Ikääntyneenä turvallisesti kotona

Iän karttuessa arjen turvallisuus nousee yhä merkittävämmäksi asiaksi. Olosuhteita parantamalla kotona voi asua turvallisesti pitkään.

Onnettomuuksien ehkäisy on helpompaa ja taloudellisesti halvempaa kuin vammojen hoito jälkikäteen. On arvioitu, että tehokkaalla ongelmakohtiin puuttumisella pystyttäisiin esimerkiksi ikäihmisten kaatumisia vähentämään 20 - 45 %.

Kaatuminen saattaa olla vanhukselle kohtalokasta, sillä toipuminen ei suju yhtä hyvin kuin nuorempana. Pitkänä toipilasaikana voi ehtiä mennä niin huonoon kuntoon, ettei itsenäinen asuminen enää jatkossa ole mahdollista.

Matalalta putoaminen yllättää

Esimerkiksi yli 90 % ikääntyneiden lonkkamurtumista syntyy kaatumisten seurauksena. 20 prosenttia iäkkäistä lonkkamurtumapotilaista kuolee vuoden sisällä kaatumisestaan.

Iäkkäiden tapaturmista 80 % on aiheutunut kaatumisesta tai matalalta putoamisesta. Myös muut kompastumiset ja liukastumiset ovat yleisiä.

Vähintään kerran vuodessa kaatuu joka kolmas kotona asuvista yli 55-vuotiaista ja joka toinen kotona tai laitoksessa asuvista yli 80-vuotiaista. 40 - 50 % aiemmin kaatuneista kaatuu uudelleen. Syitä ovat mm. toimintakyvyn heikkeneminen toipilasaikana ja liikkumisen vähyys yltiövarovaisuuden myötä.

Turha kiipeily ja kurottelu pois

Tapaturmien osasyynä on usein huimaus ja heikentynyt näkö. Yhtä usein syynä on kotiympäristö, jossa eläminen on riskialtista, koska toimintakyvyn muuttumista ei ole huomioitu. Turvallisuustekijöiden parantamisen lähtökohtana tulisivat olla ikääntyneen omat tarpeet, tavat ja tottumukset.

Vinkkejä kotiin:

Arki toimivaksi pienin muutoksin

Tekniikasta iloa ikäihmisellekin

Liikkumisen riskit pienemmiksi

Kuntoharjoittelu tukee pärjäämistä

Joskus ikääntyneen tapaturmien taustalta löytyy väkivaltaa tai liiallista alkoholin käyttöä. Tällöin turmat yleensä jatkuvat, ellei alkuperäistä taustasyytä saada poistettua.

Hyvä toimintakyky vähentää riskiä joutua tapaturman uhriksi. Olosuhteiden ja apuvälineiden sopivuuden ohella olennaista on terveydestä huolehtiminen yleisesti, lihasvoiman ylläpito ja tasapainon harjoittaminen. Liikunta, kunnollinen ravinto ja kohdallaan oleva lääkitys ovat tärkeimpiä keinoja, joilla ikääntynyt voi pitää toimintakykyään yllä.

Yle Teksti-tv

Lähteet: www.esteeton.fi, www.thl.fi, www.intermin.fi, www.pelastustoimi.fi, Turvallinen elämä ikääntyneille (Sisäasiainministeriö 2011)

Julkaistu: 10.02.2012

Kaikki turvasivut/muut turva asiat - alueen artikkelit

Maastopalo vaatii ripeitä toimia

Maasto on nyt erittäin kuivaa ja syttymisherkkää. Maastopaloja ovat aiheuttaneet niin ukkoset kuin ihmisten huolimattomuuskin. Pienen alkuvaiheen palon voi sammuttaa itsekin palokuntaa odotellessa.

Poista ampiaispesä pihalta ajoissa

Allergia- ja astmaliitto kehottaa hävittämään ampiaispesät pihapiiristä. Ampiaisen pistosta voi aiheutua henkeä uhkaava allergiareaktio.

Onko ekaluokkalainen yksin kotona?

Suositusten mukaan ala-asteikäisen lapsen ei tulisi olla kotona yksinään, vaan pääsääntöisesti aikuisen seurassa. Voiko työelämän vaatimuksia yhdistää tähän todellisessa elämässä?

Pelastussuunnitelmilla on jo kiire

Hyvä pelastussuunnitelma parantaa asumisen turvallisuutta. Taloyhtiöiden pelastussuunnitelmat on päivitettävä 1.7. mennessä.

Tunkkaiset toimistotilat piinaavat

Nykyisin kaksi kolmasosaa työvoimasta työskentelee toimistoissa tai vastaavissa tiloissa. Home- ja kosteusongelmien lisäksi pöly, kuiva ilma, lämpötilavaihtelut, veto sekä materiaalien ja laitteiden päästöt heikentävät ilmanlaatua.

Huono sisäilma uhkaa terveyttä

Sisäilman huono laatu on tunnistettu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Joka päivä 600 000 - 800 000 ihmistä altistuu Suomessa homeongelmille. Miten tilanteen voisi korjata?

Taitava eksyjä selviää parhaiten

Eksyminen luontoon on yleistä ja tapahtuu helposti. Erätaidot, ensiaputaidot ja riskien ennakointi auttavat tilanteesta selviämistä.

Vanhus altistuu kaltoinkohtelulle

Ikääntymisen mukanaan tuoma heikentynyt fyysinen ja/tai henkinen toimintakyky altistaa ikäihmisen kaltoinkohtelulle.

Nauti mökkiajasta ilman tapaturmia

Vuosittain monen perheen mökkiloma saa ikävän käänteen. Valtaosa tapaturmista olisi kuitenkin helposti ennakoitavissa ja estettävissä.

Uupunut vanhempi tarvitsee apua

Muutamat väsymyksen tai ongelmien näännyttämät vanhemmat ovat päätyneet viime aikoina surullisiin tekoihin. Näihin tilanteisiin löytyy muu vaihtoehto. Hae apua ajoissa.

Perhetragedian voisi välttää

Perhesurmat ja muut tragediat ovat yleistyneet. Älä anna hetkellisten ongelmien tuhota loppuelämää.

Ehkäise tapaturmat ennakoimalla

"Kyllä nämä tikkaat vielä tämän kesän kestää."

Perjantaina 13. huhtikuuta vietetään valtakunnallista Tapaturmapäivää. Tämän vuoden teemana on "Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi".

Opeta turvataidot myös lapselle

Pienenkin lapsen on tärkeää tietää kuinka toimitaan hätätilanteessa. Lapsi pystyy ohjeiden avulla auttamaan itseään tai läheisiään.

Ikääntyneenä turvallisesti kotona

Iän karttuessa arjen turvallisuus nousee yhä merkittävämmäksi asiaksi. Olosuhteita parantamalla kotona voi asua turvallisesti pitkään.

Etsi turvaa väkivallalta ajoissa

Turvakoti on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa tai sen uhkaa kokeville. Turvakodista saa tukea väkivallasta selviämiseen sekä väliaikaisen asuinpaikan.

Väkivallan uhka parisuhteessa

Parisuhteen väkivaltaisia vaaratilanteita voi oppia ennakoimaan ja itsepuolustusta voi harjoitella. Uhrin osaan ei pidä alistua.

1 2

Muualla Yle.fi:ssä