Luova tauko virittää keksijän

Uusia innovaatioita on kaivattu talouden piristäjäksi. Tiukkatahtinen työ ei niitä tuota; vasta kun uuvuttava oravanpyörä hellittää, aivot virkistyvät luovaan työhön.

Keksijä on uteliaisuudella, sinnikkyydellä ja määrätietoisuudella varustettu luova uudistaja. Tunnettuja suomalaisia keksintöjä ovat mm. ksylitoli, netin salausjärjestelmä, sykemittari, Abloy-lukko, AIV-rehu ja astiankuivauskaappi.

Arjen ongelmatilanteista kumpuaa joskus omaperäisiä, mutta toimivia ratkaisuja, joiden soisi saavan laajempaakin tietoisuutta. Keksintöjen kaupallinen hyödyntäminen on kuitenkin kohtalaisen työlästä.

Kartoita keksintösi mahdollisuudet

Näin pääset alkuun keksijänuralla:

Johtaako ideasi omaan yritykseen?

Patenttivalmisteluihin sekä hankkeen rahoitukseen kannattaa hakea neuvoja ja tukea. Keksintösäätiön Tuoteväylä ELY-keskuksissa on valtakunnallinen ja maksuton asiantuntijapalvelu yksityishenkilöille ja alkaville yrittäjille.

Älä julkista ennen aikojaan

Samalle tuotteelle voidaan hakea patenttia, hyödyllisyysmallia tai mallioikeutta, tai näitä kaikkia. Keksinnön suojaus patentilla ja/tai hyödyllisyysmallilla (ns. pikkupatentilla) antaa yksinoikeuden kieltää muilta keksintösi ammattimainen hyväksikäyttö määräajaksi (patentti korkeintaan 20 vuodeksi ja hyödyllisyysmalli 10 vuodeksi).

Julkiseksi tullut keksintö ei ole uusi, eikä se ole enää patentoitavissa. Älä siis esittele keksintöäsi ennen kuin olet selvittänyt kannattaako se suojata.

Laadi patenttihakemus huolella

Patenttihakemukseen tarvitaan kirjallinen selvitys keksinnön rakenteellisista yksityiskohdista ja konkreettisista menetelmävaiheista. Pelkkää ideaa tuotteesta ei voi patentoida. Prototyyppiä ei tarvita.

Hakijan nimi ja keksinnön nimitys tulevat haettaessa heti julkisiksi. Hakemus on kokonaisuudessaan julkinen 18 kuukauden kuluttua. Käsittely vie 2-2,5 vuotta. Jos patentti myönnetään, se tulee taannehtivasti voimaan hakemispäivästä alkaen.

Suomessa jätetään noin 2 000 patenttihakemusta vuodessa. Patenttisuoja on maakohtainen. Se on voimassa ainoastaan niissä maissa, joihin patenttisuoja kyseiselle keksinnölle on haettu ja saatu.

Joskus tekijänoikeus riittää

Jo patentin hakeminen maksaa, ja sen pitäminen voimassa tuo kustannuksia joka vuosi. Yksi vaihtoehto on yrittää pitää keksintö liikesalaisuutena ilman suojausta. Kaikkia myynnissä olevia tuotteita ei ole patentoitu.

Kirjalliset ja taiteelliset teokset ovat myös tekijänoikeuden suojaamia. Se ei suojaa ideaa vaan tavan toteuttaa idea. Teoksen tekijällä on yksinoikeus määrätä teoksensa hyväksikäytöstä.

Suojan kohteena voivat olla kirjojen, sävellysten ja valokuvien lisäksi mm. tietokoneohjelmat. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti kun teos on luotu: rekisteröintiä tai muutakaan ilmoitusmenettelyä ei tarvita.

Yle Teksti-TV

Lähteet ja lisätietoja:

Julkaistu: 04.02.2013

Kaikki työelämä/työllisyys - alueen artikkelit

Apua piilotyöpaikan etsintään

Piilotyöpaikkoja on paljon. Moni lisätyövoimaa kaipaava yritys ei ole ilmoittanut paikkaa haettavaksi. Mutta miten piilotyöpaikan voisi löytää?

Luova tauko virittää keksijän

Uusia innovaatioita on kaivattu talouden piristäjäksi. Tiukkatahtinen työ ei niitä tuota; vasta kun uuvuttava oravanpyörä hellittää, aivot virkistyvät luovaan työhön.

Työvoimakoulutuksesta hyötyä

Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan ammatillinen työvoimakoulutus on parantunut.

Vuokratyöstä 25 prosenttia vähemmän palkkaa

Yritykset pyrkivät yhä yleisemmin tasaamaan työvoiman tarpeen kausivaihtelua henkilöstövuokrauksen avulla. Selvityksen mukaan vuokratyöntekijän palkasta on nipistetty neljännes muihin verrattuna.

Eläköitymisikä on edelleen noussut

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on nyt 60,5 vuotta. Suomessa on lähes 1,4 miljoonaa omaan työuraan perustuvaa työeläkettä saavaa.

Tutkinnolla saa työtä yhä paremmin

Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin vuonna 2010 kuin vuotta aiemmin. Töissä oli 68 prosenttia valmistuneista.

Monelle kävisi työ 63-vuotiaanakin

Lähes kolme kymmenestä työssä käyvistä uskoo jatkavansa työelämässä 63 vuotta täytettyään. Toisaalta viidennes arvioi, ettei voisi jatkaa työssään edes 63-vuotiaaksi.

Terveydenhuoltoa kotimaisin voimin

Suomessa on yhä vähän ulkomailta muuttaneita sairaanhoitajia ja lääkäreitä muihin EU-maihin verrattuna.

Työtaitoja kohennetaan omin rahoin

Moni suomalainen työntekijä osallistuu nyt työelämän täydennyskoulutukseen omakustanteisesti.

Naisjohtajia vähitellen enemmän

Naisjohtajien määrä kasvaa, mutta verkalleen.

1

Muualla Yle.fi:ssä