Suomen urheiluakatemiat kouluttavat tuhansia urheilijoita

Suomen olympiakomitea yrittää osaltaan auttaa urheilijoita tulevaisuutensa turvaamisessa viittomalla oikeaan suuntaan esimerkiksi opinto-ohjauksen ja työelämävalmennuksen saralla.

Kuva: Tomi Hänninen

Olympiakomitean alaisuudessa toimii tällä hetkellä 20 urheiluakatemiaa, jotka koordinoivat toimintaa omalla alueellaan. Osassa toiminta ulottuu yläkouluikäisistä yliopistotasolle asti. Verkosto on rakentunut kymmenen viime vuoden aikana ja toimintaa koordinoidaan olympiakomitean huippu-urheiluyksiköstä käsin.

  • Nämä ovat alueellisia ratkaisuja, joissa on mukana eriasteisia oppilaitoksia tarjoamassa joustavuutta urheilun ja opiskelun yhdistämiseen. Näillä yhteistyökumppaneilla on oma koordinointityönsä ja yhteyshenkilönsä, ja heidän kauttaan kyetään paikallisesti reagoimaan urheilijoiden tarpeisiin niin hyvin kuin oppilaitoksilla on rahkeita, urheiluakatemiaohjelman johtaja Markus Kalmari avaa.

  • Suunnittelu- ja ohjauspuolessa oppilaitoksilla yhdessä urheiluakatemioiden kanssa on mielestäni hyvät valmiudet auttaa. Riippuu tietysti vähän lajista ja jatko-opinnoissa alasta, kuinka tiivistahtisesti pystyy opiskelemaan maksimaalisen harjoittelun ollessa yhä mahdollista.

Kalmarin mukaan suurin haaste akatemiatoiminnassa on tietoisuuden levittäminen viestimällä asiasta urheilijoiden suuntaan. Tällä hetkellä toiminnassa on mukana kaikkiaan tuhansia urheilijoita. Korkeakouluasteelle mukana on 1237 opiskelijaa, jotka ovat joko maajoukkueurheilijoita tai kansainvälistä kärkeä. Toiseella asteella opiskelee viisi ja puoli tuhatta urheilijaa, joista 1300 on nuorten maajoukkueurheilijoita ja loput aluetason urheilijoita.

Toiminnan painopiste on toisella asteella, jossa on erityisen koulutustehtävän saaneita urheilulukioita ja -ammattioppilaitoksia. Urheilulukioita on tällä hetkellä 13 ja -ammattioppilaitoksia 11.
20 akatemian verkostoon sisältyy myös sata peruskoulua, jotka tarjoavat urheilupainotusta.

  • Niissä koulu on mukana tukemassa urheilua ja rakentamassa sentyyppistä lukujärjestystä, että koulupäivän aikanakin voisi harjoitella, Kalmari sanoo.

Pitkään olympiakomiteassa oli erityinen opinto- ja urasuunnittelijan virka, jonka suunnalta urheilijoita avustettiin tulevaisuutta ajatellen. Se kuitenkin lakkautettiin viime vuonna. Nyt urheilijoiden ohjaaminen aktiiviuran jälkeiseen elämään tapahtuu erityisesti henkilöstöpalveyrityksen kanssa tehtävän yhteistyön kautta.

  • Heiltä huippu-urheilijat saavat apua nimenomaan työelämäänsiirtymisvaiheessa. Siihen sisältyy työelämävalmennusta, ansioluettelon tekemistä, haastatteluihin valmentamista ja työpaikan etsimistä.