1. yle.fi
  2. Urheilu
  3. urheilu

HUMUn loppuraportti valmis - tavoitteena 2,5 miljoonan vuosikasvu

Huippu-urheilun muutostyöryhmä esittää keskiviikkona julkaistussa loppuraportissaan huippu-urheilun resursseihin 2,5 miljoonan euron vuosikasvua vuosien 2014-18 aikana.

Urheilu
Kaksi nuorta miestä juoksee.
Comstock

Syksystä 2010 saakka työskennellyt huippu-urheilun muutosryhmä jätti keskiviikkona loppuraporttinsa. Työryhmän loppuraportissa kuvataan ”Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020!" -vision lisäksi toimintamalli, rakenne ja ohjelmat Urheilijan polun vahvistamiseksi.

Suomalaisen huippu-urheilun kehittämisestä vastaa jatkossa Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö yhdessä huippu-urheiluverkoston kanssa. Työkaluina toimii kolme ohjelmaa: Urheiluakatemiaohjelma, Huippuvaiheen ohjelma ja Osaamisohjelma.

- Monet asiat ovat muutoksessa ja sitä ei tehdä hetkessä. Muutostyön aikana on jo saatu aikaan niin rakenteellisia kuin toimintatavallisiakin muutoksia, muutosryhmää johtanut Jukka Pekkala kertoo työryhmän tiedotteessa.

- Kaikki muutokset tähtäävät siihen, että urheilijat, valmentajat ja joukkueet voivat tehdä omaa työtänsä paremmin. Vuoden 2013 alusta alkaen vastuu muutoksen läpiviennistä siirtyy Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikölle, Pekkala jatkaa.

Urheilija huomioidaan kokonaisvaltaisesti

Ensi vuoden alussa aloittava Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö johtaa huippu-urheiluverkoston toimintaa ja vastaa yhdessä lajiliittojen kanssa pitkän aikavälin huippu-urheilumenestyksestä. Lisäksi se vastaa talous-, osaamis-, ja olosuhderesurssien ohjaamisesta verkoston käyttöön ja vahvistaa yhteistyöhön ohjaavan toimintatavan kehittymistä.

Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun laatua vahvistavan akatemiaverkoston kehittämisestä, kun taas osaamisohjelman vastuualueena on suomalaisen huippu-urheilun osaamisen kehittyminen.

- Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö on toiminnallinen yksikkö, joka toimii lähellä urheilijan arkea. Lajit, urheilijat ja valmentajat saavat tuekseen lajiryhmävastaavia sekä joukon asiantuntijoita ja urheilija huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Yksikkö toimii moottorina, joka kehittää huippu-urheiluverkoston yhteistyötä ja sitä kautta koko suomalaista huippu-urheilukulttuuria ja sen osaamisen ja yhteisöllisyyden kasvua, Huippu-urheiluyksikköä johtava Mika Kojonkoski selvittää.

Resurssit kasvuun

Muutosryhmä esittää loppuraportissaan huippu-urheilun kokonaisresursseihin noin 2,5 miljoonan vuosikasvua vuosien 2014-2018 aikana. Tämän onnistuminen edellyttää muutoksia neljässä kokonaisuudessa: urheilun omassa varainhankinnassa, yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sekä toimintatapojen ja rakenteiden kehittämisen kautta syntyvissä resurssiratkaisuissa.

Suomen Olympiakomitean pääsihteeri Mika Sulin kommentoi työryhmän loppuraportin antavan todella hyvän styökalun Olympiakomitean uuden strategian rakentamiseen.

- Muutosryhmä on tehnyt perinpohjaista työtä ja kuvannut loppuraportissaan sen ihannetilan, johon suomalaisen huippu-urheilun tulee pyrkiä. Nyt on Olympiakomitean vuoro ottaa viesti vastaan ja analysoida raportin pohjalta tällä hetkellä toteutettavissa olevat toimenpiteet ja toisaalta linjata se kehityskulku, jolla Muutosryhmän suosituksia voidaan toteuttaa tulevina vuosina, Sulin sanoo.