Apua piilotyöpaikan etsintään

Piilotyöpaikkoja on paljon. Moni lisätyövoimaa kaipaava yritys ei ole ilmoittanut paikkaa haettavaksi. Mutta miten piilotyöpaikan voisi löytää?

Avoimiksi ilmoitettuja työpaikkoja on noin 100 000, kun työtä tarvitsee huomattavasti useampi. Työttömiä työnhakijoita on yli 300 000. Lisäksi piilotyöttömiä - työttömiä, jotka eivät hakeneet töitä neljän edellisen viikon aikana - on yli 100 000.

Nykyään arviolta 2/3 kaikista työpaikoista on kuitenkin piilotyöpaikkoja, joita ei ilmoiteta haettaviksi.

Satojen hakemusten läpikäyminen ja muu rekrytointiprosessi koetaan monissa yrityksissä työlääksi, aikaa vieväksi ja kalliiksi. Jos sopiva henkilö kuitenkin hakisi työtä, hänet voisi palkata oitis.

Mistä piilotyöpaikan voi löytää?

Seuraa tiedotusvälineitä. Piilotyöpaikan olemassaolon voi hoksata talousuutisista. Työmahdollisuus on usein pääteltävä rivien välistä. Katso esimerkiksi

Hae tietoja sosiaalisesta mediasta, Twitter, Facebook, Linkedln jne. Näissä ilmoitetaan joskus työpaikoista, joihin ei ole varsinaista hakua käynnissä.

Onko alkamassa projekteja, joissa osaamistasi voisi hyödyntää? Esimerkiksi ESR-hankkeet ; järjestöille myönnetyt RAY-avustukset www.ray.fi > järjestöt

Verkostoidu, tartu tilaisuuteen

Kartoita verkostosi ja hyödynnä sitä. Verkostoasi ovat mm. entiset työkaverit ja työnantajat, tuttavat.

Ole aktiivinen ja näkyvä oman alasi tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa. Huolehdi Linkedln-profiilistasi. Ole aktiivinen verkostoissa: suosittele ja pyydä suosituksia, liity oman alasi ryhmiin. Ylläpidä kontakteja myös oman yliopistosi alumnitoimintaan.

Ole tavoitettavissa. Hanki työnhakuun sopiva sähköpostiosoite (joka on mahdollisimman asiallinen). Pidä mukanasi kuvallinen käyntikortti, jossa yhteystietojen lisäksi on muutamalla sanalla kuvattu ydinosaamisesi. Pidä päivitetty ansioluettelo aina saatavilla, esimerkiksi sähköpostin kautta, niin että voit lähettää sen välittömästi eteenpäin.

Etsi työpaikkoja, joihin sopisit

Piilotyöpaikan löytyminen vaatii, että yritykseen tarjoaa aktiivisesti omaa osaamistaan. On kuitenkin mahdotonta ottaa kaikkiin mahdollisiin yrityksiin yhteyttä. Siihen ei edes kannata pyrkiä: määrä ei korvaa laatua.

Rajaa etsintäsi niihin työpaikkoihin, joissa tehdään kiinnostuksiisi, arvoihisi ja motivaatioosi sopivia asioita. Lähtökohta on se, että yrityksellä on tarve, jonka juuri sinä voit täyttää. Muista, että toivomaasi työpaikkaan voi päästä sisälle myös aloittamalla jostain vähemmän mielekkäästä tehtävästä.

Huomioi jo tässä vaiheessa käytännön rajoitukset, esimerkiksi perhetilanne, terveys, maantieteellinen sijainti ja työmatkojen järjestyminen.

Perehdy yritykseen ennalta

Kartoitusvaiheessa ajattele kiinnostuksesi kohteita mahdollisimman laajasti. Listaa 20 - 30 sopivaa organisaatiota, joista lähdet liikkeelle.

Perehdy kiinnostavien työnantajien taustoihin ja nykytilanteeseen (nettisivut, lehdistötiedotteet, lehtiartikkelit, vuosikertomukset, talousuutiset jne.). Ennen yhteydenottoa selvitä mitä tuotteita ja palveluita yrityksellä on. Millaisia yksiköitä ja tiimejä? Etsi sopivimman yksikön kontaktihenkilö.

Valmistaudu ennen yhteydenottoa esittelemään itsesi, kokemuksesi ja alaan liittyvä osaamisesi lyhyesti ja ytimekkäästi. Paketoi oma osaamisesi juuri tätä työnantajaa kiinnostavalla tavalla.

Tunnista oma osaamisesi

Jos kiinnostus herää, kysy voitko lähettää sähköpostilla avoimen hakemuksen ja CV:n. Avoimessa hakemuksessa esität idean tulevasta työtehtävästäsi ja kuvaat motivaatiotasi. Perustele soveltuvuutesi tehtävään ja työyhteisöön.

Konkretisoi, kuinka osaamistasi voisi hyödyntää yrityksessä. Näin osoitat, että tiedät mihin olet hakemassa ja olet ottanut työnantajasta selvää. Säilytä kopio hakemuskirjeestäsi, liitteistä ja omat muistiinpanosi puhelinkeskusteluista.

Keskity huolella jokaiseen hakemukseen: aito motivaatio näkyy ja tuo parhaan tuloksen.

Yle Teksti-TV

Lisää:

Julkaistu: 02.06.2014

Kaikki työelämä/työllisyys - alueen artikkelit

Apua piilotyöpaikan etsintään

Piilotyöpaikkoja on paljon. Moni lisätyövoimaa kaipaava yritys ei ole ilmoittanut paikkaa haettavaksi. Mutta miten piilotyöpaikan voisi löytää?

Luova tauko virittää keksijän

Uusia innovaatioita on kaivattu talouden piristäjäksi. Tiukkatahtinen työ ei niitä tuota; vasta kun uuvuttava oravanpyörä hellittää, aivot virkistyvät luovaan työhön.

Työvoimakoulutuksesta hyötyä

Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan ammatillinen työvoimakoulutus on parantunut.

Vuokratyöstä 25 prosenttia vähemmän palkkaa

Yritykset pyrkivät yhä yleisemmin tasaamaan työvoiman tarpeen kausivaihtelua henkilöstövuokrauksen avulla. Selvityksen mukaan vuokratyöntekijän palkasta on nipistetty neljännes muihin verrattuna.

Eläköitymisikä on edelleen noussut

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on nyt 60,5 vuotta. Suomessa on lähes 1,4 miljoonaa omaan työuraan perustuvaa työeläkettä saavaa.

Tutkinnolla saa työtä yhä paremmin

Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin vuonna 2010 kuin vuotta aiemmin. Töissä oli 68 prosenttia valmistuneista.

Monelle kävisi työ 63-vuotiaanakin

Lähes kolme kymmenestä työssä käyvistä uskoo jatkavansa työelämässä 63 vuotta täytettyään. Toisaalta viidennes arvioi, ettei voisi jatkaa työssään edes 63-vuotiaaksi.

Terveydenhuoltoa kotimaisin voimin

Suomessa on yhä vähän ulkomailta muuttaneita sairaanhoitajia ja lääkäreitä muihin EU-maihin verrattuna.

Työtaitoja kohennetaan omin rahoin

Moni suomalainen työntekijä osallistuu nyt työelämän täydennyskoulutukseen omakustanteisesti.

Naisjohtajia vähitellen enemmän

Naisjohtajien määrä kasvaa, mutta verkalleen.

1

Muualla Yle.fi:ssä