Retkivalinnat vaikuttavat luontoon

Luontoretkeilyyn liittyy monia valintoja. Mikä on retken kohde, miten sinne mennään ja mitä otetaan mukaan? Mitä kohteessa tehdään? Nämäkin valinnat vaikuttavat ympäristöön.

Retkeily luontoon on suositeltavaa. Tutkitusti se virkistää mieltä enemmän kuin monet muut harrastukset. Luontoon tutustuminen lisää myös luonnon arvostusta, ja siksi esimerkiksi lapset on hyvä totuttaa luonnossa oleskeluun.

Samalla kuitenkin retkeilymme aiheuttaa haittaa luonnolle. Jotkut valinnat kuormittavat ympäristöä enemmän kuin toiset. Monesti jo pienet muutokset toiminnassamme auttavat vähentämään haittoja.

Pidetään luontokohteet kunnossa

Metsähallituksen Luontoon.fi -nettisivusto muistuttaa että luontokohteet säilyvät seuraaville sukupolville vain jos me pidämme niistä huolta.

Mitä siis voisimme tehdä paremmin? Aika paljonkin.

Retkeilyn tyypillisiä välittömiä vaikutuksia ovat roskaantuminen, maaperän kuluminen ja melu sekä vesistön rehevöityminen. Välillisiä vaikutuksia taas syntyy matkustamisesta, polttopuun käytöstä ja varusteiden sekä muonan hankinnasta. Osa vaikutuksista ulottuu laajemmalle alueelle, koko Suomen ja naapurimaiden alueelle.

Retkeilyn suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat yleensä kohteeseen matkustamisesta.

Kulkuvälineellä iso vaikutus

Varustaudu ympäristö mielessä

Leiriytyminen ja tulenteko

Noudata alueen järjestyssääntöjä, jokamiehenoikeuksiin liittyviä velvollisuuksia, metsäpalovaroituksia sekä rauhoitusaikoja.

Vältä häiriön aiheuttamista

Yle Teksti-TV

Lähde:
Retkeilyn ABC. Metsähallitus. luontoon.fi -internetsivusto

Julkaistu: 30.07.2014

Kaikki ympäristö/luonto - alueen artikkelit

Retkivalinnat vaikuttavat luontoon

Luontoretkeilyyn liittyy monia valintoja. Mikä on retken kohde, miten sinne mennään ja mitä otetaan mukaan? Mitä kohteessa tehdään? Nämäkin valinnat vaikuttavat ympäristöön.

Auta pyöriäisen suojelussa

Pyöriäishavainnoista toivotaan ilmoituksia. Ne ovat tärkeä osa lajin tutkimusta ja siten pyöriäiskannan suojeluun liittyvää työtä.

Hyönteistuhot metsien uhkana

Metsäntutkimuslaitoksen tuoreen metsätuhoraportin mukaan vuoden 2013 näkyvimmät metsätuhot - myrskyjen ohella - aiheutti kirjanpainaja-kaarnakuoriainen tappamalla kuusikoita Etelä-Suomessa.

Lintukosteikko uuhkalinnun mailla

Uuhkalinnun mailla -näyttely tekee Siikalahden lintukosteikkoa tunnetuksi taiteen keinoin. Parikkalan Siikalahti on suojeluarvoltaan sisä-Suomen arvokkain lintuvesi.

Lähde luontoretkelle lasten kanssa

Luontoretket antavat ikimuistoisia elämyksiä. Onnistunut retki alkaa suunnittelusta, ja tämä pätee varsinkin lasten kanssa liikuttaessa.

Valokuvissa pyhää metsää ja puupeltoja

Jyväskylän taidemuseossa esillä oleva valokuvanäyttely pureutuu suomalaisten luontosuhteeseen. Millaisia ovat puihin ja metsiin liittyvät henkiset ja kulttuuriset merkitykset Suomessa ja Japanissa?

Luontoretki suurpetojen maisemiin?

Suurpetojen kohtaaminen luonnossa on äärimmäisen harvinaista, sillä ne pyrkivät välttämään ihmistä.

Ankeriaskanta säilyy istutuksin

Suomen vesiin istutetaan tänä vuonna 177 000 ankeriaanpoikasta.

Luonto elvyttää mielen ja kehon

Metsäntutkimuslaitoksen tuoreessa teematutkimuksessa on verrattu ulkoilun virkistävyyttä muihin vapaa-ajan harrastuksiin.

1

Muualla Yle.fi:ssä