1. yle.fi
  2. Urheilu
  3. taitoluistelu

"Se on niin kova hinta, ettei mikään urheilumenestys ole sen arvoista" – tutkija kritisoi suomalaista urheiluväkeä lepsusta suhtautumisesta seksuaaliseen häirintään ja epäasialliseen vallankäyttöön

Urheilussa vasta opetellaan, miten seksuaaliseen häirintään ja epäasialliseen käytökseen voidaan parhaalla tavalla puuttua, sanoo SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson.

Kuvan luistelijat eivät liity tapaukseen. Kuva: Getty Images

Viime aikoina julkisuuteen on noussut kaksi taitoluisteluun liittyvää tapausta, joissa molemmissa on kyse valmentajan epäasiallisesta vallankäytöstä.

Yle Urheilu kertoi syyskuussa SM-tason taitoluistelijasta, jonka valmentaja oli ahdistellut häntä seksuaalisesti. Valmentaja ei jatka enää työssään.

Perjantaina Yle Urheilu kertoi muodostelmaluisteluvalmentajasta, joka sai Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnalta vuoden kilpailukiellon. Valmentaja oli syyllistynyt Yle Urheilun haastattelemien luistelijoiden mukaan alistavaan ja nöyryyttävään käytökseen sekä henkiseen väkivaltaan.

Muodostelmaluisteluvalmentaja on kiistänyt asianajajansa välityksellä Yle Urheilulle häneen kohdistuneet syytökset. Valmentaja voi valittaa kurinpitolautakunnan päätöksestä urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Molemmat tapaukset ovat puhuttaneet luistelupiireissä syksyn ja alkutalven ajan. Keskustelu on kääntynyt yksittäistapauksista kohti taitoluistelun lajikulttuuria, jossa esimerkiksi entinen tähtiluistelija Kiira Korpi näkee paljon korjattavaa.

Suomen Taitoluisteluliiton puheenjohtajan Laura Raition mukaan lajikulttuurissa ei ole laajempaa ongelmaa.

– Lajikulttuurissa on paljon hyvää, mutta myös paljon korjattavaa, Raitio sanoi syksyllä Yle Urheilun haastattelussa.

Raitio viittaa Suomen Taitoluisteluliiton teettämään lajikulttuuritutkimukseen, jonka tulokset julkistettiin syyskuussa.

– Havaitsimme tässä tutkimuksessa, että valmentajien pedagogisessa osaamisessa ja vuorovaikutustaidossa on työtä tehtävänä. Se oli isoin asia, joka tuli esille.

Taitoluistelua laajempi ongelma

Seksuaalinen häirintä ja epäasiallinen vallankäyttö ei ole vain suomalaisen taitoluistelun ongelma.

Kahden viime vuoden aikana vastaavanlaisia tapauksia on tullut ilmi muun muassa joukkuevoimistelussa, jalkapallossa, jääkiekossa ja tenniksessä.

Osa tapauksista on edennyt lajiliittojen kurinpitokäsittelyyn vasta sen jälkeen, kun epäkohdista on kerrottu mediassa.

Seksuaalisesta ahdistelusta kertoneen SM-tason taitoluistelijan tapaus eteni vauhdilla sen jälkeen, kun Yle Urheilu uutisoi tapauksesta.

Valmentajasta oli kerrottu aikaisemmin Taitoluisteluliitolle ja SUEKille. Tapauksen käsittely ei kuitenkaan edennyt, koska ahdistelua kokeneet luistelijat eivät olleet valmiita kertomaan asiasta omilla nimillään.

Kun tapaus tuli julkisuuteen, valmentajan työsopimus seuran kanssa purettiin ja SUEK aloitti tapahtuneesta selvityksen.

Perjantaina uutisoidussa muodostelmaluisteluvalmentajan tapauksessa entiset luistelijat ottivat yhteyttä Et ole yksin -puhelinpalvelun kautta ensin Olympiakomiteaan, jonka avulla asia eteni SUEKin selvitettäväksi. SUEKin valmis selvitys luovutettiin syksyllä Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnalle.

"Lapsiin kohdistuu kiusaamista, väkivaltaa ja seksuaalista häirintää"

Nuorisotutkija Mikko Salasuo on hyvin huolestunut nykytilanteesta. Salasuon mukaan urheilussa ja liikunnassa ei käytännössä ole toimivaa eettistä valvontaa.

– On olemassa näennäisiä rakenteita, jotka ovat syntyneet tavallaan pakotettuina, kun liikuntalaki määrittää lähtökohdiksi tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden. Käytännössä nämä rakenteet on rakennettu vastaamaan urheilun ja liikunnan ulkopuolelta tuleviin paineisiin ja vaatimuksiin, Salasuo sanoo.

Nuorisotutkija Mikko Salasuo. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Salasuon mukaan liikunnan ja urheilun perinteeseen kuuluu ajatus hyvän kertomuksesta. Urheilu itsessään nähdään niin puhtaana ja ylevänä, etteivät siihen kuulu kielteiset ja ikävät ilmiöt.

– Se on kauhean naiivi ajatus, joka on kulttuurissa hyvin syvällä. On ihan selvää, että urheilussa tapahtuu väärinkäytöksiä, Salasuo sanoo.

– On aika taantumuksellista ja hämmästyttävää, että elämme vuotta 2020 ja mietimme edelleen, miten lasten ja nuorten liikunnassa pitäisi puuttua kiusaamiseen, syrjintään ja seksuaaliseen väkivaltaan.

Salasuon mukaan kiusaaminen, häirintä ja epäasiallinen käytös ovat lasten ja nuorten urheilussa yleisempää kuin koulussa. Hänen mielestään urheiluväen pitäisi myöntää, että eettisen valvonnan kanssa on epäonnistuttu pahasti.

– Siellä on lapsia, joihin kohdistuu väkivaltaa, kiusaamista ja jopa seksuaalista väkivaltaa sen takia, että näitä asioita ei ole viety eteenpäin. Se on ihan hirvittävän kova hinta. Se on niin kova hinta, ettei mikään urheilumenestys ole sen arvoinen, Salasuo sanoo.

Mikä on SUEKin rooli?

Tällä hetkellä vastuu epäeettisen käytöksen selvittämisestä ja rangaistuksista on lajiliitoilla ja niiden kurinpitoelimillä. SUEK voi antaa kurinpitoelimille tukea esimerkiksi tekemällä riippumattomia selvityksiä.

Nuorisotutkija Salasuo ei ole vakuuttunut SUEKin toiminnasta.

– SUEK tuotiin muutama vuosi sitten aika isolla pöhinällä, mutta pöhinän jälkeen on ollut kovin hiljaista. Iso kysymys on se, luottavatko urheilijat SUEKiin? Onko siitä tullut sellainen toimija, jonka puoleen voi kääntyä? Olen sitä mieltä, että näin ei ole tapahtunut, Salasuo täräyttää.

Eettisen valvonnan rakenne vaikuttaa paperilla selkeältä, mutta osa tapauksista olisi jäänyt kokonaan katveeseen ilman mediajulkisuutta.

SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson. Kuva: AOP

SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson myöntää, että suomalaisessa urheilussa riittää tällä saralla parannettavaa.

– Kun puhumme kahden viime vuoden aikana esille nousseista asioista, kuten seksuaalisesta häirinnästä ja epäasiallisesta käyttäytymisestä, niin niissä olemme urheilussa vasta oppimassa, Japisson sanoo Yle Urheilulle.

Rakenteet epäeettisen käytöksen selvittämiselle ja rankaisemiselle eivät ole suomalaisessa urheilussa valmiit. Esimerkiksi Taitoluisteluliitto perusti kurinpitolautakunnan vasta viime vuonna. Kesken muodostelmaluisteluvalmentajaan liittyvän prosessin selvisi, ettei kurinpitolautakuntaa ollut virallisesti olemassa.

"Osa lajiliitoista on toivonut siirtymistä keskitettyyn ja riippumattomaan kurinpitoon"

Vuonna 2016 perustettu SUEK on ottanut suomalaisessa urheilukentässä vahvan roolin antidopingasioissa. Pitäisikö SUEKin valtaa kasvattaa myös epäeettiseen käytökseen liittyvissä asioissa? Voisiko SUEK esimerkiksi asettaa tulevaisuudessa valmentajia toimintakieltoon?

– Tällä hetkellä kurinpitovastuu on lajiliitoilla. Useat lajiliitot ovat lähteneet kehittämään kurinpitoaan, mistä taitoluistelun nyt määräämä sanktio on esimerkki. Monilla lajiliitoilla on kurinpidossaan näiden asioiden osalta edelleen kehitettävää, Japisson sanoo.

– Osa lajiliitoista on toivonut siirtymistä keskitettyyn ja riippumattomaan kurinpitoon urheilun epäeettisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä. Tällä hetkellä SUEKilla ei ole mandaattia riippumattoman kurinpitoelimen perustamiseen näiden asioiden ratkaisemiseen, mutta asia kannattaa varmasti selvittää. Antidopingrikkomuksissa siirrytään keskitettyyn ja riippumattomaan kurinpitoon vuoden 2021 alussa.

Japisson sanoo, että kurinpitomenettelyn kehittämisen lisäksi on tärkeää panostaa ennaltaehkäisevään työhön.

– On ensiarvoisen tärkeää kehittää varhaisen puuttumisen malleja kiusaamiseen, häirintään ja muuhun epäasialliseen käyttäytymiseen. Osassa seuroista ja lajiliitoista on jo hyviä toimintamalleja käytössä, mutta valitettavasti tilanteisiin ei aina osata tai rohjeta puuttua riittävän määrätietoisesti.

Japisson korostaa, että lajiliitot ja seurat ottavat hänen kokemuksensa perusteella kurinpitoasiat tosissaan.

Seksuaalista häirintää ja vallan väärinkäyttöä esiin nostava me too -liike nousi merkittävään asemaan kaksi vuotta sitten. Aihe on tuore, varsinkin urheilussa.

– Mielestäni on hyvä, että ilmiöstä puhutaan. On erittäin tärkeää, että urheilijat uskaltavat tuoda asioita esille, Japisson sanoo.

Lue myös:

"Olisi ehkä helpompi, jos sä tappaisit ittes" – entiset valmennettavat kertovat menestyneen suomalaisvalmentajan nöyryyttävästä ja alistavasta käytöksestä sekä vuosia jatkuneesta henkisestä väkivallasta

Taitoluisteluliiton virhe hämmensi henkisen väkivallan kohteeksi joutuneet urheilijat – valmentajan tapauksen käsittely kesti lähes vuoden: "Prosessi oli kohtuuttoman pitkä ja henkisesti raskas"

Urheilijoita nöyryyttänyt valmentaja sai vuoden kilpailukiellon, mutta saattaa silti jatkaa työssään – Taitoluisteluliiton toiminnanjohtaja: "Oletamme, että hän jatkaa työskentelyä seurassa"

SUEK selvittää seksuaalisen häirinnän yleisyyttä urheilumaailmassa – mukana kaikki suurimmat lajiliitot

Taitoluistelija kertoi seksuaalisesta ahdistelusta julkisuuteen – valmentajan työt nykyisessä seurassa loppuivat

Kiira Korpi arvostelee rajusti taitoluisteluvalmennusta ja vaatii liitolta järeitä toimia: "Henkinen hyväksikäyttö, vähättely ja kiusaaminen ovat arkipäivää"