Tapaturmapäivä haastaa ennakoimaan

Ehkäise tapaturmat ennakoimalla

"Kyllä nämä tikkaat vielä tämän kesän kestää."

Perjantaina 13. huhtikuuta vietetään valtakunnallista Tapaturmapäivää. Tämän vuoden teemana on "Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi".

Joka vuosi Suomessa sattuu yli miljoona fyysisen vamman aiheuttavaa tapaturmaa, ja niihin kuolee lähes 3 000 ihmistä. Tapaturmista seuraa yli 400 000 lääkärikäyntiä ja kymmeniä tuhansia sairaalahoitojaksoja.

Tapaturmista 70 prosenttia on koti- ja vapaa-ajan tapaturmia. Määrä on kaksinkertaistunut 30 vuodessa: koti- ja vapaa-ajan tapaturmia sattui vuonna 1980 yli 400 000, kun vuonna 2009 niitä sattui jo 800 000.

Pöly jääkaapin takana on paloriski

Suuri osa kotitapaturmista tapahtuu keittiössä. Esimerkiksi ruoanlaitto johti 65 000 tapaturmaan vuonna 2009. Riskejä saa vähennettyä yksinkertaisin toimin.

Ennakointi vähentää kaatuilua

Kaatumisista, putoamisista ja liukastumisista kotiympäristössä aiheutui 145 000 onnettomuutta vuonna 2009. Muut törmäykset ja esineisiin satuttamiset olivat syynä 76000 tapaturmaan.

Älä kuivata pyykkiä saunassa

Siivous ja vaatehuolto aiheuttivat 23 000 tapaturmaa vuonna 2009. Saunomiseen ja hygienian hoitoon liittyviksi luokiteltiin 18 000 onnettomuutta.

Lapsen turva aikuisten vastuulla

Lapsiperheissä ennakoinnin tärkeys korostuu. Joka vuosi lähes 40 000 lapselle tapahtuu tapaturma, ja niistä aiheutuu noin 8 000 sairaalahoitokertaa.

Korjaustyöt vaativat perehtymistä

Omatoimiset huolto-, korjaus- ja rakennustyöt kodeissa johtivat 79 000 tapaturmaan vuonna 2009.

Yle Teksti-TV

Lähteet ja lisätietoa: pistetapaturmille.thl.fi, turvaopas.pelastustoimi.fi, kotitapaturma.fi, tapaturmapaiva.fi www.turvallinenkoti.net

Julkaistu: 13.04.2012

Kaikki turvasivut/muut turva asiat - alueen artikkelit

Maastopalo vaatii ripeitä toimia

Maasto on nyt erittäin kuivaa ja syttymisherkkää. Maastopaloja ovat aiheuttaneet niin ukkoset kuin ihmisten huolimattomuuskin. Pienen alkuvaiheen palon voi sammuttaa itsekin palokuntaa odotellessa.

Poista ampiaispesä pihalta ajoissa

Allergia- ja astmaliitto kehottaa hävittämään ampiaispesät pihapiiristä. Ampiaisen pistosta voi aiheutua henkeä uhkaava allergiareaktio.

Onko ekaluokkalainen yksin kotona?

Suositusten mukaan ala-asteikäisen lapsen ei tulisi olla kotona yksinään, vaan pääsääntöisesti aikuisen seurassa. Voiko työelämän vaatimuksia yhdistää tähän todellisessa elämässä?

Pelastussuunnitelmilla on jo kiire

Hyvä pelastussuunnitelma parantaa asumisen turvallisuutta. Taloyhtiöiden pelastussuunnitelmat on päivitettävä 1.7. mennessä.

Tunkkaiset toimistotilat piinaavat

Nykyisin kaksi kolmasosaa työvoimasta työskentelee toimistoissa tai vastaavissa tiloissa. Home- ja kosteusongelmien lisäksi pöly, kuiva ilma, lämpötilavaihtelut, veto sekä materiaalien ja laitteiden päästöt heikentävät ilmanlaatua.

Huono sisäilma uhkaa terveyttä

Sisäilman huono laatu on tunnistettu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Joka päivä 600 000 - 800 000 ihmistä altistuu Suomessa homeongelmille. Miten tilanteen voisi korjata?

Taitava eksyjä selviää parhaiten

Eksyminen luontoon on yleistä ja tapahtuu helposti. Erätaidot, ensiaputaidot ja riskien ennakointi auttavat tilanteesta selviämistä.

Vanhus altistuu kaltoinkohtelulle

Ikääntymisen mukanaan tuoma heikentynyt fyysinen ja/tai henkinen toimintakyky altistaa ikäihmisen kaltoinkohtelulle.

Nauti mökkiajasta ilman tapaturmia

Vuosittain monen perheen mökkiloma saa ikävän käänteen. Valtaosa tapaturmista olisi kuitenkin helposti ennakoitavissa ja estettävissä.

Uupunut vanhempi tarvitsee apua

Muutamat väsymyksen tai ongelmien näännyttämät vanhemmat ovat päätyneet viime aikoina surullisiin tekoihin. Näihin tilanteisiin löytyy muu vaihtoehto. Hae apua ajoissa.

Perhetragedian voisi välttää

Perhesurmat ja muut tragediat ovat yleistyneet. Älä anna hetkellisten ongelmien tuhota loppuelämää.

Ehkäise tapaturmat ennakoimalla

"Kyllä nämä tikkaat vielä tämän kesän kestää."

Perjantaina 13. huhtikuuta vietetään valtakunnallista Tapaturmapäivää. Tämän vuoden teemana on "Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi".

Opeta turvataidot myös lapselle

Pienenkin lapsen on tärkeää tietää kuinka toimitaan hätätilanteessa. Lapsi pystyy ohjeiden avulla auttamaan itseään tai läheisiään.

Ikääntyneenä turvallisesti kotona

Iän karttuessa arjen turvallisuus nousee yhä merkittävämmäksi asiaksi. Olosuhteita parantamalla kotona voi asua turvallisesti pitkään.

Etsi turvaa väkivallalta ajoissa

Turvakoti on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa tai sen uhkaa kokeville. Turvakodista saa tukea väkivallasta selviämiseen sekä väliaikaisen asuinpaikan.

Väkivallan uhka parisuhteessa

Parisuhteen väkivaltaisia vaaratilanteita voi oppia ennakoimaan ja itsepuolustusta voi harjoitella. Uhrin osaan ei pidä alistua.

1 2

Muualla Yle.fi:ssä