Kulttuurit kohtaavat työpaikoilla

Useat yritykset toimivat nykyisin kansainvälisesti ja Suomessakin työpaikat monikulttuuristuvat. Työviestinnälle tämä tuo monia haasteita. Miten erilaisista taustoista tulevat kollegat voisivat rakentaa välilleen yhteisymmärrystä?

Me kaikki omaamme kulttuurisidonnaista hiljaista tietoa, jota toisesta kulttuurista tulevalla ei ilman opastusta ole.

Väärin tulkitseminen on mahdollista, sillä kumpikin katsoo tapahtumia oman kulttuuritaustansa kautta. Erilaiset käsitykset hierarkiasta, kohteliaisuudesta ja ajankulusta on hyvä huomioida, muistaen myös suuret yksilölliset erot.

Perehdytyksen ja kielitaidon puute

Puutteellinen työhön perehdytys aiheuttaa omat ongelmansa. Ehkä ei huomata sanoa asioita, jotka ovat suomalaisessa kulttuurissa itsestäänselvyyksiä. Myös kielivaikeudet vaikuttavat monesti tilanteiden tulkintaan.

Vuorovaikutuksen ongelmia:

Muunmaalaisten kokemuksissa suomalainen viestintätyyli koetaan usein niukaksi, jopa töykeäksi. Myös palautteen saaminen työstä koetaan vaikeaksi.

Kulttuuritausta vain osa yksilöä

Moni työpaikoilla järjestetty monikulttuurisuuskoulutus rajautuu nyt kulttuuristen tapojen ja uskomusten kuvaamiseen ja luokitteluun. Yksinään se johtaa stereotyyppiseen ajattelutapaan, joka unohtaa yksilölliset erot ja vahvistaa entisestään stereotyyppejä.

Tavallisesti valitsemme vain osan kulttuurimme piirteistä osaksi omaa itseämme. Joku rakentaa kansallisen identiteettinsä perheen ja uskonnon varaan, joku toinen puolestaan rakentaa identiteettinsä vaikkapa musiikin ja kirjallisuuden pohjalta.

Kulttuurien luokittelun sijaan koulutuksen kannattaisi tähdätä koulutettavien itsetuntemuksen lisäämiseen.

Oppimista puolin ja toisin

Onnistuneessa monikulttuurisessa perehdytyksessä

Pohdittavaa on myös siinä, että onko maahanmuuttajan tarkoitus sopeutua valtaväestön tapoihin vai voisiko tavoitteena olla luoda yhteinen näkemys, jossa on jotain kummastakin kulttuurista.

Uudenlaisessa monikulttuurisuudessa ei vain opita hyväksymään kulttuurien eroja, vaan luodaan yhdessä uudenlaista kolmatta kulttuuria.

Monikulttuurisuuden saa toimivaksi

Vinkkejä monikulttuurisella työpaikalla työskentelevälle:

Muista hyvät tavat työpaikalla

Yle Teksti-TV

Lähteet ja lisätietoa:

Julkaistu: 12.11.2012

Kaikki työelämä/työhyvinvointi - alueen artikkelit

Kitketään kiusaaminen työpaikalta!

Vuosittain noin 140 000 työntekijää kokee kärsivänsä jatkuvasta työpaikkakiusaamisesta. Kuinka kiusaaminen saataisiin loppumaan?

Työyhteisö vaikuttaa päihdepulmiin

Alkoholi on todellinen ongelma monilla työpaikoilla, ilmenee yritysjohtajille tehdystä kyselystä. Kuinka työyhteisö voisi ehkäistä päihdeongelmien kärjistymistä?

Masentuneelle tukea työpaikalla

Työterveyspäivillä 2013 on pohdittu inhimillisen työn olemusta ja ihmisen särkyvyyttä. Tällä hetkellä joka kolmannen työkyky pettää ennen eläkeikää. Yleisin työkyvyttömyyseläkkeen syy on mielenterveyden häiriö.

Matkatyön kuormitusta voi vähentää

Työelämän kansainvälistymisen myötä moni matkustaa tiheästi ulkomailla sijaitsevan toimipisteen ja kotimaan väliä. Matkoista aiheutuva kuormitus jää helposti huomiotta.

Vuorotteluvapaa voi yllättää

Vuorotteluvapaajärjestelmän yksi tavoite on edistää työssä jaksamista, ja uupuneelle työntekijälle tauko työstä onkin tarpeen. Entä jos jokin kriteereistä ei toteudu?

Ikäsyrjintä voi katkaista työuran

Yhä pidempien työurien tavoittelun ansiosta eläkkeelle siirtymisikä on viime vuosina noussut. Osa työnantajista jarruttaa kehitystä syrjimällä ikääntyviä työntekijöitä.

Pakkotahtisuus vie työstä ilon

Yksipuolinen tai pakkotahtinen työ sopii harvalle. Se kuormittaa paljon sekä henkisesti että fyysisesti. Työjärjestelyjä parantamalla moni asia kohentuu. Samalla paranee myös työn tuottavuus.

Helpotusta hankaliin työvuoroihin

Suomessa noin 25 % työllisistä tekee vuorotyötä tai hyvin epäsäännöllisiä työaikoja. Haittojen lieventämiseen on monia konsteja.

Työn imu voi selättää stressin

Mikä työntekijöitä kannattelee ja motivoi kun työkuormitus on suuri ja suhdanteet koettelevat työpaikkoja? Työn imua syntyy, kun työssä voi käyttää omia vahvuuksiaan ja työyhteisössä kuplii innostus.

Kulttuurit kohtaavat työpaikoilla

Useat yritykset toimivat nykyisin kansainvälisesti ja Suomessakin työpaikat monikulttuuristuvat. Työviestinnälle tämä tuo monia haasteita. Miten erilaisista taustoista tulevat kollegat voisivat rakentaa välilleen yhteisymmärrystä?

Moni työntekijä on omaishoitaja

Moni työntekijä kamppailee työn ja hoivavastuiden yhdistämisen kanssa. Silloin työelämän joustot ovat tarpeen. Hoivavapaalle jääminenkin on mahdollista, mutta rahallista tukea ei ole taattu.

Kuinka selvitä irtisanomisesta?

Työn menettäminen herättää tavallisesti monia tunteita: luopumisen surua, epävarmuutta taloudesta, pettymystä ja vihaakin. Toisaalta työn menettäminen voi tuoda tilaisuuden uskaltautua uuteen.

Ikäjohtaminen inhimillistää työn

Elinkaarijohtamisen eli ikäjohtamisen avulla voidaan kasvattaa työviihtyvyyttä ja pidentää työuria. Ikäjohtaminen ottaa huomioon yksilölliset elämänvaiheet.

Luottamus on esimiehen pääoma

Tämän päivän työelämä vaatii esimieheltä kykyjä tilannejohtamiseen ja muutosjohtamiseen. Esimies tarvitsee tehtävässään vuorovaikutustaitoja ja ihmissuhdeosaamista.

Alaistaidot luovat hyvää henkeä

Niin työntekijä kuin esimieskin vaikuttavat omista rooleistaan käsin työyhteisön tuloksellisuuteen ja hyvän hengen muodostumiseen.

Taiteilija, muista työsuojelu!

Taide-elämysten positiivinen vaikutus terveyteen on jo tullut monelle tutuksi, mutta kuinka on taiteilijan oman työterveyden laita? Moni taiteilija unohtaa huolehtia omasta työsuojelustaan.

1 2

Muualla Yle.fi:ssä