Hyppää sisältöön

Valtio tukee maahanmuuttajien liikuntaa 1,3 miljoonalla eurolla tänä vuonna – näin tuet jakautuvat

Valtio panostaa tänä vuonna erityisesti maahanmuuttajataustaisten naisten, tyttöjen ja kotiäitien liikuntaan.

Kuva: Oliver Berg / EPA

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee maahanmuuttajien kotouttamista kuntien monikulttuurisen liikunnan avulla paikallistasolla.

Valtio antaa tähän toimintaan runsaat 1,3 miljoonaa euroa tänä vuonna, kun viime vuonna se myönsi vastaavaan tarkoitukseen 1,2 miljoonaa euroa.

Kehittämisavustukset on annettu aluehallintovirastoille, jotka jakavat ne kunnille hankehakemusten perusteella.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto sai nyt 900 000 euroa, Länsi- ja Sisä-Suomen 163 000 euroa, Itä-Suomen 124 000 euroa, Pohjois-Suomen 64 000 euroa, Lounais-Suomen 34 000 euroa ja Lapin 28 000 euroa.

- Summien määrään vaikuttavat aluehallintovirastojen kuntien hankeavustukset, joita on Etelä-Suomessa haettu selvästi eniten. Siihen vaikuttavat myös väestön määrä, kuinka monessa kunnassa on maahanmuuttajaväestöä ja hankkeiden erityistarve, opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen kertoo.

Hänen mukaansa valtion painatukset ovat muuttuneet. Viime ja tänä vuonna erityiskohderyhmänä ovat naiset ja tytöt sekä vaikeimmin tavoitettavat ryhmät eli esimerkiksi kotona olevat naiset.

- Selvitysten perusteella taustalla ovat esimerkiksi kulttuurilliset syyt, miksi heitä on ollut vaikea saada toimintaan mukaan. Nyt pääkaupunkiseudulla ja muuallakin Suomessa on järjestetty pelkästään naisille suunnattuja uimahallivuoroja. Lisäksi kielitaito-ongelmien vuoksi he eivät ole helposti pystyneet hakemaan ja saamaan tietoja asioista.

Valtion tuella maahanmuuttajat on saatu liikkumaan

Kehittämisavustuksella valtio tukee hankkeita, jotka edistävät maahanmuuttajien aktiivista osallistumista liikunnan harrastamiseen.

Tarkoituksena on se, että maahanmuuttajat löytäisivät paremmin kaikille suunnatut liikuntatoiminnat ja pystyisivät osallistumaan niihin paremmin.

Satu Heikkinen

Heikkinen sanoo, että avustuksia voidaan myöntää maahanmuuttajalasten ja -nuorten liikuntaan, perheliikuntaan, aikuisten maahanmuuttajien terveyttä edistävään liikuntaan sekä edellytysten luomiseen urheilu- ja liikuntaseurojen maahanmuuttajille tarkoitetulle toiminnalle.

- Tarkoituksena on se, että maahanmuuttajat löytäisivät paremmin kaikille suunnatut liikuntatoiminnat ja pystyisivät osallistumaan niihin paremmin. Eli kunnat ja seurat järjestäisivät liikuntatoimintaa, johon kaikkien on helppo tulla mukaan.

Heikkisen mielestä olisikin hyvä, että kunnat tekisivät paikallistasolla yhteistyötä urheilu- ja liikuntajärjestöjen kanssa. Esimerkiksi Vantaalla on jatkunut monta vuotta iso monikulttuurinen liikunnan kehittämishanke Sporttia kaikille.

Heikkisen mukaan vaikutukset ovat hyviä muuallakin Suomessa. Seurat ja kunnat ovat ottaneet eri-ikäisiä maahanmuuttajia aikaisempaa paremmin toimintaansa mukaan ja liikkumaan.

- On syntynyt monimuotoista toimintaa, esimerkiksi perheliikuntaryhmiä, ja liikunnan terveysvaikutuksia on pystytty hyödyntämään. Hankkeiden ja tukien myötä maahanmuuttajat ovat saaneet lisää henkistä ja fyysistä kuntoa.

Maahanmuuttajat saivat yli 2,5 miljoonaa euroa vuosina 2011-2013

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön LIKESin seurantaraportin mukaan ELY-keskukset jakoivat yli 2,5 miljoonaa euroa kunnille kehittämisavustusta maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla vuosina 2011-2013.

Tukea sai 43 hanketta ja 40 kuntaa. Eniten tuesta pääsi nauttimaan Uudenmaan ELY-alue, jossa on myös eniten maahanmuuttajia.

Seurantaraportissa kerrotaan, että hankkeiden yleisin toteuttajataho oli liikuntatoimi, ja yhteistyötahoina olivat urheiluseurat ja kunnan eri hallintokunnat.

Kehittämisavustuksilla toteutettiin muun muassa ohjattuja liikuntaryhmiä ja liikuntatapahtumia. Niiden avulla maahanmuuttajat myös saivat avoimia harjoitusvuoroja.

Lisäksi maahanmuuttajataustaisille naisille toteutettiin sukupuolisensitiivisiä ryhmiä, ilmenee seurantaraportista. Suurin osa toimintaan osallistuneista oli kuitenkin maahanmuuttajataustaisia poikia ja miehiä.

Hankkeilla oli myönteisiä vaikutuksia, sillä maahanmuuttajien liikkuminen lisääntyi, ja osa kunnista aloitti monikulttuurisen liikuntatoiminnan ja maahanmuuttajien tavoittamisen alusta. Vuorovaikutus kantaväestön kanssa jäi kuitenkin vähäiseksi.

Seurantaraportin mukaan maahanmuuttajien toivotaan myös itse suunnittelevan liikuntatoimintoja, ja eri lajien alkeisryhmiä ja perheliikuntatoimintoja olisi hyvä saada lähelle monikulttuurisia asuinalueita.