Terveydenhuoltoa kotimaisin voimin

Suomessa on yhä vähän ulkomailta muuttaneita sairaanhoitajia ja lääkäreitä muihin EU-maihin verrattuna.

Tieto käy ilmi eurooppalaisen PROMeTHEUS-yhteistyöhankkeen raportista. Hankkeessa on selvitetty terveydenhuollon ammattilaisten liikkuvuutta ja sijoittumista 17:ssä EU-maassa.

EU-maiden välillä on suuria eroja ulkomaalaistaustaisten määrässä terveydenhuollossa. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa lääkäreistä yli kymmenesosa on ulkomaalaistaustaisia, Britanniassa yli kolmannes.

Suomesta lähdetään harvemmin

Suomessa lääkäreistä alle 7 % ja sairaanhoitajista 2,2 % oli ulkomaalaistaustaisia vuonna 2007. Virossa ja Ranskassa ulkomaalaisia on vielä vähemmän. Britanniassa taas sairaanhoitajista useampi kuin joka kymmenes ja Irlannissa jopa lähes joka toinen on muualta muuttanut.

Ulkomaalaistaustaisten määrä on Suomen terveydenhuollossa kasvanut kymmenessä vuodessa melkein 60 %. 1990-luvulla Suomesta lähti varsinkin sairaanhoitajia enemmän ulkomaille kuin muualta muutti Suomeen. 2000-luvun alun jälkeen maahanmuutto on lisääntynyt. Samaan aikaan ulkomaille on lähtenyt vähemmän suomalaisia. Lähteneistä n. 40 % muuttaa takaisin kahden vuoden kuluessa.

Suuri työvoimavaje tulevaisuudessa

Ulkomaisen työvoiman rekrytointi on yksi keino helpottaa tulevaisuudessa siintävää työvoimavajetta. Sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa kun arvioidaan avautuvan jopa noin 200 000 uutta työpaikkaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tilastoista käy kuitenkin ilmi, että neljäsosa Suomessa asuvista ulkomaalaistaustaisista terveysalan ammattilaisista ei ole aktiivisesti työvoiman piirissä.

Suomen tutkimustiedot on saatu Valviran ylläpitämästä Terhikki-rekisteristä ja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta, josta löytyvät väestön työpaikkatiedot toimialoittain.

Yle Teksti-tv
Lähde: www.thl.fi

Julkaistu: 05.01.2012

Kaikki työelämä/työllisyys - alueen artikkelit

Apua piilotyöpaikan etsintään

Piilotyöpaikkoja on paljon. Moni lisätyövoimaa kaipaava yritys ei ole ilmoittanut paikkaa haettavaksi. Mutta miten piilotyöpaikan voisi löytää?

Luova tauko virittää keksijän

Uusia innovaatioita on kaivattu talouden piristäjäksi. Tiukkatahtinen työ ei niitä tuota; vasta kun uuvuttava oravanpyörä hellittää, aivot virkistyvät luovaan työhön.

Työvoimakoulutuksesta hyötyä

Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan ammatillinen työvoimakoulutus on parantunut.

Vuokratyöstä 25 prosenttia vähemmän palkkaa

Yritykset pyrkivät yhä yleisemmin tasaamaan työvoiman tarpeen kausivaihtelua henkilöstövuokrauksen avulla. Selvityksen mukaan vuokratyöntekijän palkasta on nipistetty neljännes muihin verrattuna.

Eläköitymisikä on edelleen noussut

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on nyt 60,5 vuotta. Suomessa on lähes 1,4 miljoonaa omaan työuraan perustuvaa työeläkettä saavaa.

Tutkinnolla saa työtä yhä paremmin

Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin vuonna 2010 kuin vuotta aiemmin. Töissä oli 68 prosenttia valmistuneista.

Monelle kävisi työ 63-vuotiaanakin

Lähes kolme kymmenestä työssä käyvistä uskoo jatkavansa työelämässä 63 vuotta täytettyään. Toisaalta viidennes arvioi, ettei voisi jatkaa työssään edes 63-vuotiaaksi.

Terveydenhuoltoa kotimaisin voimin

Suomessa on yhä vähän ulkomailta muuttaneita sairaanhoitajia ja lääkäreitä muihin EU-maihin verrattuna.

Työtaitoja kohennetaan omin rahoin

Moni suomalainen työntekijä osallistuu nyt työelämän täydennyskoulutukseen omakustanteisesti.

Naisjohtajia vähitellen enemmän

Naisjohtajien määrä kasvaa, mutta verkalleen.

1

Muualla Yle.fi:ssä