1. yle.fi
  2. Urheilu
  3. urheilu

”Olemme maailman liikkuvin urheilukansa - vuonna 2020”

Liikunnan kattojärjestö SLU:n kevätkokous hyväksyi hallituksensa esityksen pohjalta suomalaisen urheilun vision, joka linjaa erinomaisella tavalla liikunnan ja urheilun tilaa ja tulevia haasteita. Nyt jos koskaan on SLU:lla ja sen jäsenjärjestöillä työkaluja onnistuneeseen strategiatyöhön.

Ensin julkistettiin Risto Niemisen johtaman huippu-urheilutyöryhmän raportti, sitten SLU:n sähköisen mediakentän selvitys ja nyt Visio2020. Kun urheilujärjestöjohto näiden lisäksi tutustuu vaikkapa Suomen jääkiekkoliiton erinomaiseen auditointijärjestelmään ja Sitran Elinvoimainen Suomi -raporttiin tekisi mieli sanoa, että sillä on käytössään strategiatyöhön paremmat työvälineet kuin koskaan aiemmin.

Tänään julkistettu Visio2020 tarjoaa hyvän näkökulman siitä viitekehyksestä, jossa liike jatkossa tapahtuu. Siihen on selkeällä ja avartavalla tavalla koottu elämänkaaren mittainen liikuntaprosessi. Aikajanalle on löydetty useita kriittisiä pisteitä, joita tarkastelemalla, ja joihin tarttumalla, on mahdollista tarjota lisää liikettä ja onnistumisen mahdollisuuksia jokaiselle vauvasta vaariin. Näkymä liikunnan ytimeen avautuu useamman ulottuvuuden avulla kiinnostavasti.

Ja jotta luettavaa voisi kerätä lisää, ei kannata unohtaa tuoreita kansallisen liikuntatutkimuksen tuloksia, joista lasten ja nuorten sekä aikuisten tulokset on juuri kuultu.

Kevätkokous siis hyväksyi SLU:n hallituksen esityksen, jonka pohjalta Visio2020 -prosessin seuraavasta vaiheesta kuullaan syyskokouksessa 20. marraskuuta.

Liikuntatuntien lisäys oikea arvovalinta

SLU ry:n tilinpäätös vuodelta 2009 osoittaa noin 78 000 euron ylijäämää ja samalla kattojärjestön omapääoma on kasvanut noin 750 000 euroon. Se on nyt tyydyttävällä tasolla ja kattaa noin vuosikolmanneksen palkkakulut. SLU:n liikevaihto on noin seitsemän miljoonaa.

Puheenjohtaja Timo Laitinen nosti avauspuheessaan esille ne positiiviset signaalit, joita liikuntatutkimukset ovat esiin nostaneet. Hän totesi SLU:n uusien sääntöjen mukaisen hallituksen työn alkaneen hyvässä hengessä pitkällisen rakenneuudistusprosessin jälkeen.

Erityisen iloinen Timo Laitinen oli siitä, että yhteiskunnassa vallitsee opetushallitusta myöten suuri yksimielisyys tarpeesta uudistaa koulujen tuntijakoa liikuntamyönteiseen suuntaan. Nuoren Suomen tuore tutkimus kertoo saman lasten äänellä: liikunta on suosituin taito- ja taideaine ja tunteja halutaan lisää.

- Jos ei ainakin lisätuntia tule, on se tässä tilanteessa erikoinen arvovalinta. Tapio Korjuksen lanseeraamaan ’Kehollista yleissivistystä’ ei silloin osata arvostaa, sanoi Laitinen.

Visio2020 prosessia Timo Laitinen kuvasi muutosprosessin hyväksi pohjaksi, jonka avulla suomalaisen urheilun tilaa, tavoitteita ja toimijoita – seurat, lajiliitot, alueet, toimialajärjestöt, kattojärjestö – tulee tarkastella rakenteita myöten.

Anekdoottina veikkausvoittovarojen käytöstä ruohonjuuritasolle nousee SLU:n vuosikertomuksesta esille mukava yksityiskohta: viime vuonna käynnistetyn suoran seuratuen avulla on tähän mennessä palkattu urheiluseuroihin 259 uutta päätoimista työntekijää.

"Urheiluväen keskuudessa tuntuu olevan mukavaa pöhinää” niin kuin eräs kokousedustaja asian ilmaisi.