Eläköitymisikä on edelleen noussut

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on nyt 60,5 vuotta. Suomessa on lähes 1,4 miljoonaa omaan työuraan perustuvaa työeläkettä saavaa.

Suuret ikäluokat ovat valtaosin jättämässä työelämän. Työeläkkeelle siirtyi vuonna 2011 lähes 72 000 henkilöä.

Eläketurvakeskuksen tuoreet laskelmat kertovat, että eläkkeellesiirtymisikä on noussut 0,1 vuotta edellisvuodesta. 25-vuotiaan odote kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää koko työssäkäyvässä väestössä. Oletuksena on, että ikäluokittainen eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla.

Työuralla keskimäärin 34 vuotta

50 vuotta täyttäneille työeläkevakuutetuille lasketaan myös eläkkeellesiirtymisodote. Laskennassa eivät ole mukana alle 50-vuotiaana eläkkeelle siirtyneet, joten ero kuvaa 25-49-vuotiaana eläkkeelle siirtyneiden vaikutusta eläkkeellesiirtymisikään. Vuosittain työeläkkeelle siirtyvistä n. 10 prosenttia on alle 50-vuotiaita.

Vuonna 2011 50-vuotiaille laskettu eläkkeellesiirtymisiän odote oli 62,4 vuotta. Sekin on noussut 0,1 vuotta.

Vuoden 2011 tilanteen pohjalta arvioidaan suomalaisten työuran pituudeksi keskimäärin 34 vuotta. Suomalaisten työllisen ajan odote on noussut 2,5 vuotta vuodesta 2000.

Työttömyyseläkkeen poisto vaikutti

2000-luvulla työttömyyseläkkeelle lähtijöiden määrä oli ennen uudistuksia vuosittain yli 10 000, mutta viime vuonna työttömyyseläkkeelle siirtyi enää 1 300 henkilöä. 1950-luvulla syntyneillä ei enää ole pääsyä työttömyyseläkkeelle.

Miltei kaksi kolmesta eläkkeelle siirtyvästä lähtee nyt suoraan vanhuuseläkkeelle. Vielä kymmenen vuotta sitten heitä oli vain joka kolmas. Tuolloin valtaosa jäi eläkkeelle työkyvyttömyyden tai työttömyyden perusteella ennen vanhuuseläkeikäänsä.

Vuonna 2008 jopa noin puolet 55-64-vuotiaista suomalaisista oli varhaiseläkkeellä tai vastaavien järjestelyjen piirissä.

Työkyvyttömyystukea määräaikaisena

Viime vuoden lopulla julkistettiin tarkemmat tilastot vuodesta 2010. Työkyvyttömyyseläkkeellä oli 259 287 henkilöä. Noin 45 %:lla työkyvyttömyys perustuu mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin ja 24 %:lla tuki- ja liikuntaelinten sairauteen.

Vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 24 781 henkilöä. Heistä 13 112 sai eläkkeen toistaiseksi myönnettynä, muille tukea myönnettiin määräaikaisena kuntoutustukena.

Erityisen huomion kohteeksi on päätetty nostaa mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisy, varhainen puuttuminen, hoitoon ohjaaminen ja työhön paluun helpottaminen.

Eläkemenot noin 13 % bkt:sta

Vuonna 2010 maksettiin eläkkeitä kaikkiaan 23,2 miljardia euroa, mikä oli 42 % sosiaalimenoista ja 13 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Työeläkkeitä maksettiin 19,5 miljardia euroa ja Kelan eläkkeitä 2,5 miljardia euroa. Tapaturma- ja liikennevakuutuslakien mukaisia eläkkeitä sekä lisäeläkkeitä maksettiin yht.1,2 mrd euroa.

Vuoden 2010 lopussa oli eläkkeensaajia yhteensä 1 464 000. Heistä 1 178 000 sai vain omaa eläkettä. Omaa ja perhe-eläkettä sai 234 000, ja pelkkää perhe-eläkettä 51 000. Ulkomailla asuvia eläkkeensaajia oli 63 000.

Yle Teksti-TV

Lähteet: Eläketurvakeskus 2012; Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2010; Juha Rantala (Eläketurvakeskus):Varhainen eläkkeelle siirtyminen

Julkaistu: 04.04.2012

Kaikki työelämä/työllisyys - alueen artikkelit

Apua piilotyöpaikan etsintään

Piilotyöpaikkoja on paljon. Moni lisätyövoimaa kaipaava yritys ei ole ilmoittanut paikkaa haettavaksi. Mutta miten piilotyöpaikan voisi löytää?

Luova tauko virittää keksijän

Uusia innovaatioita on kaivattu talouden piristäjäksi. Tiukkatahtinen työ ei niitä tuota; vasta kun uuvuttava oravanpyörä hellittää, aivot virkistyvät luovaan työhön.

Työvoimakoulutuksesta hyötyä

Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan ammatillinen työvoimakoulutus on parantunut.

Vuokratyöstä 25 prosenttia vähemmän palkkaa

Yritykset pyrkivät yhä yleisemmin tasaamaan työvoiman tarpeen kausivaihtelua henkilöstövuokrauksen avulla. Selvityksen mukaan vuokratyöntekijän palkasta on nipistetty neljännes muihin verrattuna.

Eläköitymisikä on edelleen noussut

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on nyt 60,5 vuotta. Suomessa on lähes 1,4 miljoonaa omaan työuraan perustuvaa työeläkettä saavaa.

Tutkinnolla saa työtä yhä paremmin

Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin vuonna 2010 kuin vuotta aiemmin. Töissä oli 68 prosenttia valmistuneista.

Monelle kävisi työ 63-vuotiaanakin

Lähes kolme kymmenestä työssä käyvistä uskoo jatkavansa työelämässä 63 vuotta täytettyään. Toisaalta viidennes arvioi, ettei voisi jatkaa työssään edes 63-vuotiaaksi.

Terveydenhuoltoa kotimaisin voimin

Suomessa on yhä vähän ulkomailta muuttaneita sairaanhoitajia ja lääkäreitä muihin EU-maihin verrattuna.

Työtaitoja kohennetaan omin rahoin

Moni suomalainen työntekijä osallistuu nyt työelämän täydennyskoulutukseen omakustanteisesti.

Naisjohtajia vähitellen enemmän

Naisjohtajien määrä kasvaa, mutta verkalleen.

1

Muualla Yle.fi:ssä