Suora

  • Veikkausliigan päätöskierros
  • Urheiluruutu
  • Huuhkajia ja panelistijuoruja
  • Huuhkajia ja panelistijuoruja
  • Urheiluruutu

"Jääkiekkoliitto kaipaa demokratiaa" – Lue Kummolan haastajan kirje

Suomen Jääkiekkoliitolle valitaan puheenjohtaja marraskuussa. Haastaja Mika Anttonen on herätellyt liittovaltuutettuja kirjeellä, koska ennen vaalia ei järjestetä vaalikeskustelua.

urheilu
jääkiekko
Tomi Hänninen

Suomen Jääkiekkoliiton liittovaltuusto kokoontuu puolentoista viikon kuluttua valitsemaan lajiliitolle puheenjohtajan. Kalervo Kummola on ilmoittanut olevansa käytettävissä jatkokaudelle, ainakin siirtymäajaksi, haastaja Mika Anttonen puolestaan herättelee liittovaltuutettuja kirjeellä.

Perinteisen postin mukana lähetetty kirje on tavoittanut valtuutetut tiistaina ja keskiviikkona.

Yle Urheilun haltuunsa saaman kirjeen perusteella Kummolan haastaja on pettynyt, että SJL:n puheenjohtajavaalista ei ole järjestetty vaalikeskustelua tai mitään tilaisuutta, jossa Anttonen olisi päässyt kertomaan näkemyksiään Jääkiekkoliiton tulevaisuudesta.

Anttonen ei aio olla käytettävissä puheenjohtajavaaliin, ellei tule valituksi nyt marraskuussa järjestettävässä vaalissa. Hän korostaa olevansa muutosjohtaja ja vain yhden kauden puheenjohtaja, tämä vaihe on tärkeä Anttosen mukaan siksi, että Jääkiekkoliitossa saataisiin liikkeelle muutos.

Anttonen pitää puheenjohtajavaalin asetelmaa kiusallisena. Hän olisi itse odottanut useampia ehdokkaita ja avointa keskustelua puheenjohtajuudesta, Kummolan vahva asema on kuitenkin tehnyt demokraattisesta vaalista hankalan.

Anttonen tarjoaa kirjeessään Kummolalle mahdollisuutta jatkaa kansainvälisen liiton työskentelyä: ”Ainoa asia-argumentti istuvan puheenjohtajan jatkolle on hänen halunsa jatkaa kansainvälisen liiton toiminnassa. Minun mielestä hänen jatko kansainvälisissä tehtävissä on erinomainen asia, mutta se ei vaadi toteutuakseen sitä, että hän jatkaa kansallisen liiton puheenjohtajana”, Anttonen ehdottaa.

Lajin etu edellä

Suomen Jääkiekkoliiton liittovaltuuston jäsenille lähettämässään kirjeessä Kummolan haastaja muistuttaa terävästi, että kukaan ei ole suurempi kuin laji. Anttonen toivoo, että vaalissa ajateltaisiin ennen kaikkea lajin tulevaisuutta ja että kabinettisopimukset jäisivät puheenjohtajaa valittaessa unholaan.

Onko nuorten pelaajien kehittymisen kannalta järkevää istuttaa heitä nykyistä määrää linja-autossa?

Mika Anttonen

Anttonen penää kirjeessä strategiaan sitoutumista. SJL:n uusi strategia hyväksyttiin kesäkuussa, mutta toistaiseksi siitä ei ole käyty laajempaa keskustelua eikä strategia ole saanut suurempaa julkisuuttakaan.

Anttonen nostaisi keskusteluun jääkiekon arvot ja esimerkiksi toimet lajin kalliiden harrastusmaksujen hillitsemiseksi. Kummolan haastaja kyseenalaistaa esimerkiksi junioreiden pelimatkat. Anttonen kysyy, onko nuorten pelaajien kehittymisen kannalta järkevää istuttaa heitä nykyistä määrää linja-autossa?

Vaalikirjeessään Anttonen viittaa valmentajalisenssin tärkeyteen ja liiton tuoreen strategian tavoitteisiin tehdä jääkiekosta houkuttelevampi harrastus peruskouluikäisille. Kilpailuun painottuva laji menettää harrastajiaan jatkuvasti, ohjattujen vuorojen avulla ns. drop out –tapaukset saataisiin Anttosen mukaan vähenemään.

LUE ANTTOSEN KIRJE VALTUUTETUILLE: Arvoisa liittovaltuuston jäsen,

Lähestyn Teitä kirjeellä, koska näyttää siltä, että ennen jääkiekkoliiton puheenjohtajavaalia ei järjestetä vaalikeskustelua, jossa olisin voinut kertoa näkemyksiäni jääkiekkoliiton tulevaisuudesta ja muutostarpeista. Vaalikeskustelun puute on hyvin konkreettinen esimerkki toimintatavasta, joka ei täytä nyky-yhteiskunnan odotuksia ja vaatimuksia.

Demokraattinen päätöksenteko vaatii toteutuakseen vaalin ja vaalikeskustelun. Demokratian ja avoimuuden lisääminen ovat keskeisessä asemassa edustamassani muutoksessa. Jääkiekkoliiton hallituksen tärkein tehtävä on strategian toteutuksen aktiivinen valvonta ja seuranta. Hallituksen tulee varmistaa, että toimihenkilöiden/alueiden valmistelemat toimintasuunnitelmat toteuttavat strategian päämäärää painopistealueilla ja toimenpiteet toteutetaan valittujen arvojen mukaisesti.

Meidän on huolehdittava jääkiekon julkikuvasta paremmin, jotta voimme varmistaa nykyisten taloudellisten tukijoiden jatkon ja saada uusia yhteistyökumppaneita.

Mika Anttonen

Antaisin nykyiseen verrattuna paljon operatiivisia asioita toimihenkilöiden/alueiden päätettäväksi. Periaatteella, että asia päätetään siellä, missä on paras osaaminen. Tämä menettelytapa lisää toimeenpanevan porukan motivaatiota ja vapauttaa hallituksen resursseja keskusteluun strategian toteutuksesta ja toiminnan linjasta. Suurena urakkana hallitukselle / toimihenkilöille/ alueille tulee olemaan uuden arvopohjaisen strategian jalkauttaminen. Tämä työ on jo alkanut, mutta vaatii toteutuakseen sitoutuneen, esimerkkiä näyttävän hallituksen ja puheenjohtajan. Yhteiskunnallinen arvostus on uuden strategian yksi painopiste.

Jääkiekkoperheen on kuunneltava entistä herkemmällä korvalla, mitä yhteiskunta ja yhteistyökumppanit jääkiekolta toivoo ja odottaa. Meidän on tuotava oma näkyvä panoksemme suomalaisten liikkumisen lisäämiseksi. Meidän on huolehdittava jääkiekon julkikuvasta paremmin, jotta voimme varmistaa nykyisten taloudellisten tukijoiden jatkon ja saada uusia yhteistyökumppaneita. Ympäröivä yhteiskunta odottaa jääkiekolta tekoja tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden saralla.

Lajin kalleus on kiistatta strategian päämäärän, ”Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen” , jarrutekijä. Harrastamisen kustannukset ja elementit mistä kulut syntyvät vaihtelevat kuitenkin selkeästi eri puolella maata. Tällöin keinot kustannusten painamiseksi alaspäin ovat myös alueellisesti osittain erilaisia. Haluaisin kutsua seurat koolle miettimään yhdessä niitä yhteisiä toimia, joilla kausimaksun hintaa voidaan leikata. Tälle työlle olisi hyvä asettaa numeerisia tavoitteita juniorijoukkueen budjettipohjaan nojautuen. Esimerkiksi matkustaminen on monen juniorijoukkueen budjetissa merkittävä kuluerä. Onko nuorten pelaajien kehittymisen, levon, koulun käynnin ja sosiaalisen elämän näkökulmasta järkevää istuttaa heitä nykyistä määrää linja-autossa?

Harrastekiekko on lisääntynyt aikuisväestön keskuudessa ilahduttavasti. Jatkossa olisi tärkeää luoda harrastemainen toimintamalli myös peruskouluikäisille. Jos seuroissa olisi mahdollista harrastaa jääkiekkoa esim. 2 kertaa viikossa aikuisten ohjauksessa, moni drop-out tapaus jäisi toteutumatta. Toteutuakseen tällainen malli vaatii valmentajia, joiden motivaatio lähtee lasten liikuntakasvatustyöstä.Haastetta lisää jääajan löytäminen. Kaikki tämä on kuitenkin mahdollista ja meidän uuden strategian mukaista toimintaa. Harrastekiekkoilijat varmasti tyytyvät myös ulkojäihin ja uusia aikuisia valmennustyöhön löytyy, kun asiat esitetään innostavassa ja positiivisessa hengessä.

Olen ehdolla puheenjohtajaksi vain yhdeksi kaudeksi enkä tule olemaan ehdokkaana tulevaisuudessa, jos en nyt tule valituksi.

Mika Anttonen

Valmentajalisenssi ja siihen liitetty koulutus on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden hankkeista. Tavoitteena tulee olla, että jokainen lasten ja nuorten kanssa töitä tekevä valmentaja on käynyt jääkiekkoliiton järjestämän koulutusjakson, mikä on yksi valmentajalisenssin myöntämisperuste. Valmentajalisenssi on keskeinen työkalu jääkiekkoperheen arvojen jalkauttamisessa. Kunnioitus, yhteisöllisyys, hauskuus ja erinomaisuuden tavoittelu tulee näkyä tulevaisuuden valmentajien arkityössä. Esimerkiksi jääkiekkoon kuulumaton vastustajan tahallinen, suunnitelmallinen vahingoittaminen tulee parhaiten kitkettyä ammattimaisella valmentajakoulutuksella.

Tässä yhteydessä on syytä korjata se tarina, jota minusta mustamaalaamismielessä kerrotaan. En ole vaatimassa jääkiekosta pois lajinomaista kovuutta, päinvastoin. Jääkiekko on nopea peli, kontaktilaji, jossa loukkaantumisia tapahtuu ja joskus tunteet tilanteissa kuumenee. Näin on aina ollut ja näin tulee olemaan. On kuitenkin kokonaan toinen asia, miten suhtaudumme suunnitelmalliseen vastustajan vahingoittamiseen. Sille on sanottava EI, aivan kuten jalkapallo sanoo EI rasismille maailmanlaajuisesti.

Olen ehdolla puheenjohtajaksi vain yhdeksi kaudeksi enkä tule olemaan ehdokkaana tulevaisuudessa, jos en nyt tule valituksi. Peruste on hyvin yksinkertainen. Koen, että muutosjohtajana minulla on juuri nyt jotain annettavaa suomalaiselle jääkiekolle. Kun muutos on viety läpi, löytyy lajin parista minua parempia johtajia. Minua on myös syytetty idealistiksi. Talouselämän puolelta voi tarkistaa miten idealismini on saanut aikaan liiketoimintaa ja miten olen vienyt läpi arvopohjaisia strategisia muutosprosesseja.

Vaalitilanne, jossa vastaehdokkaani on istuva puheenjohtaja, on kiusallinen. Kalervo Kummola on tehnyt suomalaisen jääkiekon nousemiseksi maailman huipulle enemmän kuin kukaan muu. Vanhempien ihmisten kunnioitus, kotikasvatukseni ja tunne sanovat, että näin kansainvälisestikin ansioituneen puheenjohtajan tulee saada valita itse lopettamisajankohtansa. Vastapainona kuitenkin kaikki järkiargumentit ja jääkiekon etu vaativat puheenjohtajan vaihtoa.

Uudistumisen uskottavuus on hankalaa vanhoilla kasvoilla.

Mika Anttonen

Olen puhunut jo pitkään ideaalitilanteesta, jossa nyt tulevassa vaalissa olisi useita jääkiekkotoimijoita ehdokkaina, käytäisiin hyvä, jääkiekon tulevaisuutta pohtiva vaalikeskustelu ja valittaisiin uusi puheenjohtaja. Tässä mallissa ei olisi ollut ehdokkaina kumpikaan tämän hetkisistä. Valitettavasti tähän ei päästy. Ainoa asia-argumentti istuvan puheenjohtajan jatkolle on hänen halunsa jatkaa kansainvälisen liiton toiminnassa. Minun mielestä hänen jatko kansainvälisissä tehtävissä on erinomainen asia, mutta se ei vaadi toteutuakseen sitä, että hän jatkaa kansallisen liiton puheenjohtajana.

Maailma muuttuu kiihtyvällä tahdilla, mikä lisää jääkiekkotoiminnan tarvetta muuttua. Vanhoilla toimintatavoilla ei enää pärjätä. Uudistumisen uskottavuus on hankalaa vanhoilla kasvoilla. Jääkiekkoperheen tulee muistaa, ettei yksikään henkilö ole suurempi kuin tämä hieno laji – päätökset pitää tehdä lajin etu edellä.

Vaalissa jokaisella valtuutetulla on oikeus ja velvollisuus äänestää niin kuin itse parhaaksi kokee. Mitkään kabinettisopimukset eivät sido ketään. Pohtien; mikä on suomalaisen jääkiekon, meidän urheilun lippulaivan, etu. Pelätäkään ei tarvitse, äänestys on suljettu lippuäänestys.

Vaaliterveisin, Mika Anttonen

Kirjeikoni

Tilaa Yle Urheilun uutiskirje ja muita uutiskirjeitä!

Saat Ylen parhaat sisällöt suoraan sähköpostiisi! Tilaa niin monta kirjettä kuin haluat!

Siirry tilaamaan

Suosittelemme

Tuoreimmat