Helpotusta hankaliin työvuoroihin

Suomessa noin 25 % työllisistä tekee vuorotyötä tai hyvin epäsäännöllisiä työaikoja. Haittojen lieventämiseen on monia konsteja.

Suomessa teetetään vuorotöitä Euroopan mittakaavassa poikkeuksellisen paljon. Epäsäännöllinen työ kuormittaa elimistöä säännöllistä enemmän ja aiheuttaa usein haittoja perhe-elämään ja sosiaaliseen elämään. Työntekijän omien toiveiden huomiointi esimerkiksi työvuorojen sijoittelussa helpottaa tilannetta.

Yötyötä on työ, jota tehdään kello 23:n ja 6:n välisenä aikana. Sitä ei saa teettää vapaasti. Vuorotyötä ja yötyötä säädellään työaikalaissa.

Palautumiselle annettava aikaa

Työvuorojen suunnittelulla ja työn organisoinnilla tulisi pyrkiä vuorotyön haittojen vähentämiseen:

Vinkkejä vuorotyöhön sopeutumiseen

Nopea vuorokierto (1-3 yövuoroa)
Pyri pitämään mahdollisimman hyvin kiinni normaalista päivärytmistä.

Hidas vuorokierto (vähintään 4 yövuoroa)
Vuorojakson alussa pyri sopeutumaan yövuoroihin.

Yötyöhön sopeutumisen keinoja

Yötyö

Jatkuva yötyö

Virkeyden ylläpito yövuoron aikana

Työvuoron alkuun kannattaa sijoittaa yksitoikkoisin työ; myöhemmin yöllä tarvitaan virkistäjäksi työtehtäviin vaihtelua ja myös enemmän taukoja.

Jos mahdollista, ota työtauolla 10-30 minuutin nokoset yön aikana, klo 01 ja 04 välillä.

Kun väsymys tuntuu ottavan vallan...

Liikunnalla lisää jaksamista

Etsi liikuntamuotoja joita voi harrastaa epäsäännöllisestä työrytmistä huolimatta. Harrasta hyötyliikuntaa aina kun mahdollista.

Harrasta jotain liikuntaa (esimerkiksi kävelyä, hölkkää, uintia, jumppaa) 2 - 5 krt viikossa 20 - 60 minuuttia kerrallaan,

Liiku mieluiten aamu- ja päivävuorojen jälkeen. Vältä liikuntaa juuri ennen iltavuoroa. Vältä raskasta liikuntaa 2 - 4 tuntia ennen nukkumaan menoa, jotta elimistö ehtii rauhoittua liikunnasta.

Kävely tai pyöräily auringonvalossa yövuoron jälkeen auttaa päivärytmiin palautumista.

Yle Teksti-TV

Lähteet ja lisätietoa:

Julkaistu: 14.01.2013

Kaikki työelämä/työhyvinvointi - alueen artikkelit

Kitketään kiusaaminen työpaikalta!

Vuosittain noin 140 000 työntekijää kokee kärsivänsä jatkuvasta työpaikkakiusaamisesta. Kuinka kiusaaminen saataisiin loppumaan?

Työyhteisö vaikuttaa päihdepulmiin

Alkoholi on todellinen ongelma monilla työpaikoilla, ilmenee yritysjohtajille tehdystä kyselystä. Kuinka työyhteisö voisi ehkäistä päihdeongelmien kärjistymistä?

Masentuneelle tukea työpaikalla

Työterveyspäivillä 2013 on pohdittu inhimillisen työn olemusta ja ihmisen särkyvyyttä. Tällä hetkellä joka kolmannen työkyky pettää ennen eläkeikää. Yleisin työkyvyttömyyseläkkeen syy on mielenterveyden häiriö.

Matkatyön kuormitusta voi vähentää

Työelämän kansainvälistymisen myötä moni matkustaa tiheästi ulkomailla sijaitsevan toimipisteen ja kotimaan väliä. Matkoista aiheutuva kuormitus jää helposti huomiotta.

Vuorotteluvapaa voi yllättää

Vuorotteluvapaajärjestelmän yksi tavoite on edistää työssä jaksamista, ja uupuneelle työntekijälle tauko työstä onkin tarpeen. Entä jos jokin kriteereistä ei toteudu?

Ikäsyrjintä voi katkaista työuran

Yhä pidempien työurien tavoittelun ansiosta eläkkeelle siirtymisikä on viime vuosina noussut. Osa työnantajista jarruttaa kehitystä syrjimällä ikääntyviä työntekijöitä.

Pakkotahtisuus vie työstä ilon

Yksipuolinen tai pakkotahtinen työ sopii harvalle. Se kuormittaa paljon sekä henkisesti että fyysisesti. Työjärjestelyjä parantamalla moni asia kohentuu. Samalla paranee myös työn tuottavuus.

Helpotusta hankaliin työvuoroihin

Suomessa noin 25 % työllisistä tekee vuorotyötä tai hyvin epäsäännöllisiä työaikoja. Haittojen lieventämiseen on monia konsteja.

Työn imu voi selättää stressin

Mikä työntekijöitä kannattelee ja motivoi kun työkuormitus on suuri ja suhdanteet koettelevat työpaikkoja? Työn imua syntyy, kun työssä voi käyttää omia vahvuuksiaan ja työyhteisössä kuplii innostus.

Kulttuurit kohtaavat työpaikoilla

Useat yritykset toimivat nykyisin kansainvälisesti ja Suomessakin työpaikat monikulttuuristuvat. Työviestinnälle tämä tuo monia haasteita. Miten erilaisista taustoista tulevat kollegat voisivat rakentaa välilleen yhteisymmärrystä?

Moni työntekijä on omaishoitaja

Moni työntekijä kamppailee työn ja hoivavastuiden yhdistämisen kanssa. Silloin työelämän joustot ovat tarpeen. Hoivavapaalle jääminenkin on mahdollista, mutta rahallista tukea ei ole taattu.

Kuinka selvitä irtisanomisesta?

Työn menettäminen herättää tavallisesti monia tunteita: luopumisen surua, epävarmuutta taloudesta, pettymystä ja vihaakin. Toisaalta työn menettäminen voi tuoda tilaisuuden uskaltautua uuteen.

Ikäjohtaminen inhimillistää työn

Elinkaarijohtamisen eli ikäjohtamisen avulla voidaan kasvattaa työviihtyvyyttä ja pidentää työuria. Ikäjohtaminen ottaa huomioon yksilölliset elämänvaiheet.

Luottamus on esimiehen pääoma

Tämän päivän työelämä vaatii esimieheltä kykyjä tilannejohtamiseen ja muutosjohtamiseen. Esimies tarvitsee tehtävässään vuorovaikutustaitoja ja ihmissuhdeosaamista.

Alaistaidot luovat hyvää henkeä

Niin työntekijä kuin esimieskin vaikuttavat omista rooleistaan käsin työyhteisön tuloksellisuuteen ja hyvän hengen muodostumiseen.

Taiteilija, muista työsuojelu!

Taide-elämysten positiivinen vaikutus terveyteen on jo tullut monelle tutuksi, mutta kuinka on taiteilijan oman työterveyden laita? Moni taiteilija unohtaa huolehtia omasta työsuojelustaan.

1 2

Muualla Yle.fi:ssä