Hyppää sisältöön

Ulkopuolinen selvitys: Olympiakomitea rikkoi omia sääntöjään ja vastuullisuusperiaatteitaan Mika Lehtimäen jatkovalinnan yhteydessä

Suomen Olympiakomitean hallituksen toiminnastaan tilaama ulkopuolinen selvitys on valmistunut. Erityistarkastuksen mukaan Olympiakomitea ei ole noudattanut kaikilta osin omia sääntöjään ja vastuullisuusperiaatteitaan.

Kuvassa Olympiakomitean hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori ja varapuheenjohtajat Susanna Rahkamo sekä Sari Multala. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle, Lehtikuva

Suomen Olympiakomitea tilasi toukokuun alussa ulkopuolisen selvityksen hallintonsa toiminnasta. Selvitys on nyt valmistunut (siirryt toiseen palveluun).

Erityistarkastuksen tarkoituksena oli arvioida Olympiakomitean ja sen johdon toimintaa, kun huippu-urheiluyksikön silloisen johtajan Mika Lehtimäen jatkopestistä päätettiin, vaikka hän oli saanut varoituksen naisiin kohdistuneesta epäasiallisesta käytöksestä. Yle Urheilun tietojen mukaan epäasialliseen käytökseen liittyi myös fyysistä kajoamista.

Yle Urheilu kertoi Mika Lehtimäen saamasta varoituksesta 24. maaliskuuta. Lehtimäki erosi tehtävästään 28. maaliskuuta.

Valmistuneen ulkopuolisen selvityksen mukaan Olympiakomitean tulee jatkossa kiinnittää huomiota hallituksen päätösten dokumentointiin. Selvityksessä huomioitiin myös se, että Olympiakomitean sisäiset ohjeistukset ja säännöt ovat olleet ristiriidassa. Selvityksessä kerrotaan, että Lehtimäen valinnan lisäksi Olympiakomitea ei ole noudattanut omia sääntöjään uuden myyntijohtajan ja LLE-johtajan valintapäätöksiä tehtäessä.

Tarkastuksen mukaan Lehtimäen jatkovalinta olisi pitänyt valmistella paremmin. Päätös olisi myös pitänyt kirjata hallituksen pöytäkirjaan 31.1.2022. Näin ei toimittu eli Olympiakomitean hallitus ei toiminut yleisen huolellisuusvelvollisuuden mukaisesti. Hallituksella ei myöskään ollut käytössään kaikkia päätöksentekoon tarvittavia tietoja.

Selvityksessä painotettiin, että jatkossa koko hallituksen on vahvistettava rekrytointiesitykset. Lehtimäen kohdalla valinnan vahvisti vain puheenjohtajisto.

– Olympiakomitean hallitus on kokouksessaan 31.1.2022 käsitellyt huippu-urheiluyksikönjohtajan jatkokautta ja valinnut johtajan jatkokaudelle. Osa haastateltavista kertoi, että he ovat kannattaneet tehtävän laittamista avoimeen hakuun, mutta keskustelujen jälkeen päädyttiin yksimielisesti valitsemaan huippu-urheiluyksikön johtaja suoraan jatkokaudelle, ulkopuolisessa selvityksessä todettiin.

Lehtimäen valinnan vahvistivat siis puheenjohtaja Jan Vapaavuori sekä varapuheenjohtajat Sari Multala ja Susanna Rahkamo. Rahkamo täsmensi lauantaina Yle Urheilulle, että hän kannatti tehtävän laittamista avoimeen hakuun.

Tarkastuksen mukaan Olympiakomitea ei noudattanut Lehtimäen valinnassa omaa "vastuullisuuskompassiaan". Nelikohtaisen vastuullisuuskompassin ensimmäisessä kohdassa korostetaan, että Olympiakomitean on toimittava läpinäkyvästi.

– Huippu-urheiluyksikön johtajan valinnassa jatkokaudelle ei ole näkemyksemme mukaan noudatettu avoimuuden, näkyvyyden ja jatkuvan vuoropuhelun periaatteita, selvityksessä kirjoitetaan.

Selvityksessä todetaan, että epäasialliseen kohteluun liittyvässä tiedottamisessa tulee ottaa huomioon lainsäädännöstä johtuva yksityisyyden suoja. Tarkastuksen mukaan hallituksella pitäisi silti olla kaikki päätöksentekoon vaikuttava tieto käytettävissään.

– On hyvä, että riippumaton ulkopuolinen selvitys asiasta on nyt valmistunut. Se vahvistaa käsityksen, että hallinnolliset prosessit eivät kaikilta osin ole vastanneet hyvää hallintotapaa. Ilmenneet puutteet on kuitenkin helppo korjata, Jan Vapaavuori sanoo Olympiakomitean tiedotteessa.

Selvitystä käsitellään Olympiakomitean ylimääräisessä jäsenkokouksessa 31.5.

Muokattu kello 18.33: Lisätty yksityiskohtia selvityksen sisällöstä ja muutettu otsikkoa sekä lisätty linkki selvitykseen.

Muokattu 28.5. klo 9.22: Lisätty lainaus ulkopuolisesta selvityksestä ja Susanna Rahkamon eriävä mielipide.

Lue myös:

.
.