Viikon positiivinen uutinen 12.12.2014

Suomalaisten elämänlaatu on pysynyt hyvänä

Joka neljäs vuosi julkaistavan Suomalaisten hyvinvointi -raportin mukaan elämänlaatu on pysynyt Suomessa hyvänä. Hyvinvointierot ovat silti sitkeitä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomi ei ole muuttunut "pahoinvointivaltioksi". Suomalaisten hyvinvointi ja elämänlaatu ovat pysyneet hyvänä kuluneen kymmenen vuoden aikana. Kuitenkin sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierot ovat yhä edelleen kansainvälisesti verrattuna suuret.

Joka neljäs vuosi, vaalikauden päätteeksi julkaistava raportti perustuu keväällä 2013 tehtyyn laajaan kyselyyn.

Erityisesti työkyvyttömyys ja työttömyys alentavat raportin mukaan elämänlaatua Suomessa. Joka kymmenes kotitalous kertoi kyselyssä kärsivänsä toimeentulo-ongelmista, mutta ne eivät ole lisääntyneet neljän vuoden takaisesta.

Tuloerojen ja suhteellisen köyhyyden yli vuosikymmenen kestänyt kasvu on pysähtynyt. Pitkään jatkunut taantuma ei ole heijastunut kotitalouksien toimeentulo-ongelmien kasvuna.

Ruoka-apua ilmoitti hakeneensa kaksi prosenttia vastaajista, toimeentulotukea hakeneista vajaa viidennes.

Terveys koetaan paremmaksi

Taantuma ei näytä heijastuneen myöskään lapsiperheiden työllisyyteen tai toimeentuloon, mutta työn ja perheen yhteensovittamisesta on tullut yhä vaativampaa.

Suomalaiset kokevat oman terveytensä entistä parempana, mutta yhä useampi kertoo kokevansa stressiä. Vähän koulutetut ja pienituloiset kokevat terveytensä edelleen muita huonompana ja kärsivät muita useammin pitkäaikaissairauksista.

Yksinäiseksi itsensä kokevien määrä ei ole lisääntynyt. Vain murto-osa yksinasuvista kokee itsensä yksinäiseksi. Työttömät, köyhät, työkyvyttömät ja iäkkäät kokevat itsensä muita useammin yksinäisiksi. Nuorilla yksinäisyys liittyy syrjäytymisen riskiin. Muita yksinäisyyden riskiryhmiä ovat 85 vuotta täyttäneet ja etenkin miehet.

Iäkkäät tyytyväisiä elinoloihinsa

Valtaosalla kotona asuvista iäkkäistä on hyvät elinolot ja riittävä toimeentulo. He ovat tyytyväisiä terveyteensä ja kokevat elämänlaatunsa hyväksi.

Ikääntyneiden päivittäisessä toimintakyvyssä ei juuri ole tapahtunut muutoksia, mutta yksinäisyys ja ongelmat terveyspalvelujen ja kotiavun saannissa heikentävät hyvinvointia.

75 vuotta täyttäneistä 75 prosenttia on valmis käyttämään enemmän omia varoja palveluihinsa. Ikäihmiset eivät myöskään ole halukkaita jäämään omaisten hoidettavaksi.

Hyvinvointivaltiolla kova kannatus

Hyvinvointivaltion kannatus on Suomessa edelleen vankka. Yhä useampi katsoo, että kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on kasvanut jo liian suureksi.

Yksityisten palvelujen kannatus on pudonnut kymmenen vuoden takaisesta selvästi. Lähes 90 prosenttia suomalaisista pitää sosiaaliturvan tasoa sopivana tai liian matalana. Julkinen sektori nähdään päävastuullisena hoivan ja turvan antajana ja muut täydentävät palveluvalikoimaa.

Läheisten antaman avun merkitys on edelleen suuri. Suomalaisten enemmistö ei siis epäile hyvinvointivaltion antamaa turvaa ja palveluja.

Kyselyyn vastasi 4226 18-79-vuotiasta puhelimitse. Lisäksi 372 80 vuotta täyttänyttä haastateltiin kotona. Aineistoa täydennettiin rekisteritiedoilla.

Yle Teksti-TV
Lähde: THL
Kuva: ALESSANDRO DELLA BELLA / EPA/AOP. Mies ylittää jäätyneen lahden polkupyörällä Espoossa.

Vinkkaa positiivisesta uutisesta:
Lähetä Teksti-TV:lle vinkki viikon positiiviseksi uutiseksi sähköpostilla osoitteeseen teksti-tv@yle.fi tai postitse osoitteeseen Yle Teksti-TV / Positiivinen uutinen, PL 77, 00024 Yleisradio. Liitä mukaan linkki alkuperäiseen uutiseen, jos se löytyy verkosta, tai alkuperäinen uutinen lehtileikkeenä tai esimerkiksi skannattuna kuvana vaikkapa paikallislehden uutisesta. Liitä mukaan tiedot alkuperäisen uutisen julkaisijasta ja julkaisupäivästä sekä omat yhteystietosi. Jos haluat, laitamme vinkkaajan nimen jutun yhteyteen.

Julkaistu: 12.12.2014

Kaikki kalenteri/Viikon positiivinen uutinen - alueen artikkelit

Suomessa Euroopan neljänneksi paras terveydenhuolto

Suomessa on tuoreen EHCI-indeksin mukaan Euroopan neljänneksi paras ja EU:n toiseksi paras terveydenhuolto. Suomen sijoitus vertailussa nousi hoitojonojen lyhentymisen myötä.

Terveysremontti onnistuu parhaiten yhdessä

Puoliso kannattaa ehdottomasti houkutella mukaan terveysremonttiin. Brittitutkimuksen mukaan elintapamuutos onnistuu huomattavasti helpommin toisen kanssa.

Suomalaisten elämänlaatu on pysynyt hyvänä

Joka neljäs vuosi julkaistavan Suomalaisten hyvinvointi -raportin mukaan elämänlaatu on pysynyt Suomessa hyvänä. Hyvinvointierot ovat silti sitkeitä.

Norpan pesinnän pelastaneet pesäkinostajat palkittiin

Vapaaehtoiset pelastivat saimaannorpan pesinnän viime talvena. Teko palkittiin Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton Paras luontoteko 2013-2014 -palkinnolla.

Kansalaisaloite toimii sittenkin

166 851 suomalaisen allekirjoittama kansalaisaloite avioliittolain muuttamiseksi on hyvää vauhtia matkalla ensimmäiseksi läpi menneeksi kansalaisaloitteeksi.

Mielekäs elämä kestää pidempään

Elämänsä mielekkääksi kokevat iäkkäät elävät keskimäärin kaksi vuotta kauemmin kuin ikätoverinsa.

Heijastin triplaa autoilijan väistömatkan

Heijastin säästää tutkitusti ihmishenkiä. Autoilija näkee heijastimellisen jalankulkijan kolminkertaisen matkan päähän heijastimettomaan verrattuna.

Tuberkuloosikuolemat lähes puolitettu 25 vuodessa

Tuberkuloosin vastaiset toimet ovat säästäneet arviolta 37 miljoonan ihmisen hengen vuoden 2000 jälkeen.

Kylmä muuntaa kehon huonoa rasvaa hyväksi

Kylmälle altistuminen voi amerikkalaistutkimuksen mukaan muuntaa kehon rasvoja huonoista hyviksi. Ilmiö ei kuitenkaan päde ylipainoisiin.

Viskistä saa jatkossakin puhua

Alkoholilainsäädännön muutokset herättivät suomalaisissa vankat epäilyt sananvapauden kaventumisesta verkossa. Osittain kyse on väärinkäsityksistä. Viskistä saa jatkossakin puhua niin paljon kuin sielu sietää.

Kahvi saattaa lisätä elinvuosia

Kolmesta neljään kuppia kahvia päivittäin juovat saattavat elää hieman muita pitempään, tuore tutkimus vihjaa.

PTT: Ruoka halpenee tänä vuonna

Pellervon taloustutkimus arvioi, että ensi vuonna ruoka kallistuu yleistä hintakehitystä vähemmän.

Puska: Suomalaiset mieleltään terveempiä kuin koskaan

THL:n entinen pääjohtaja Pekka Puska toivoo, että suomalaiset oppisivat hallitsemaan stressiä paremmin.

Nälkäisiä 100 miljoonaa vähemmän

Nälkä vähenee, vaan ei kaikkialla. Maailmassa on YK:n mukaan nyt sata miljoonaa aliravitsemuksesta kärsivää vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Silti joka yhdeksäs ihminen elää yhä nälässä.

Sokerikeskustelu on tuonut tulosta

Turun Sanomat kertoo verkkosivuillaan monien varsinaissuomalaisten päiväkotien vähentäneen sokerin käyttöä lasten välipaloilla.

Uusi tapa tukea lapsia ja nuoria

Espoo ottaa käyttöön uuden toimintamallin lasten ja nuorten tukemiseksi.

Helsinki 8. paras kaupunki maailmassa

Helsinki on The Economist -lehden vertailun mukaan elinoloiltaan maailman kahdeksanneksi ja Euroopan toiseksi paras kaupunki.

Helsingin yliopisto 73. paras maailmassa

Helsingin yliopisto on kohentanut hieman asemiaan maailman parhaiden yliopistojen Shanghai-vertailussa.

Vantaalla kivikauden idolilöytöjä

Vantaan Jokiniemen juuri päättyneissä arkeologisissa kaivauksissa tehtiin merkittäviä löytöjä kampakeraamisen ajan hautapaikoilta.

Suomalaiset pysyvät työelämässä pitkään

Suomalaiset pysyvät mukana työelämässä verraten pitkään. 60-64-vuotiaiden työllisyysaste on noussut nopeasti ja on EU:n kuudenneksi korkein.

HS: Tietovarastot tuovat työtä

Suomi soveltuu ilmastonsa, sijaintinsa ja vakautensa myötä erinomaisesti palvelinkeskusten sijoituspaikaksi.

Arkkipiispan anteeksipyyntöä pidetty tärkeänä

Arkkipiispa Kari Mäkisen seksuaalivähemmistöille esittämää anteeksipyyntöä on pidetty merkittävänä tekona myös Suomen ulkopuolella.

Sisustajilla on uuskäyttöä romulle

Yleisradion Savon aluetoimituksen uutinen (8.7.) kertoo, että sisustajat etsivät nyt vanhaa maatilojen tavaraa. Hylkytavara löytää näin arvokkaan uuskäytön, ja myyjäkin saa rahakorvauksen.

Kehitysyhteistyö koetaan tärkeänä

Suomalaisten ylivoimainen enemmistö pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä ja merkityksellisenä.

Saksa: Auringolla puolet sähköenergiasta

Saksassa aurinkoenergialla tuotetun sähkön osuus ylitti 50 % senhetkisestä tuotannosta keskipäivällä 9. kesäkuuta.

TS: Uudenkaupungin autotehdas palkkaa lisää väkeä

Uudenkaupungin autotehdas tarvitsee Turun Sanomien mukaan 300 uutta työntekijää.

Pöpöt suojaavat pikkulasta

Pikkulapset voivat säästyä allergioilta ja astmalta, jos he altistuvat erilaisille allergeeneille, kuten bakteereille ja eläinhilseelle alle vuoden ikäisinä.

Tavoite: Pääkaupunkiseudun liityntäbussit sähköisiksi

Sähköbussit ovat nyt kiinnostuksen kohteena monissa maissa. Helsingin seudun liikenteen tavoitteena on, että kaikki seudun liityntälinjat ajetaan sähköbusseilla vuoteen 2025 mennessä.

Musiikkivienti Britanniaan kasvoi

Suomalainen musiikki on herättänyt viime vuosina aiempaa enemmän kiinnostusta vaikeilla ja kilpailluilla brittimarkkinoilla.

Lappi pärjää suhdannekatsauksissa

Talouskasvu on Lapin Kansan mukaan ollut Lapissa verraten vahvaa vuoden 2009 laman jälkeen.

Suomelle tunnustus syöpähoidoista

HYKSin syöpähoito ja -tutkimus yltää tuoreen arvioinnin mukaan Euroopan parhaalle tasolle.

Suomi tietoturvan kärkimaita

Suomi, muut Pohjoismaat ja Japani ovat Microsoftin mukaan maailman johtavia maita tietoturvassa.

Mentolisavukekielto varmistui

EU:n uusi tupakkatuotedirektiivi kieltää mentolisavukkeet vuoteen 2020 mennessä. Myös ulkomailta tutut kuvavaroitukset tulevat Suomeen.

Passiivinen tupakointi vähentynyt

Tupakointirajoitukset ovat vähentäneet passiivista tupakointia monissa maissa. Tämä näkyy lasten terveydessä.

Teksti-tv:llä edelleen miljoonayleisö

Teksti-tv:tä käyttää yhä 1,7 miljoonaa suomalaista.

Kuntoilu nuorena parantaa muistia keski-iässä

Nuorena kuntoilu kannattaa - muisti ja muut mielentoiminnot toimivat tuoreen tutkimuksen mukaan paremmin keski-iässä.

Kasviksilla elää kauimmin

Tuoreet vihannekset ja hedelmät ovat parasta ihmisravintoa. Brittitutkimuksen mukaan vihanneksia paljon syövät elävät pisimpään.

Nettiuutiset koltan- ja inarinsaameksi

Vähemmistösaamenkielisille omat uutissivut nettiin.

Kate Bush palaa konserttilavalle

Fanien 35 vuoden odotus palkitaan elokuussa, kun Kate Bush palaa lavalle, jonne hänen ensimmäinen kiertueensa keväällä 1979 päättyi.

Edistystä Konginkankaan jälkeen

Konginkankaan suuronnettomuudesta tuli 19.3. kuluneeksi kymmenen vuotta. Kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä raskaan liikenteen onnettomuuksissa on laskenut sen jälkeen kolmanneksella. Monia turvallisuutta parantavia muutoksia voitaisiin silti yhä tehdä.

Tupakkavieroitus tuottaa tulosta

Sairaalassa saatava vieroitushoito on pitänyt 60 % potilaista vuoden erossa tupakasta Turussa.

Metrosta lämpöä Lontoon koteihin

Lontoo aloittaa metron hukkalämmön talteenoton ja lämmittää sillä koteja ensimmäisenä Euroopassa.

Ilmainen joukkoliikenne kasvattaa Tallinnaa

Ilmaisen joukkoliikenteen kokeilusta Tallinnassa on saatu monenlaista tietoa, mutta yksi asia on selvä: kaupungin asukasluku on kasvanut.

Suomi on lehdistönvapauden ykkönen

Suomen ykköstila lehdistönvapauden vertailussa on merkittävä tunnustus yhteiskunnan toimivuudesta.

Homotabut karisevat urheilusta

Olympiauimari Ari-Pekka Liukkosen kaapistatulo Sotshin olympialaisten alla ja jääkiekkoilija Harri Tikkasen aiempi asettuminen seksuaalivähemmistöjen tasa-arvon tueksi ovat tuulettaneet merkittävästi suomalaista urheiluilmapiiriä.

Suomen miehet Pohjolan ahkerimpia pyykkääjiä

Kansallinen pyykinpesuitsetunto kukoistaa. Pohjoismaisesta pyykinpesukyselystä selviää, että pyykkääminen on kotiaskareista mieluisin ja että Suomen miehet ovat selvästi ruotsalaisveljiään ahkerampia pyykkäreitä.

Yrittäjyys kiinnostaa nuoria

Yrityksiä perustetaan Suomessa yleisesti ottaen nihkeästi. Yrittäjäaktiivisuus on kuitenkin kasvussa nuorissa ikäluokissa.

Rattijuoppous vähenee vauhdilla

Rattijuoppoudet vähenevät tuhannen tapauksen vuosivauhtia, vaikka poliisi on lisännyt valvontaa.

Suomi on onnistunein yhteiskunta

Suomi on ollut amerikkalaisen ajatushautomon mukaan maailman vähiten epäonnistunut valtio nyt kolmen vuoden ajan. Somalia on ollut epävakain 2008 lähtien.

Tipattoman suosio on kasvussa

Tipattoman tammikuun suosio on kasvanut parissa vuodessa neljällä prosentilla. Samalla ajanjaksolla suomalaisten alkoholihaitat ovat yleisesti ottaen hieman vähentyneet.

Suomi tutkimussatsausten kärjessä

Suomalaiseen tutkimukseen satsattiin v. 2011 asukasta kohti enemmän kuin missään muualla. BKT-osuudella mitattuna Suomi oli kolmas.

Pienituloisten määrä laskussa

Suomen pienituloisiksi luokiteltujen määrä väheni noin 70 000 henkilöllä viime vuonna. 1990-luvun puolivälistä jatkunut pienituloisuusasteen kasvutrendi on kääntynyt laskuun.

Syövän ennuste suopein Pohjoismaissa

Syöpäpotilaiden ennusteet ovat parantuneet Euroopassa. Suomi on ennustevertailussa Euroopan keskiarvon yläpuolella melkein kaikissa syövissä.

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ennätysalhaalla

Suomen kasvihuonekaasupäästöt laskivat ennätyksellisen alas viime vuonna. Suomi saavuttanee Kioton ensimmäisen kauden velvoitteet selkeästi.

Sähköautojen lataus helpottuu

Sähköautojen myynnin suhteellinen kasvu alkoi nopeutua voimakkaasti viime vuonna. Sähköautojen määrässä USA johtaa toistaiseksi Eurooppaa. Suomessa lataus on helpottumassa.

Maahanmuuttajat viihtyvät työssä keskimäärin muuta väestöä paremmin

Venäläis-, kurdi- ja somalialaistaustaiset maahanmuuttajat kokevat työnsä myönteisemmäksi koko väestöön verrattuna, vaikka he tekevät muita useammin pätkätöitä.

Uusi palvelu: kansalaisneuvonta aloitti maanantaina

Valtakunnallinen kansalaisneuvonta aloitti palvelun maanantaina 25. marraskuuta. Sen tarkoituksena on avustaa erilaisten julkisten palvelujen käytössä.

Kaksikielisyys lykkää dementiaa

Kaksikielisyydestä on hyötyä läpi elämän. Se on aivojumppaa, joka kehittää lapsen havainnointikykyä monin tavoin. Vanhoilla päivillä se tuoreen tutkimuksen mukaan lykkää mahdollista sairastumista dementiaan keskimäärin 4,5 vuodella.

Iäkkäiden netin käyttö lisääntyy nopeasti

Yli neljännes 75-89-vuotiaista suomalaisista käyttää nyt nettiä. Määrä kasvaa nopeasti. Yli puolet suomalaisista käyttää älypuhelinta sekä sosiaalista mediaa.

Helsingissä pyöräily kasvaa huimasti

Pyöräilyn suosio on voimakkaassa kasvussa pääkaupungissa. Kesällä 2013 pyöräilijöitä oli laskentapisteestä riippuen 8-22 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Maalla asuu onnellisempaa väkeä

Turun yliopiston kyselytutkimuksen mukaan ihmiset ovat onnellisempia maalla kuin kaupungissa.

Suomalaisten elintavat paranevat - lihominen ei enää lisäänny

Aikuisten terveyskäyttäytymistä kartoittavan THL:n raportin mukaan suomalaisten elintavat ovat parantuneet. Lihominen ei enää lisäänny.

Kiekkotähti kannustaa tasa-arvoon

Rauman Lukon puolustaja Harri Tikkanen, 32, asettuu ensimmäisenä suomalaisena huipputason jääkiekkoilijana näkyvästi kannattamaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvien tasa-arvoista kohtelua.

Kuulovikojen hoidot kehittyvät

Ihmisen kuulohermosolut voivat säilyä kuulon menetyksen jälkeen hengissä paljon aiemmin luultua kauemmin. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia kuulon palauttamiselle.

1 2 3 4 5 6 7

Muualla Yle.fi:ssä