Aluehallintovirastoissa päätöksiä: Lasten ja nuorten harrastustoiminnat saavat jatkua hallituksen suosituksen vastaisesti

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti, että lasten ja nuorten harrastustoiminta myös sisätiloissa saa jatkua. Jo tiistaina pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi, ettei lasten ja nuorten harrastustoimintaa pitäisi keskeyttää.

Kuvituskuva. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedotti (siirryt toiseen palveluun) perjantaina, ettei se ole ulottamassa liikunta- ja virkistystilojen sulkumääräyksiä lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Myöhemmin perjantaina myös Länsi- ja Sisä-Suomen (siirryt toiseen palveluun) aluehallintovirasto ja Lounais-Suomen (siirryt toiseen palveluun) aluehallintovirasto tekivät saman päätöksen eli vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneet lapset ja nuoret saavat jatkaa ohjattua harrastamista muuten suljetuiksi määrätyissä tiloissa.

Päätöksiä on odotettu kiivaasti sen jälkeen, kun hallituksen koronaministeriryhmä viikko sitten suositteli, että sisätiloja koskevat rajoitukset ulotettaisiin koskemaan myös lasten ja nuorten harrastamista. Tähän asti muuten suljetuissa sisätiloissa lapset ja nuoret sekä ammattilaisurheilun joukkueet ovat saaneet jatkaa toimintaansa.

Etelä Suomen Avi kertoo, että Etelä-Suomen alueellisissa koronakoordinaatioryhmissä on tällä viikolla arvioitu ministeriön uuden ohjauksen sisältöä suhteessa epidemiatilanteisiin. Ryhmien arvioiden mukaan nykyisessä tilanteessa lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoittamisella ei saavutettaisi riittävää hyötyä aiheutuvaan haittaan nähden.

– Saimme sosiaali- ja terveysministeriöltä ohjauskirjeen, että tulisi arvioida myös tarvetta rajoittaa lasten ja nuorten harrastustoimintaa vaikeassa epidemiatilanteessa. Arvioimme tätä yhteistyössä alueellisten koronaryhmien kanssa, ja päädyin jokaisen alueen osalta Etelä-Suomessa siihen, ettei lasten ja nuorten harrastustoiminnan kieltämistä voida nähdä oikeasuhteisena. Sillä olisi vaikutusta toki, sillä lapsillakin epidemia leviää, mutta se ei ole riittävän vaikuttava toimi suhteessa haittoihin, sanoo Yle Urheilulle Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Oona Mölsä.

Mölsän mukaan mahdolliset haitat, jotka päätöksessä painoivat, liittyvät liikunnallisuuden mahdolliseen vähenemiseen.

– Lapset ja nuoret joutuisivat ottamaan vastuuta epidemian hoidosta. Katkaisemalla heidän normaalin arkirytminsä saatettaisiin aiheuttaa se, että myöhemmin lasten olisi vaikeampi hakeutua harrastuksiin ja mahdollisesti lasten liikkuminen vähenisi, Mölsä sanoo.

Aikuisten harrastamista koskevat rajoitukset jatkuvat entisellään, ja niitä pohditaan Mölsän mukaan jälleen ensi viikolla. Esimerkiksi Uudellamaalla ja Helsingissä ovat voimassa päätökset, joiden mukaan ryhmäliikuntaan ja kontaktilajien harrastamiseen käytettäviin tiloihin, kuntosaleihin, sisäleikkipuistoihin, kylpylöihin, uimahalleihin, tanssipaikkoihin ja kauppakeskusten yleisiin tiloihin ulottuu sulkumääräys.

Kukaan ei noudattanut hallituksen suositusta

Vaikka koronaministeriryhmä suositteli viime perjantaina, että pahenevan koronapandemian takia sisätilojen rajoituksia tulisi laajentaa myös lasten ja nuorten harrastustoimintaan, lopullisen päätöksen asiasta tekevät aluehallintovirastot kullakin alueellaan. Asiantuntijat ovat olleet melko yksimielisiä siitä, ettei lasten ja nuorten harrastustoimintaa tulisi rajoittaa, koska haitat saattaisivat ylittää toimenpiteen hyödyt.

Itä-Suomessa Avi päätti keskiviikkona jatkaa tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemisesta Etelä-Savon, Itä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla. Sulkupäätös koskee liikunta- ja urheilutoimintaakin noilla alueilla, mutta ei nuorten ja lasten harrastuksia.

– Määräys ei koske kuntosaleja ja muita vastaavia sisäliikuntatiloja eikä myöskään yleisiä saunoja tai uimahallien ja kylpylöiden allastiloja, jos niitä ei käytetä ryhmäliikuntaan. Suljetuksi määrättyjä tiloja voi käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Ikärajaa on nostettu niin, että kaikki viime vuonna 18 vuotta täyttäneet voivat osallistua toimintaan. Toiminnassa tulee kuitenkin ottaa huomioon osallistujien terveysturvallisuus, kertoi ylitarkastaja (siirryt toiseen palveluun) Emma-Lotta Kinnunen.

Lapin ja Pohjois-Suomen Avit ovat jatkaneet niin ikään alueidensa koronarajoituksia, mutta lasten ja nuorten harrastamista ei ole toistaiseksi estetty.

– Lapin aluehallintovirasto ei tällä hetkellä harkitse tilojen sulkemiseen velvoittavan päätöksen antamista, koska tartuntatautilain mukaiset edellytykset sulkupäätökselle eivät täyty, Lapin Avi tiedotti maanantaina (siirryt toiseen palveluun) ja kertoi, ettei lasten ja nuorten harrastustoimintaa rajoiteta.

Päivitettu juttua klo 21.49 14.1.2022: lisätty tieto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ja Lounais-Suomen aluehallintoviraston tiedotteista. Samalla muokattu otsikkoa.

Lue lisää: