Työvoimakoulutuksesta hyötyä

Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan ammatillinen työvoimakoulutus on parantunut.

TE-hallinnon kyselyyn vuonna 2011 vastanneista 78,3 % antoi koulutukselle yleisarvosanan hyvä tai erinomainen. Vuonna 2001 vastaava luku oli 68,2 %. Palautetta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta on viimeisen kymmenen vuoden aikana antanut reilu 300 000 opiskelijaa,eli n. 81% osallistuneista.

Vuoden 2011 palautteesta ilmenee, että runsas puolet opiskelijoista työllistyy saamansa koulutuksen ansiosta vuoden kuluessa. Nettovaikuttavuus oli 56,6 %, mikä on n. 2% enemmän kuin vuonna 2010.

Viime vuonna yli kymmenen arkipäivän mittaisia, kansallisesti rahoitettuja ammatillisia koulutuksia järjestettiin 2 139. Näihin otti osaa 26 154 opiskelijaa ja heistä 81,1 % antoi palautetta TE-hallinnon kyselyssä.

Opiskelijat arvioivat kouluttajien ammattitaidon ja vuorovaikutuksen opetustilanteissa hyviksi. Suhteessa heikompina pidettiin opiskelijan taustan ja osaamisen hyödyntämistä opiskelusuunnitelman laadinnassa ja työssäoppimisen sisällöistä sopimista. Opiskelijoista 75.5 % katsoi työvoimakoulutuksen lisänneen ammattitaitoa ja 79,4 % katsoi voivansa hyödyntää sitä työelämässä.

Työvoimakoulutus on TE-hallinnon ensisijaisesti työttömille työnhakijoille suunnattua maksutonta koulutusta.

Työ- ja elinkeinotoimiston internetsivuilla on koulutusvahti, jonka avulla pystyy seuraamaan tuleeko tarjolle sopivaa koulutusta. Vahti lähettää sähköpostiin ilmoituksen uudesta hakuehdot täyttävästä koulutuksesta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta ja koulutusvahti: www.mol.fi.

Yle Teksti-TV
Lähde: Eric Hällström, Työvoimakoulutuksen laatu ja vaikuttavuus opiskelijapalautteiden mukaan, TEM raportteja 22/2012

Julkaistu: 18.07.2012

Kaikki työelämä/työllisyys - alueen artikkelit

Apua piilotyöpaikan etsintään

Piilotyöpaikkoja on paljon. Moni lisätyövoimaa kaipaava yritys ei ole ilmoittanut paikkaa haettavaksi. Mutta miten piilotyöpaikan voisi löytää?

Luova tauko virittää keksijän

Uusia innovaatioita on kaivattu talouden piristäjäksi. Tiukkatahtinen työ ei niitä tuota; vasta kun uuvuttava oravanpyörä hellittää, aivot virkistyvät luovaan työhön.

Työvoimakoulutuksesta hyötyä

Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan ammatillinen työvoimakoulutus on parantunut.

Vuokratyöstä 25 prosenttia vähemmän palkkaa

Yritykset pyrkivät yhä yleisemmin tasaamaan työvoiman tarpeen kausivaihtelua henkilöstövuokrauksen avulla. Selvityksen mukaan vuokratyöntekijän palkasta on nipistetty neljännes muihin verrattuna.

Eläköitymisikä on edelleen noussut

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on nyt 60,5 vuotta. Suomessa on lähes 1,4 miljoonaa omaan työuraan perustuvaa työeläkettä saavaa.

Tutkinnolla saa työtä yhä paremmin

Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin vuonna 2010 kuin vuotta aiemmin. Töissä oli 68 prosenttia valmistuneista.

Monelle kävisi työ 63-vuotiaanakin

Lähes kolme kymmenestä työssä käyvistä uskoo jatkavansa työelämässä 63 vuotta täytettyään. Toisaalta viidennes arvioi, ettei voisi jatkaa työssään edes 63-vuotiaaksi.

Terveydenhuoltoa kotimaisin voimin

Suomessa on yhä vähän ulkomailta muuttaneita sairaanhoitajia ja lääkäreitä muihin EU-maihin verrattuna.

Työtaitoja kohennetaan omin rahoin

Moni suomalainen työntekijä osallistuu nyt työelämän täydennyskoulutukseen omakustanteisesti.

Naisjohtajia vähitellen enemmän

Naisjohtajien määrä kasvaa, mutta verkalleen.

1

Muualla Yle.fi:ssä