8.3. vietetään kansainvälistä naistenpäivää

Naistenpäivän merkitys kasvaa yhä

Kansainvälistä naistenpäivää on vietetty maaliskuun 8. päivänä YK:n yleiskokouksen virallistamalla päätöksellä vuodesta 1975.

Naistenpäivää on vietetty kansallisilla tasoilla jo huomattavasti ennen vuotta 1975, esimerkiksi Yhdysvalloissa vuodesta 1909 ja Venäjällä vuodesta 1913 alkaen.

Kansainvälisen naistenpäivän historia alkaa kuitenkin jo vuodesta 1857. Silloin New Yorkissa sijainneen tekstiilitehtaan sadat työläisnaiset järjestivät lakon osoittaakseen mieltään alhaisia palkkoja, pitkiä työaikoja ja epäinhimillisiä työoloja vastaan.

Poliittiset oikeudet ja luokkasidonnaisuuden poisto ensi teemoja

Naistenpäivää vietettiin ensimmäisen kerran kansainvälisesti 1911 Yhdysvaltain, Itävallan, Tanskan, Saksan ja Sveitsin naisten voimin. Naisten poliittisten oikeuksien uranuurtajan Suomen naisparlamentaarikot olivat läsnä edeltävänä vuonna Kööpenhaminassa, kun päivästä päätettiin. Aluksi naistenpäivän tavoitteena olikin työskennellä naisten poliittisten oikeuksien lisäämisen puolesta.

Työ kantoi hedelmää. Naisten poliittiset oikeudet tunnustettiin 1900-luvun kuluessa suurimmassa osassa maailmaa. Euroopan viimeisinä äänioikeuden saivat Sveitsin ja Liechtensteinin naiset, vuosina 1971 ja 1984.

1910-luvun jälkeen naistenpäivän tarkoituksena oli myös valistaa eritoten työläisnaisia terveydenhuollosta, siveydestä ja työväenasioista. Luokkasidonnaisuuden merkityksen koros- taminen oli naistenpäivälle tyypillistä 1960- ja 70-luvuille asti. Tuolloin mm. Neuvostoliitto julisti naistenpäivän kansalliseksi vapaapäiväksi (1966).

Esimerkiksi Suomessa naiset olivat marssineet oikeuksiensa puolesta varhain, mutta ensimmäinen suuri naistenpäivän marssi järjestettiin 1972 Sydneyssä. Tuolloin marssittiin oikeudesta työhön, tasa-arvoiseen palkkaan ja koulutusmahdollisuuksiin, ilmaiseen esikouluun ja lastenhoitoon, ehkäisyyn ja aborttiin.

Suomen naiset esimerkkeinä muille

Suomen naiset toimivat varhaisen äänioikeutensa ja maailman ensimmäisten parlamentaarikoittensa myötä esimerkkeinä koko maailmalle. Nykyisin kansainvälisellä naistenpäivällä pyritään ennen muuta yhdistämään kaikkia maailman naisia, jotta ajankohtaiset vaatimukset huomioitaisiin kaikkialla.

Vaikka Suomen naisten olot ovat nykyään hyvät verrattuna monien maiden naisten oloihin, tehtävää yhä riittää. Esimerkiksi palkkatasa-arvo on yhä saavuttamatta ja yllättävän monissa perheissä, työpaikoissa ja päiväkodeissakin eletään yhä "miesten ja naisten töiden ja tyttöjen ja poikien leikkien" mukaan.

Yle Teksti-TV
Lähteet: Savonlinnakampus.joensuu.fi, Ykliitto.fi, Wikipedia.org

Julkaistu: 07.03.2013

[an error occurred while processing this directive]
Muualla Yle.fi:ssä