Opeta turvataidot myös lapselle

Pienenkin lapsen on tärkeää tietää kuinka toimitaan hätätilanteessa. Lapsi pystyy ohjeiden avulla auttamaan itseään tai läheisiään.

Vaarojen ennaltaehkäisy on parasta, mutta aina tapaturmilta ja sairauksilta ei voi välttyä. Kotona tai koulumatkalla sattuvassa hätätilanteessa lapsi saattaa olla yksin. Usein näissä tilanteissa nopea toiminta on ratkaisevan tärkeää.

Käy toimintaohjeita läpi ikätasoisesti. Pienikin lapsi oppii soittamaan hätäkeskukseen. Näin hän saa tarvitsemaansa apua pelottavassa tilanteessa, eikä satuta itseään yksin toimiessaan. Isompi lapsi voi jo opetella ensiavun perusteita.

Hallinnan tunne tuo turvallisuutta

Lapsesta vastuussa oleva vanhempi, isovanhempi tai muu hoitaja voi kaatua tai saada yllättävän sairauskohtauksen ja vaipua tajuttomuuteen, esim. diabeteksen, sydänkohtauksen tai aivohalvauksen vuoksi. Talossa voi syttyä tulipalo. Pienempi sisarus saattaa saada kurkkuun jotain, johon voi tukehtua.

Ensihoidossa tunnetaan monia tapauksia, joissa hyvin pienetkin lapset ovat osanneet toimia oikein, ja läheiset on saatu pelastettua ajoissa.

Erilaisissa tilanteissa toimimista voi harjoitella etukäteen esimerkiksi leikin avulla. Harjoittelusta ei saa syntyä pelkoa, vaan turvallinen olo.

Käykää läpi tilanteita, jolloin kuuluu soittaa heti hätäkeskukseen. Todellisessa hätätilanteessa hätäpuhelua ei tule arastella, mutta ilkivaltaiset pilapuhelut hidastavat muiden avun saantia.

Hätäpuhelu myös ilman SIM-korttia

Jo alle kouluikäinen lapsi oppii hätänumeroon soittamisen. Harjoitelkaa, kuinka kännykän saa päälle, ja mitä näppäimiä painetaan kun halutaan soittaa. Varmista, että lapsi muistaa hätänumeron 112, nimensä ja osoitteensa. Kirjoita tiedot myös muistiin näkyvälle paikalle. Silloin lukutaidoton, mutta kirjaimet jo tunteva lapsi voi kertoa osoitteen vaikka kirjain kerrallaan.

Älä kuitenkaan anna vanhaa matkapuhelinta lapselle leikkeihin valvomatta. Hätänumeroon saa nimittäin yhteyden sellaisellakin kännykällä, jossa ei ole sim-korttia, jos akussa on virtaa. Hätänumeroon voi soittaa saldorajan ylittymisestä, puhelimen lukkiutumisesta tai näppäinten lukittamisesta huolimatta.

Näin soitat hätäpuhelun: ohjeet s. 866/1.

Kuka naapuri voisi auttaa lasta?

Varmista, että lapsi tietää kenen muun lähellä asuvan aikuisen puoleen hän voi kääntyä, jos kodissa palaa tai on tapahtunut muu onnettomuus. Käykää läpi turvallisin reitti sinne, myös liikenneriskit huomioiden.

Ennaltaehkäise palovahingot: Testatkaa yhdessä palovaroitin joka kuukausi. Opeta lasta toimimaan oikein kynttilöiden ja sähkölaitteiden kanssa palovaaran välttämiseksi. Selvitä konkreettisesti, mitä tulipalosta voi seurata.

Palamaan syttyneestä sähkölaitteesta olisi paras saada virta pois. Useinkaan töpselin poisvetäminen ei onnistu turvallisesti. Näytä lapselle kuinka sähköt saa katkaistua kodin pääkytkimestä.

Kuinka pelastaudutaan tulipalosta

Tositilanteessa moni lapsi menee piiloon komeroon tai sängyn alle. Muistuta, että niin ei saa toimia.

Palon syttymisestä pitää heti ilmoittaa muillekin, jotta kaikki ihmiset ja eläimet ehdittäisiin pelastaa. Laatikaa poistumissuunnitelma, jossa selvitetään vaihtoehtoiset reitit, jos ulko-ovea ei voi käyttää. Sopikaa minne kokoonnutaan pelastautumisen jälkeen, jotta tiedetään, ettei kukaan ole jäänyt sisälle.

Kerro lapselle, että liekkien lisäksi savu on vaarallista. Lattianrajassa on helpoin hengittää, ja siellä eteneminen sujuu konttaamalla. Tavaroita ei kannata jäädä keräämään mukaan, sillä myrkyllinen savu lamaannuttaa nopeasti.

Rutiini helpompi muistaa hädässä

Lapset voivat harjoitella leikin avulla pelastautumista tulipalosta:

Vältä lapsen yksin jättämistä: hätätilanteet tulevat yllättäen.

Tutkimusten mukaan lapset muistavat puolet saamistaan turvallisuusohjeista. Harjoittelun myötä lapsi varmemmin toimii oikein.

Yle Teksti-TV

Lisää: www.112.fi, www.mll.fi, www.pelastustoimi.fi, www.punainenristi.fi, www.spek.fi, Akuutti Yle TV2, Maaret Castrén & Jukka Lemmetty (2003): Pienet pelastajat - ensiaputietoa lapsille

Julkaistu: 18.03.2012

Kaikki turvasivut/muut turva asiat - alueen artikkelit

Maastopalo vaatii ripeitä toimia

Maasto on nyt erittäin kuivaa ja syttymisherkkää. Maastopaloja ovat aiheuttaneet niin ukkoset kuin ihmisten huolimattomuuskin. Pienen alkuvaiheen palon voi sammuttaa itsekin palokuntaa odotellessa.

Poista ampiaispesä pihalta ajoissa

Allergia- ja astmaliitto kehottaa hävittämään ampiaispesät pihapiiristä. Ampiaisen pistosta voi aiheutua henkeä uhkaava allergiareaktio.

Onko ekaluokkalainen yksin kotona?

Suositusten mukaan ala-asteikäisen lapsen ei tulisi olla kotona yksinään, vaan pääsääntöisesti aikuisen seurassa. Voiko työelämän vaatimuksia yhdistää tähän todellisessa elämässä?

Pelastussuunnitelmilla on jo kiire

Hyvä pelastussuunnitelma parantaa asumisen turvallisuutta. Taloyhtiöiden pelastussuunnitelmat on päivitettävä 1.7. mennessä.

Tunkkaiset toimistotilat piinaavat

Nykyisin kaksi kolmasosaa työvoimasta työskentelee toimistoissa tai vastaavissa tiloissa. Home- ja kosteusongelmien lisäksi pöly, kuiva ilma, lämpötilavaihtelut, veto sekä materiaalien ja laitteiden päästöt heikentävät ilmanlaatua.

Huono sisäilma uhkaa terveyttä

Sisäilman huono laatu on tunnistettu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Joka päivä 600 000 - 800 000 ihmistä altistuu Suomessa homeongelmille. Miten tilanteen voisi korjata?

Taitava eksyjä selviää parhaiten

Eksyminen luontoon on yleistä ja tapahtuu helposti. Erätaidot, ensiaputaidot ja riskien ennakointi auttavat tilanteesta selviämistä.

Vanhus altistuu kaltoinkohtelulle

Ikääntymisen mukanaan tuoma heikentynyt fyysinen ja/tai henkinen toimintakyky altistaa ikäihmisen kaltoinkohtelulle.

Nauti mökkiajasta ilman tapaturmia

Vuosittain monen perheen mökkiloma saa ikävän käänteen. Valtaosa tapaturmista olisi kuitenkin helposti ennakoitavissa ja estettävissä.

Uupunut vanhempi tarvitsee apua

Muutamat väsymyksen tai ongelmien näännyttämät vanhemmat ovat päätyneet viime aikoina surullisiin tekoihin. Näihin tilanteisiin löytyy muu vaihtoehto. Hae apua ajoissa.

Perhetragedian voisi välttää

Perhesurmat ja muut tragediat ovat yleistyneet. Älä anna hetkellisten ongelmien tuhota loppuelämää.

Ehkäise tapaturmat ennakoimalla

"Kyllä nämä tikkaat vielä tämän kesän kestää."

Perjantaina 13. huhtikuuta vietetään valtakunnallista Tapaturmapäivää. Tämän vuoden teemana on "Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi".

Opeta turvataidot myös lapselle

Pienenkin lapsen on tärkeää tietää kuinka toimitaan hätätilanteessa. Lapsi pystyy ohjeiden avulla auttamaan itseään tai läheisiään.

Ikääntyneenä turvallisesti kotona

Iän karttuessa arjen turvallisuus nousee yhä merkittävämmäksi asiaksi. Olosuhteita parantamalla kotona voi asua turvallisesti pitkään.

Etsi turvaa väkivallalta ajoissa

Turvakoti on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa tai sen uhkaa kokeville. Turvakodista saa tukea väkivallasta selviämiseen sekä väliaikaisen asuinpaikan.

Väkivallan uhka parisuhteessa

Parisuhteen väkivaltaisia vaaratilanteita voi oppia ennakoimaan ja itsepuolustusta voi harjoitella. Uhrin osaan ei pidä alistua.

1 2

Muualla Yle.fi:ssä