1. yle.fi
  2. Urheilu
  3. urheilu

Yle paljastaa: Näin paljon ja näillä ehdoilla KooKoo ja Vaasan Sport maksavat liigaosakkeesta

Yle Urheilun saamien tietojen mukaan KooKoo ja Vaasan Sport maksavat liigaosakkeesta kumpainenkin SM-liigan ja Jääkiekkoliiton sopiman summan, 1,8 miljoonaa euroa. Yhtiöt joutuvat taipumaan koviin ehtoihin.

Sport ja KooKoo maksavat Kuva: Yle

Vielä vuonna 2009 SM-liigan julkisti, että liigassa pelaamista edellyttävä SM-liigaosake maksaa 1 593 533 euroa. Liigaosakkeen hinta ja maksuehdot on pidetty visusti salassa, mutta nyt Yle Urheilu paljastaa kuinka paljon ja millä ehdoilla Kouvolan KooKoo ja Vaasan Sport ovat liigaosakkeestaan maksaneet.

Vaasan Sport nousi liigaan kaudella 2014-2015. Jääkiekon SM-liiga Oy:n hallitus esitti liigan osakkaille ylimääräisessä yhtiökokouksessa Sportille suunnatusta maksullisesta osakeannista syyskuussa 2014. Aiemmin keväällä liigan lisenssitoimikunta oli toteuttanut auditointi- eli arviointiprosessin sekä lisäselvityksen, jonka tuloksena Sport todettiin liigakelpoiseksi. Suunnattu osakeanti hyväksyttiin yhtiökokouksessa.

Suunnatun osakeannin perusteluina on todettu olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, jota myös osakeyhtiölaki edellyttää suunnatun osakeannin hyväksymiseksi.

Osakeannin ehtoina Hockey-Team Vaasan Sport Oy:lle tarjottiin merkittäväksi yksi liigaosake, josta maksettava hinta on yhteensä 1,8 miljoonaa euroa. Kuudessa vuodessa liigaosakkeen hinta on siis noussut peräti 206 467 euroa, eli 13 prosenttia.

Summa ei ole muodostunut vapailla markkinoilla kysynnän ja tarjonnan perusteella, sillä sopimuksen mukaan se on Jääkiekon SM-liiga Oy:n ja Suomen Jääkiekkoliiton yhdessä sopima. 13 prosentin kasvu ja 1,8 miljoonan euron summa on laskettu osakekohtaisena substanssiarvona sekä siihen on lisätty osuus tulevien vuosien kassavirroista. Käytännössä jääkiekon SM-liigalla on monopoliasema. Se voi päättää hinnasta ja muista ehdoista ilman pelkoa kilpailusta.

Liigaosakkeen nimellisarvoksi, eli sen alkuperäiseksi arvoksi, on merkitty ehdoissa vain 16 818 euroa. Tällä summalla kasvatettiin Jääkiekon SM-liiga Oy:n osakepääomaa,  ja loput, 1 783 182 euroa merkittiin liigan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, josta se on helpommin käytettävissä.

Tappioita vuosikausia tehneen Vaasan Sportin liigaosakkeen maksuaikataulu poikkeaa julkisuudessa esitetystä. Ehtojen mukaan Sportin on maksettava 300 000 euroa vuodessa neljän vuoden ajan ensimmäisestä liigakaudesta alkaen. Sportin ei tarvitse maksaa osakkeesta korkoa, mutta viidentenä vuonna sen on kyettävä maksamaan viimeinen 600 000 euron lyhennyserä ennen 1.8.2019. Jos Sport ei kykene koko 1,8 miljoonan euron liigaosaketta tässä ajassa maksamaan, menettää se liigaosakkeen.

KooKoon maksettava nopeammin

Samaisesta syyskuun alkuun vuodella 2014 päivätystä pöytäkirjasta ilmenee, että Kookoo oli juuri toimittanut auditointimateriaalin. Vuotta myöhemmin liigan hallitus ja osakkaat hyväksyivät yhtiölle suunnatun osakeannin, jonka myötä KooKoo Hockey Oy nousi pääsarjaan käynnissä olevalle kaudelle 2015–2016.

Kookoon liigaosakkeen hinta ei ollut noussut vuoden aikana, vaikka aiemmin osake oli noussut keskimäärin kahden prosentin vuosivauhtia. KooKoon on Sportista poiketen maksettava viiden vuoden aikana 360 000 euroa vuodessa. Yhtiön on maksettava summa kokonaisuudessaan viimeistään 1.8.2020, tai muuten osakeanti raukeaa.

Ehtojen mukaan sekä Sportin että KooKoon liigaosakkeen merkintähinnan lyhennyserät vähennetään automaattisesti yhtiöiden Jääkiekon SM-liigalta saamasta mediakorvauksesta.  Näin ollen yhtiöt eivät hyödy käytännön toimintansa pyörittämisessä muiden liigayhtiöiden tapaan televisiointikorvauksista, niiden mennessä liigaosakkeen maksuun. Menettelyn avulla jääkiekon SM-liiga Oy on käytännössä varmistanut, että se saa rahansa. Taloudellinen riski on siis siirretty kokonaisuudessaan seuralle.

Liigalla kovat ehdot - arvo voi laskea 50 %

Sportilla ja KooKoolla on oikeus maksaa liigaosake maksuaikataulua lyhyemmässä ajassa. Merkillepantavaa on se, että osakeyhtiölain mukaisesti osake rekisteröidään ja todellinen omistusoikeus siirtyy seurayhtiöille vasta kun osake on kokonaisuudessaan maksettu.

Tästä syystä Sportilla ja KooKoolla ei ole liigan hallituksen pöytäkirjan mukaan osakkeen tuomaa äänioikeutta, oikeutta osinkoon, liigan osakassopimuksessa määriteltyyn korvaukseen vapaaehtoisessa luopumistilanteessa eikä muitakaan osakkeenomistajan oikeuksia ennen kuin yhtiöt ovat maksaneet koko liigaosakkeen hinnan. Sopimuksessa määritellyillä ehdoilla siihen menee vuosia.

Sopimuksen mukaan Sportin ja KooKoon on sitouduttava näihin ehtoihin, mikäli ne haluavat pelata liigassa.

Ostamalla 1,8 miljoonan euron liigaosakkeen Sport ja KooKoo saavat pelioikeuden, oikeuden mediakorvaukseen ja muihin liigan kautta tuleviin korvauksiin ja se saavat olla läsnä ja puhua yhtiökokouksissa. Osakassopimuksen allekirjoituksen jälkeen yhtiöitä sitoo kaikki liigan velvollisuudet.

Jos Sport ja KooKoo luopuvat tai joutuvat luopumaan liigapaikasta ennen kuin ne ovat maksaneet koko liigaosakkeen merkintähinnan, palauttaa Jääkiekon SM-liiga Oy jo maksetusta määrästä vain puolet. Näin ollen osakkeen arvo olisi laskenut peräti 50 prosenttia. Jos yhtiöt luopuvat sarjapaikasta kesken kauden ennen kuin koko merkintähinta on maksettu tai menevät konkurssiin ennen koko merkintähinnan maksamista, ei maksettuja osuuksia palauteta ollenkaan.