Hyppää sisältöön

Tasa-arvovaltuutettu linjasi: Palloliiton maksamat erisuuruiset korvaukset nais- ja miespelaajille eivät riko tasa-arvolakia

Tasa-arvovaltuutettu on antanut lausuntonsa Palloliiton maksamista erisuuruisista korvauksista miesten ja naisten maajoukkuepelaajille.

Suomen Palloliitto ei ole rikkonut tasa-arvolakia, kun se on maksanut naisten maajoukkuepelaajille pienempiä korvauksia kuin miesten maajoukkueen pelaajille. Tasa-arvovaltuutetun lausunnon mukaan (siirryt toiseen palveluun) Palloliiton ottelukohtaisia maajoukkuekorvauksia koskeva käytäntö on tasa-arvolain mukainen.

Tasa-arvovaltuutetun mukaan maajoukkuekorvauksissa on kyse pelaajien kannustamisesta voittamaan otteluita ja tältä osin heitä tulisi kohdella samalla tavalla.

Palloliitolta saatujen selvitysten mukaan pelaajien palkitseminen on kytketty myös taloudelliseen tulokseen ja koska Palloliiton yksi tavoite on huolehtia varojen keräämisestä liiton toimintaan, tasa-arvovaltuutettu toteaa, että korvausten maksamista taloudellisen tuotoksen perusteella voidaan pitää lähtökohtaisesti hyväksyttävänä.

Naisten A-maajoukkueen toiminta on ollut taloudellisesti tappiollista, kun taas miesten A-maajoukkueen toiminnasta saatavilla tuloilla kustannetaan paitsi miesten A-maajoukkueen toiminta, myös pitkälti muiden maajoukkueiden toiminta. Näin naisten ja miesten maajoukkueet eivät ole olleet vertailukelpoisessa tilanteessa, eikä erisuuruisten ottelukohtaisten maajoukkuekorvausten voida todeta rikkovan tasa-arvolain syrjintäkieltoa.

Tasa-arvovaltuutettu moittii kuitenkin Palloliiton palkitsemisjärjestelmää läpinäkymättömäksi, mikä voi herättää epäilyjä syrjinnästä. Hänen mielestään yhtä suuret maajoukkuekorvaukset edistäisivät tasa-arvoa.

Tästä on kyse

Tapaus sai alkunsa jo loppuvuodesta 2017, kun tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara kiinnostui muun muassa Yle Urheilun ja monen muun median uutisoitua miesten maajoukkuepelaajien saamista huomattavasti suuremmista korvauksista ja toimitti Palloliitolle selvityspyynnön.

Naisten maajoukkue oli käynyt syksyllä 2017 Tinja-Riikka Korpelan johdolla viikkojen ajan neuvotteluja Palloliiton pääsihteerin Marco Casagranden kanssa uudesta sopimuksesta. Pelaajat saivatkin sopimukseen parannuksia, mutta Korpelan mukaan parannettavaa jäi vielä.

Tuolloin tehdyn sopimuksen mukaan naispelaajille maksettavan menestysbonusten summa nousi viisinumeroisesta kuusinumeroiseksi ja naispelaajat saavat nyt miesten tapaan myös kokoontumisrahaa, kun pelaaja osallistuu leireille ja peleihin.

Vaikka ero korvaussummissa kaventui, on se edelleen mittava. Myös ero yksittäisistä otteluista maksettaviin menestysbonuksiin on suuri, sillä siinä missä naisille maksetaan kolminumeroinen summa, maksetaan miehille nelinumeroinen summa.

Valtionavustusta nauttivia lajiliittoja sitoo liikuntalaki, joka edellyttää järjestöä edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Palloliitto saa lajiliitoista suurinta vuosittaista valtionavustusta. Tasa-arvolaki taasen kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella, ja Maarianvaaran mukaan yleiset syrjintäkiellot koskevat myös urheilua ja liikuntaa.

Mies- ja naispelaajien saamien korvaussummien eroa on perusteltu muun muassa sillä, että miesten A-maajoukkuetoiminta on ollut vuositasolla plussalla useamman miljoonan euron verran, kun taas naisten maajoukkue on ollut reippaasti tappiollinen. Miesten tuloja onkin käytetty naisten toiminnan kehittämiseen.

Naisille maajoukkuekorvauksilla on kuitenkin suuri merkitys, sillä puoliammattilaisina he saavat seurajoukkueistaan pienempää palkkaa kuin miehet.

Casagrande on kertonut muun muassa IS:n tekemässä haastattelussa, (siirryt toiseen palveluun) ettei hän pidä maajoukkuekorvauksia tasa-arvokysymyksenä. Tasa-arvovaltuutetulle antamassaan selvityksessä Palloliiton oli perusteltava muun muassa se, mitkä seikat vaikuttavat korvauksen suuruuteen ja onko sille estettä, että naispelaajille maksettaisiin samansuuruinen maajoukkuekorvaus kuin miehille.

Liiton mukaan naisille on mahdollista maksaa saman verran kuin miehille, mutta silloin tuo summa säästettäisiin todennäköisesti pelaajakehitystoiminnasta ja maajoukkuetoiminnan olosuhteista.

Esimerkiksi Norjassa maan lajiliitto on maksanut vuodesta 2018 naisille ja miehille yhtä suuret korvaukset maajoukkuetoiminnasta, kun miesten maajoukkue suostui palkkioiden leikkaukseen naisten hyväksi. Norjan liiton päätökseen vaikutti pelaajayhdistyksen aloite, mutta myös se, että Norjan Palloliiton pääsponsori Norsk Tippingin johtoporras vaati liittoa julkisuudessa kohtelemaan molempia sukupuolia tasapuolisesti.

Casagrande totesi kaksi vuotta sitten, että hän uskoo jollain aikavälillä myös Suomen siirtyvän Norjan malliin. Siihen täytyy hänen mielestään miettiä vielä perusteita, sillä Norjassa tilanne on hyvin erilainen sen suhteen, mistä maksetaan ja miten.

Maarianvaara toimitti Palloliitolle selvityspyynnön joulukuussa 2017 ja valtuutetun lausunnon piti alkuperäisen aikataulun mukaan tulla jo vuoden 2018 alkupuolella, mutta tämä venyi vuodella.

Lue myös:

.
.