Seniorikuski pärjää ennakoimalla

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kyselytutkimuksen mukaan seniorikuljettajat välttävät iän karttuessa tukalia liikennetilanteita. Varovaisuuden ja kokemuksen ansiosta seniorit selviytyvät keskimäärin uusia kuskeja paremmin.

Tutkimuksen kohdejoukkoon kuuluivat 65-vuotiaat ja vanhemmat ajokortin haltijat. Autoilevien vastauksia tuli 1428.

Vastaajien keskimääräinen ajomäärä on noin 8000 km vuodessa. Ajomäärät vähenevät iän myötä: 65-69-vuotiailla on ajokilometrejä vuodessa keskimäärin yli 12000, kun puolestaan yli 95-vuotiaat ajavat keskimäärin enää vähän yli 4000 km vuodessa.

95-vuotiaana jopa 15 000 km ajoa

Vastaajien vuosittaiset ajomäärät vaihtelivat suuresti luokiteltujen ikäryhmienkin sisällä. Pienimmät ajomäärät ovat vain muutamia kilometrejä ja suurimmat kymmeniä tuhansia.

Yli 95-vuotiaiden joukossa ajokilometrien määrä vaihteli 250 kilometristä korkeimmillaan 15 000 kilometriin vuodessa. Korkeimmassa ikäryhmässä vastaajajoukko on suppea.

Ikääntyneet kuljettajat käyttävät eniten autoa asiointi- ja kauppamatkoihin. Seuraavaksi yleisimpiä ovat matkat mökille ja harrastuksiin. Autoa tarvittiin myös muun muassa muiden kuljettamiseen, lomamatkoihin ja ansiotyöhön sekä vierailuihin sukulaisten ja ystävien luokse.

Seniorikuskit peittoavat noviisit

Seniorikuljettajilla sekä liikennevahingot että rikkomuksista koituvat rangaistukset ovat harvinaisia. Tulosten mukaan ikääntyneet kuljettajat selviytyvät keskimäärin sekä vuotta että kilometrejäkin kohden selvästi nuoria, uusia kuljettajia paremmin.

Täysin vahingoitta ja rangaistuksitta on selvinnyt keskimäärin yli 80 prosenttia seniorikuljettajista. Vertailussa nuoriin kuljettajiin 65-74-vuotiaat pärjäävät heitä paremmin, ja 75-89-vuotiaat suunnilleen yhtä hyvin kuin nuoret kuskit. Liikennemenestys heikkenee selvästi vasta yli 90 ikävuoden jälkeen. 65-89-vuotiaista vahingoitta selvisi liki 90 prosenttia kun puolestaan 95-vuotiaista vahingoitta on selvinnyt enää 67 prosenttia.

Seniorikuski välttää tiukat paikat

Liikenneturvallisuutta parantamaan käytettyjen keinojen suosio vaihtelee suuresti. Suosituimpia ovat täysin omatoimiset keinot.

Seniorikuskit tulevat toimeen ikääntymiseen liittyvien hankaluuksien kanssa pyrkimällä välttämään vaikeita ajo-olosuhteita ja vilkasta liikennettä sekä seuraamalla ajokuntoaan. Myös turvallisuusneuvojen lukeminen, taukojen lisääminen ja ajokilometrien vähentäminen olivat yleisiä keinoja.

Varsin harvoin turvauduttiin lääkärin tai apukuljettajan neuvoihin. Harva osallistuu koulutukseen, hankkii apuvälineitä tai vaihtaa turvallisempaan autoon.

Näköongelmat ja hitaus vaivaavat

Seniorikuljettajat määrittivät suurimmiksi autoiluongelmikseen näkemisen hämärässä ja omat, vasta jälkikäteen huomatut liikennerikkeet.

75 vuoden iästä lähtien alkaa ilmetä enenevästi hitautta havaintojen teossa ja niskan jäykkyyttä. Tukalat liikennetilanteet yleistyvät. Iän myötä seniorit ottavatkin käyttöön yhä useampia turvallisuuskeinoja ja lisäävät myös niiden käytön intensiivisyyttä.

Kun huomaa terveyden tai ajotaitojen heikenneen, tulisi selvittää tilanteen vakavuus ja mahdolliset apukeinot, jotta turvallinen ajo olisi mahdollista. Sairauksien ja lääkehoidon vaikutuksista ajokykyyn tulisi keskustella lääkärin kanssa.

Yle Teksti-TV

Lähde: Seniorikuljettajien seurantaindeksi, Trafi 2012

Julkaistu: 15.10.2012

Kaikki turvasivut/liikenne - alueen artikkelit

Suojaa pyöräsi varkailta!

Miten pyörä lukitaan niin, että se on mahdollisimman vaikea varastaa? Mitä muuta kannattaa ottaa huomioon?

Autoilija, kännykkä pois korvalta!

Harvempi kuin joka toinen tietää, että kännykkään puhuminen toistuvasti autoillessa ilman handsfree-laitetta johtaa ajokieltoon, kertoo Liikenneturvan kysely. Liikenneturva muistuttaa kuljettajia keskittymään liikenteessä ajamiseen.

Kolarissa irtotavara on tuhoisaa

Autojen matkustamotilassa ei tule kuljettaa irtotavaraa. Kolari- tai äkkijarrutustilanteessa törmäysvoima moninkertaistaa massan. Turvallisuutta voi parantaa helposti.

Seniorikuski pärjää ennakoimalla

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kyselytutkimuksen mukaan seniorikuljettajat välttävät iän karttuessa tukalia liikennetilanteita. Varovaisuuden ja kokemuksen ansiosta seniorit selviytyvät keskimäärin uusia kuskeja paremmin.

Lemmikille turvallinen mökkimatka

Moni lemmikki kulkee isäntäväkensä mukana mökeillä ja maailmalla, maanteitse, rautateitse, vesitse ja jopa ilmateitse. Aivan huoletonta matkustaminen ei kuitenkaan ole.

Hämärässä tarvitsee heijastimen

Ilman heijastinta pimeällä tiellä liikkuva on käytännössä näkymätön autoilijalle, eikä kuljettaja välttämättä ehdi pysähtyä tai väistää. Heijastinta käyttää silti vain joka toinen jalan liikkuva.

1

Muualla Yle.fi:ssä