FIS:n hallituksen jäsen Martti Uusitalo kiistää väitteet esteellisyydestään fluorivoidepäätöksessä – "Ei ole ensimmäinen kerta, kun tämmöistä täysin posketonta spekulaatiota yritetään esittää"

Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n hallituksen jäsen Martti Uusitalo on saanut toiminnastaan kritiikkiä, joka liittyy FIS:n kohun herättäneeseen päätökseen kieltää fluorivoiteet.

Martti Uusitalon mukaan FIS:n fluorivoidekielto on perusteltu fluorin haitallisten ympäristö- ja terveysvaikutusten takia. Kuva: Yle

Tiistaina julkaistussa Yle Urheilun ilmiöartikkelissa käsitellään Kansainvälisen hiihtoliiton päätöstä kieltää fluorituotteet kaudesta 2020–2021 alkaen. Päätös on herättänyt tyrmistystä niin väline- ja voidevalmistajissa kuin kilpailijamaiden huoltojoukoissa ja omissa hiihtoliitoissa.

Laajan artikkelin voit lukea tästä linkistä. FIS:n hallituksen suomalaisjäsen ja voidefirma Vauhti Speed Oy:n hallituksen puheenjohtaja Martti Uusitalo vastaa hänen toimintaansa liittyviin kysymyksiin esteellisyydestä fluorin kieltämistä koskevassa päätöksenteossa ja -valmistelussa. Jotta Uusitalolla on mahdollisuus vastata arvosteluun yksityiskohtaisesti, Yle Urheilu julkaisee kokonaisuudessaan Uusitalolle tehdyn haastattelun.

Miksi FIS:n hallitus päätyi kieltämään fluorin?

– Uskon, että tässä on ensinnäkin tullut varsin iso paine eri tahoilta. Esimerkiksi Norjassa juniorikisoissa fluorikielto on ollut voimassa jo muutaman vuoden. Maastohiihto on kokonaisuutena saanut kohtuullisen paljon negatiivista julkisuutta ehkä tämmöisen dopinglajin lisäksi myös siinä, että fluorivoiteista on kirjoitettu paljon hyvin negatiiviseen sävyyn niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassakin niiden negatiivisten ympäristö- ja terveysvaikutusten takia. Ja sitten on osittain tämä Euroopan kemikaalijärjestön päätös kieltää tietyt PFOA-yhdistejäämät, joita näissä tietyissä fluorituotteissa on ollut. Niiden myyntikielto astuu voimaan Euroopassa kesä-heinäkuun vaihteessa. Tietyissä maissa näitä kyseisiä tuotteita taas ei ole kielletty. Nämä ovat varmaan olleet niitä tietoja, miksi tällainen kielto on järkevää ja perusteltua viedä eteenpäin.

Tässä kohtaa on pakko puhua mainitsemistasi säädöksistä. Tällaista kieltoahan ei faktisesti ole, vaan kyse on rajoituksesta, jolla halutaan ajaa alas PFOA-jäämiä. Tällä hetkellä monet voidevalmistajat saavat puhtaampaa fluoria, jonka PFOA-osuus alittaa raja-arvon. Miksi FIS haluaa silti täyden fluorikiellon?

– Tällä hetkellä pitää paikkansa, että esimerkiksi käytössä olevia kuuden hiilivetyketjun fluoreja ei ole kielletty. On tietoa, että ne kielletään mahdollisesti vuonna 2024. Mutta yhtä lailla näitä C8, eli isolla PFOA-jäämistöllä olevia voiteita, saisi ostaa kiellonkin jälkeen muun muassa Venäjältä tai Euroopan ulkopuolisista maista. Tällä hetkellä ymmärtääkseni ei ole olemassa molekyylitasolle menevää tutkimusta, jossa pystytään määrittämään, kuinka korkealla PFOA-raja on. Tai on olemassa, mutta se on äärimmäisen kallista tehdä. Eli periaatteessa pitää paikkansa, että näitä rajat alittavia tuotteita on olemassa ja pystytään tekemään, mutta ei ole testiä, jolla pystytään testaamaan, onko käytössä vanha vai uusi pinnoite. Tällaista kontrollijärjestelmää ei ymmärtääkseni ole.

Väline- ja voidevalmistajien sekä huoltohenkilöiden mukaan tämä päätös ja erityisesti sen aikataulu tulivat täytenä yllätyksenä. Miksi FIS antoi siirtymäajaksi vain vuoden?

– En tiedä, millä tavalla tämä on ollut yllättävä päätös. Tämä päätös on ollut varmasti monen instanssissa, keskustelun alla, jo useita vuosia. Välinevalmistajat ja voidevalmistajat ovat ihan yhtä lailla – niin kuin tiedät varmasti hyvin omatkin taustani tässä näin – tehneet jo pitkään fluorittomia tuotteita. Tämä esitys FIS:n hallitukselle on tullut Norjan hiihtoliitolta, ja Council on käsitellyt sen kokouksessaan. Siellä oli tahoja, jotka olisivat olleet halukkaita viemään tämmöisen päätöksen läpi nopeamminkin. Edellisenä syksynä asiasta on käyty keskusteluja mm. maastohiihtokomiteassa. Jos joku sanoo, että tämä on tullut yllätyksenä, se on kyllä varmasti aika ihmeellistä.

Normaalisti edunvalvontaelin SRS on mukana sääntöuudistuksia valmistelevissa työryhmissä, siis ennen kuin päätöksiä tehdään. Miksi FIS:n hallitus ei tehnyt näin tässä fluoripäätöksessä?

– On useita päätöksiä, joissa SRS ei välttämättä ole ollut mukana valmistelussa. SRS on ihan ollut yhtä lailla ihan varmasti tietoinen fluorikielloista, mitä on tällä hetkellä ja keskustelusta ylipäätään. Ensinnäkin FIS:n Council päätti perustaa työryhmän viemään asiaa eteenpäin. Työryhmä on koko ajan käynyt keskusteluja SRS:n kanssa. Itse en ole työryhmässä mukana, se on selvä, johtuen suhteestani suksivoideteollisuuteen.

Äänestittekö kiellon puolesta?

– Siitä ei edes äänestetty siellä. Tuohon ei tarvitse ottaa edes kantaa, koska kyseessä oli yksimielinen... Tai ei edes yksimielinen päätös, vaan puheenjohtaja esitti asian, ja Council oli sitä mieltä, että näin edetään.

– Jos äänestys olisi ollut, olisin jäävännyt itseni ulos, jos tässä nyt yritetään ajaa meikäläistä jollain tavalla tämän päätöksen ajuriksi. Ei ole ensimmäinen kerta, kun tämmöistä täysin posketonta spekulaatiota yritetään esittää. Minä en ole ollut millään tavalla viemässä tätä eteenpäin, mutta toimittaja on hyvä ja jatkaa vaan.

Konstanzin-kokouksen pöytäkirjan mukaan olette ollut asiantuntijana esittämässä hallitukselle perusteluita, miksi fluorit pitäisi kieltää. Mitä argumentteja esititte?

– Ensinnäkin puheenjohtaja kysyi minulta, koska minulla on tietenkin enemmän taustaa kuin muilla, mikä tilanne on suhteessa EU:n lainsäädäntöön. Hyvin selvästi käy ilmi, että toin esille, missä aikataulussa Euroopan kemikaalilainsäädäntö tekee päätöksensä, ja jos halutaan kontrolloida, onko tätä C8-fluoria käytetty tai ei ole käytetty, niin siihen ei ole menetelmää. Siinä tapauksessa pitää joko kieltää fluori tai ei. Minulla ei ole ollut teollisuuden edustajana minkäänlaisia intressejä kieltää fluoria. Ihan yhtä lailla se iskee Vauhtiin kuin mihinkä tahansa muuhun toimialaan tai tuotemerkkiin.

Olette Vauhdin Speed Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Monet väline- ja voidevalmistajat katsovat, että olette käyttänyt luottamusasemaanne väärin ja olleet esteellinen FIS:n fluoripäätöksessä. Miten te vastaatte näihin väitteisiin?

– No, ensinnäkin on paljon tuotemerkkejä, jotka ovat varmaankin sitä mieltä, että on varmasti perusteltua harkita hyvin tarkkaan sellaisia asioita, jotka ovat terveydelle vaarallisia aineita ja joilla on negatiivinen vaikutus hiihdon julkiseen kuvaan. Jos tämä olisi ollut äänestys, olisin ilman muuta jäävännyt itseni pois. Jos minulta kysytään, miten minä näen tämän asian, niin olen myös kertonut minun näkemykseni. FIS:n hallituksessa on kuitenkin 14 henkilöä plus puheenjohtaja. Tämä ehdotus on tullut FIS:n hallitukselle Norjan liitolta, ja FIS:n hallituksen puheenjohtaja Gianfranco Kasper on esittänyt tämän ehdotuksen kokouksessa ja kysynyt minun mielipidettäni. Jos sen takia minut koetaan jollain tavalla jääviksi tai minun olisi pitänyt jäävätä itseni vastaamasta tähän kysymykseen, se olisi ollut perin eriskummallista. Jos tästä olisi tullut äänestys, olisin ilman muuta jäävännyt itseni siitä ulos. Minusta tuntuu hyvin eriskummalliselta, että minut on tässä laitettu päätöksen eteenpäinviejäksi, vaikka en ole ollut esittämässä enkä ajamassa sitä eteenpäin.

Kun viime marraskuussa tämä fluorikieltopäätös ajettiin läpi, neljä päivää myöhemmin Vauhti Speed Oy julkisti uuden fluorittoman voidemallistonsa, jonka pääyhdisteelle saitte patentin keväällä 2019. Monet väline- ja voidevalmistaja katsovat, että Vauhti Speed Oy sai tästä päätöksestä kilpailuetua, kun fluori päätettiin kieltää näin nopealla aikataululla. Miten vastaatte?

– No ensinnäkin tämä patentti, josta toimittaja sanoi, se on toiseen tuotteeseen. Meillä on patenttihakemus sisällä näihin kyseisiin tuotteisiin. Tämä tuotekehitys on ollut käynnissä jo hyvin pitkään. Emme ole ainoita, jotka ovat tehneet fluorittomia tuotteita. Varmaan isolta joukolta niitä tuotemerkkejä, joihin olet ollut yhteydessä, löytyi mallistostaan fluorittomia tuotteita ennen tätä kyseistä päätöstä.

– Olimme tehneet päätöksen jo syksyllä, että tulemme koko mallistollamme ulos Beitostöleniä ennen olevana torstaita. Päätös oli tehty siis kauan ennen kuin sain esityslistan muutamaa viikkoa ennen kyseistä Konstanzin-kokousta ja että tämmöinen topikki on ylipäätään esityslistalla. Halusimme tulla mallistollamme ulos juuri silloin kun tulimme siitä syystä, että saimme tiedon, että myös Swix, joka on maailman suurin voidevamistaja, lanseeraa todennäköisesti Beitostölenissä oman Pure-nimisen maratontuotteensa. Halusimme lanseerata omamme ennen heitä. Tällä ei ollut mitään tekemistä fluoripäätöksen ja sen ajankohdan kanssa, mutta eittämättä ne kovin lähelle toisiaan menivät.

FIS sai elokuussa 2019 ruotsalaiselta työryhmältä esityksen, että hallittu siirtyminen fluorittomaan aikaan olisi sen mukaan mahdollista tehdä viidessä vuodessa. Miksi FIS sivuutti työryhmän näkemyksen, joka perustui tiedonhankintaan laajalta joukolta alan toimijoilta?

– No tämmöistä esitystä tai tietoa ei ole ainakaan tullut hallitukseen. FIS on voinut tämmöisen esityksen saada. Jos ymmärsin oikein, tämä on se POPFREE-tutkimus. Tämä kyseinen ruotsalainen tutkimuslaitos ei ole mikään FIS:n valitsema instanssi, vaan kaupallisista lähtökohdista toimiva instanssi, joka halusi tehdä yhteistyötä FIS:n kanssa varsin isosta rahasta. Niin kuin sanoin, tämä ei ole ikinä ollut hallituksen pöydällä, enkä ole kuullut, että viidessä vuodessa tai missään muussakaan aikataulussa voitaisiin siirtyä tai muuta.

– Mielestä tässä sotketaan kaksi asiaa. Jos halutaan keskustella mun jääviydestä, se on niin kuin yksi asia. Tai keskustella siitä, onko päätöksenteko mennyt FIS:ssä oikein, se on yksi asia. Mutta sitten on kanssa toinen asia, miksi näitä tällaisia päätöksiä tehdään. Jos meillä on eittämättä iso joukko tutkimuksia ja artikkeleita, jopa Suomen mediassa ja myös edustamassasi mediassa, joissa on kritisoitu suksivoideteollisuutta näistä fluoriaineista, jotka on todettu haitalliseksi niin ympäristölle kuin ihmisillekin, niin näiden päätösten eteenpäin viemiselle löytyy varmasti paljonkin perusteita. Jos joku näkee, että nämä päätökset ovat Vauhdille jollain tavalla kaupallisesti edullisimpia, ne luvut haluaisin nähdä. Kyllä tässä muutoksessa jokainen saa varmasti haasteita ja uusia tuotteita täytyy tehdä.

Saadaanko testi ensi kaudeksi voimaan niin kuin oli alun perin tarkoitus?

– Minulla ei ole tämänhetkistä tietoa, saadaanko vai eikö saada. Sen tiedän, että tätä valmistelleella työryhmällä on olemassa testauslaitteisto, mutta ymmärtääkseni mitään kenttätestiä ei ole tehty koronatilanteen takia. Vaikea sanoa, saadaanko tämä vietyä maalin tänä vuonna vai ei. En osaa sanoa.

Lue myös: