Suora

 • Miesten pujottelun 2. lasku, Flachau
 • Urheilustudio 30.1.
 • Naisten yhteislähtö, Oberhof
 • Urheilustudio 30.1.
 • Zakopane, miesten kilpailu
 • Zakopane, miesten kilpailu
 • Urheilustudio 31.1.
 • Urheiluruutu
 • Zakopane, miesten kilpailu
 • Urheilustudio 31.1.
 • Äidin ja mummin teränjäljissä - Emmi Peltonen on taitoluistelija kolmannessa sukupolvessa
 • Urheiluruutu

Olympiakomitean takaisinperintävyyhti osin päätökseen – ministeriö hyväksyi kiisteltyjä palkkakuluja ja alensi perintää 15 000 eurolla

Olympiakomitean on maksettava Opetus- ja kulttuuriministeriölle takaisin vielä 155 217 euroa väärin käytettyjä avustuksia. Kattojärjestö on jo aiemmin maksanut 235 000 euroa takaisin.

Suomen Olympiakomitea
Olympiarenkaat
Olympiakomitean vuonna 2016 alkanut takaisinperintävyyhti on käynyt kaikissa oikeusasteissa. EPA

Suomen Olympiakomitean vuonna 2016 alkanut valtionavustusten takaisinperintävyyhti tuli tänään päätökseen ainakin osittain.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoi tänään Yle Urheilulle, että se hyväksyi kahden erityisavustuksen palkkakustannuksia. OKM:n ylijohtaja Esko Rannon mukaan Olympiakomitean takaisinperintä pienenee korkoineen 15 000 euroa.

– Arvioimme, että kun aikanaan näissä avustuspäätöksissä hyväksyttävä palkkauskustannuksen vuositaso per työntekijä oli 70 000 euroa, niin huippu-urheiluyksikön johtajan osalta tämä oli liian alhainen. Oli perusteltua tehtävän vaativuustason huomioiden arvioida tämän johtajan palkkauskustannus korkeammalle tasolle, ylijohtaja Esko Ranto kertoi Yle Urheilulle.

– Arvioimme myös palloilulajien vastuuvalmentajan tehtävää. Kun se oli kilpailtu ja henkilön osaaminen oli kilpailluilla markkinoilla, arvioimme myös sitä, että 70 000 euroa oli siihen hieman liian pieni. Muiden vakanssien osalta katsoimme, että 70 000 euroa oli oikea taso. Olemme tehneet korkeimman oikeuden vaatiman tehtäväkohtaisen arvioinnin. Kävimme kaikki tehtävät läpi ja arvioimme oikean palkkatason.

Kattojärjestön on maksettava valtiolle takaisin väärin käytettyjä avustuksia korkoineen yhteensä 155 217 euroa.

Vuoden 2016 alkuperäiseen perintäpäätökseen, reiluun 435 000 euroon nähden Olympiakomitean lasku valtiolle pienentyi noin 45 000 eurolla. Hallinto-oikeus pienensi summaa jo aiemmin. Rannon mukaan Olympiakomitea on jo maksanut 235 000 euroa takaisin.

Mika Kojonkoski
Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikköä johti vuosina 2013-2018 Mika Kojonkoski. Nyt ministeriö hyväksyi Kojonkosken yli 70 000 euron vuosipalkan. AOP

Samalla päätökseen tuli neljä vuotta kestänyt prosessi, jonka aikana Olympiakomitea on yrittänyt saada laskuaan valtiolle eri oikeusasteissa pienemmäksi. Tapaus on käynyt ministeriön lisäksi hallinto-oikeudessa sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa, joka päätti maaliskuussa 2020, että kahden erityisavustuksen palkkakustannusten osalta takaisinperintä palautetaan ministeriöön käsiteltäväksi.

Tarkastusraportti paljasti väärinkäytöksiä

Vyyhti Olympiakomitean ympärillä alkoi vuonna 2016 kun Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti laajaa mediahuomiota saaneen takaisinperintäraportin kattojärjestön toiminnasta.

Raportti paljasti Olympiakomitean käyttäneen väärin sille vuosina 2012–2014 myönnettyjä avustuksia. Avustuksista viisi oli hankkeille myönnettäviä erityisavustuksia ja yksi yhdistykselle sen perustoimintaa varten myönnettävä toiminta- eli yleisavustus. Yhteensä avustussumma oli 8,67 miljoonaa euroa ja ne olivat kattojärjestön käytössä vuosina 2013–2014.

Raportin mukaan Olympiakomitea oli muun muassa maksanut avustuksilla työntekijöidensä palkkoja avustusehtojen vastaisesti. Ministeriön mukaan työntekijän yli 70 000 euron palkkakaton ylimenevien osuuksien maksamiseen ei saanut käyttää avustuksia. Tarkastuskertomuksessa avattiin huippu-urheiluyksikön kahdeksan työntekijän palkkoja, jotka olivat per työntekijä sivukuluineen vuodessa 78 000–139 962 euroa.

Raportissa todettiin, että Olympiakomitea oli käyttänyt avustuksia myös henkilöstön rahapalkan päälle tulleiden luontoisetujen maksamiseen, leasingautojen vuokriin, polttoainekustannuksiin ja autohallipaikkoihin. Matkakustannuksia ja kilometrikorvauksia oli laskutettu valtion matkustussäännön vastaisesti, eikä ajopäiväkirjoja oltu velvoitettu pitämään. Esimerkiksi Huippu-urheiluyksikön verovapaista kilometrikorvauksista 61 144 euroa oli maksettu kuudelle Huippu-urheiluyksikön työntekijälle. Enimmillään verotonta korvausta oli maksettu kuukausipalkan päälle noin 1 300 euroa.

Raportin mukaan Olympiakomitea ei ollut kilpailuttanut hankkeita lain edellyttämällä tavalla. Avustuksista ylijääneitä rahasummia ei oltu palautettu ja menoiksi oli kirjattu vääriä summia.

Huippu-urheilun kattojärjestö määrättiin maksamaan valtiolle takaisin korkoineen reilut 435 000 euroa. Olympiakomitea haki takaisinperintäpäätökseen oikaisua ministeriöltä, joka hylkäsi vaatimuksen kaikilta osin.

Hallinto-oikeus tuli hiukan vastaan

Olympiakomitea vei asian neljän valtionavustuksen osalta hallinto-oikeuteen vaatien, että takaisinperittävää summa lasketaan 215 388 euroon.

Hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi valituksen suurilta osin todeten, että ministeriön perintäpäätös oli pääosin oikea. Marraskuussa 2018 antamallaan päätöksellä oikeus alensi perittävää summaa 30 791 eurolla.

Päätöksen mukaan kyseinen summa tuli autokuluista, jotka, toisin kuin tarkastusraportissa, sai vähentää kattojärjestön varainhankinnan tuotoista.

Korkein hallinto-oikeus palautti palkkaharkinnan ministeriöön

Olympiakomitea jatkoi valittamalla päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Urheilun kattojärjestö vaati jälleen, että takaisinperittäväksi määräksi muutetaan enintään 215 388 euroa.

Korkein hallinto-oikeus antoi asiassa päätöksen maaliskuussa 2020 äänestyksen jälkeen. Se päätyi kumoamaan hallinto-oikeuden ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset kahden erityisavustuksen kohdalla tukikelvottomiksi katsottujen palkkauskustannusten osalta. Erityisavustukset olivat vuonna 2014 huippu-urheiluyksikölle myönnetty reilun 6,86 miljoonan euron avustus ja vuonna 2014 joukkueurheilulajien kehittämiseen myönnetty 85 000 euron avustus. Käytännössä kyse oli siis erityisesti Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kahdeksalle työntekijälleen maksamista yli 70 000 euron vuosipalkoista.

Koripallo yleiskuva
Ministeriö hyväksyi osin myös palloilulajien vastuuvalmentajan yli 70 000 euron vuosipalkan. Tomi Hänninen

Korkein hallinto-oikeus perusteli päätöstään siten, ettei erityisavustuspäätöksissä eikä niiden ehdoissa ja rajoituksissa oltu asetettu euromääräistä palkkakattoa hyväksyttäville palkkakustannuksille.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan ministeriö ei ollut tehnyt kohtuullisuusarviointia asianmukaisesti, sillä ministeriö oli käyttänyt 70 000 euron palkkakattoa kaavamaisesti jokaiseen työntekijään. Arvioinnissa olisi pitänyt ottaa huomioon valtionavustuksen saaja, avustuksen kohteena oleva toiminta tai hanke, siinä toimivat työntekijät ja heidän toimenkuvansa sekä muut työntekijän palkkauksen tasoon vaikuttavat seikat.

Olympiakomitea oli vedonnut prosessin eri vaiheissa siihen, että huippu-urheiluyksikön ja järjestön työntekijät ovat alansa huippuosaajia ja siksi palkkakattoa paremmin palkattuja.

Korkein hallinto-oikeus velvoitti ministeriön arvioimaan uudelleen kyseisten palkkakustannusten kohtuullisuuden. Äänestyksessä kaksi oikeusneuvosta ei olisi vienyt asiaa enää ministeriön käsiteltäväksi.

Onko ministeriön tänään tekemä päätös siis lainvoimainen, vai voiko Olympiakomitea hakea siihen vielä oikaisua?

– Hallintaviranomaisen päätöksestä voi tehdä aina oikaisupyynnön. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu tekee sen, että suurin osa takaisinperinnästä on jo lainvoimainen. Näiden kahden avustuksen osalta jouduimme arvioimaan palkkauskysymykset uudelleen, ja niiden osalta on oikaisupyynnön mahdollisuus, ylijohtaja Esko Ranto toteaa.

Eli kierros aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka voi lähteä uudelleen?

– Teoriassa kyllä.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen kertoi Yle Urheilulle, että järjestö tutustuu nyt ministeriön päätökseen ja päättää sen jälkeen aikooko se hakea siihen oikaisua.

Olympiakomiteaan vuonna 2017 fuusioituneen liikuntajärjestö Valon 1,7 miljoonan euron takaisinperintä on vielä hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Lisätty 18.5.2020 klo 16:20 Olympiakomitean toimitusjohtajan kanta.

Lue myös:

Olympiakomitean rahasotkussa käänne – korkein hallinto-oikeus kumosi osan esitetystä takaisinperinnästä

Olympiakomitea valittaa 380 000 euron takaisinperinnästä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Olympiakomitea pettyi hallinto-oikeuden päätökseen – mahdollisiin jättilaskuihin on varauduttu jo aiemmin

Laaja tarkistusraportti: Suomen Olympiakomitea käytti valtionavustuksia makeisiin, alkoholiin, sateenvarjoihin…

Kirjeikoni

Tilaa Yle Urheilun uutiskirje ja muita uutiskirjeitä!

Saat Ylen parhaat sisällöt suoraan sähköpostiisi! Tilaa niin monta kirjettä kuin haluat!

Siirry tilaamaan

Suosittelemme

Tuoreimmat