamelaisalueen paliskunnat ovat pyrkineet vielä viime metreillä vaikuttamaan poliitikkoihin, jotta he palauttaisivat metsähallituslakiehdotukseen siinä aikaisemmin olleet saamelaisalueen erityissäännökset, kuten saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon.

Saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien heikentämiskiellon mukaisesti saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevat tai vaikutuksiltaan sinne ulottuvat, valtion maa- ja vesialueilla toteutettavat Metsähallituksen suunnitelmat ja hankkeet olisi laadittava ja toteutettava niin, etteivät ne olennaisesti heikennä saamelaisten mahdollisuuksia käyttää heille alkuperäiskansana kuuluvia oikeuksia harjoittaa perinteisiä saamelaiselinkeinoja tai muutoin ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan.

Nämä saamelaisalueen erityispykälät olivat metsähallituslakiehdotuksessa vielä vuonna 2014, mutta myöhemmin ne pyyhittiin pois.