1. yle.fi
  2. Urheilu
  3. urheilu

Olympiakomitean taloudessa huomautettavaa - ministeriö haluaa avustuksia takaisin liki puoli miljoonaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on suorittanut talven ja kevään 2016 aikana tarkastuksen Olympiakomitean valtionavustusten käytöstä. OKM esittää palautettavaksi hallinnollisista syistä noin 400 000 euroa vuoden 2014 avustuksista. Olympiakomitean valtionavustusten kokonaismäärä vuonna 2014 oli noin 9 miljoonaa euroa.

Mika Kojonkoski (arkistokuva) Kuva: Jarmo Nuotio / Yle

- Palautukseen on osattu varautua. Rion Olympialaisten osalta tällä ei ole vaikutusta urheilijoihin tai olympiajoukkueeseen, toteaa Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski.

Tarkastuksen aikana on käyty läpi toimintatapoja, käytäntöjä sekä strategisen yhteistyön tekemistä ministeriön liikuntayksikön kanssa viimeisten vuosien ajalta.

- Ministeriön tarkastusraportin merkittävä sisältö on se, että yhdessä sovitut ja vuosikausia käytössä olleet toimintatavat näyttävät muuttuvan. Tulevaisuuden kannalta olennaista on saada selkeämmät pelisäännöt ja ennakoitavat toimintatavat. Jos nyt tehtyyn tarkastukseen liittyvät päätökset jäävät voimaan, niin niillä on byrokratiaa lisäävä vaikutus koko suomalaiseen urheiluun ja järjestötoimintaan. Meille on tärkeää jatkossakin säilyttää kansalaistoiminnan autonomia sekä mahdollisuus tuottaa yhteiskunnalle hyviä tuloksia, toteaa Olympiakomitean pääsihteeri Teemu Japisson.

Hallintoa saatu kevennettyä

Järjestörakenteen erittäin isossa remontissa viimeisten vuosien aikana hallinnon kustannuksia on pystytty alentamaan huomattavasti esim. Olympiakomitean ja Valon yhteisen organisaation rakentamisen jälkeen. Tämä on ollut myös opetus- ja kulttuuriministeriön vahvasti kannustama tavoite. Ministeriön tarkastuksen mukaan hallinnosta säästynyttä yleisavustuksena myönnettyä avustusta ei olisi voinut käyttää suomalaisen huippu-urheilun tekemiseen. Ministeriö esittää takaisinperittäväksi n. 130 000 euroa.

Valtionavustusten käyttöajan pidennyksiä eri tilivuosille ei ole kirjattu ministeriön toivomalla tavalla, mutta avustusten osalta on toimittu sovittujen käytäntöjen mukaisesti.  Ministeriö esittää takaisinperittäväksi n. 130 000 euroa.

- Tunnistamme raportissa esiin nostetut, selkeästi hyvän hallinnon toteutumiseen liittyvät asiat kuten avustusten käyttäminen eri vuosien aikana. Olemme kuitenkin toimineet ohjeistusten mukaan emmekä ole saaneet viestiä siitä, että syntyneitä toimintatapoja olisi pitänyt muuttaa. Osa avustuspäätöksistä on saatu vasta myöhään keväällä ja on ollut järkevää käyttää rahat pidemmän ajan kuin kalenterivuoden aikana, jatkaa Japisson.

Vuoden 2014 aikana Olympiakomitea ei ole kaikilta osin toiminut hankintalain edellyttämällä tavalla kaikissa ulkopuolisissa ostoissa. Ministeriö esittää takaisinperittäväksi n. 40 000 euroa.

Sport Finlandin eli Olympiakomitean kansainvälisyyshankkeen erityisavustus ja hankkeeseen liittyvät omat tuotot ovat olleet kuluja suurempia. Ministeriö esittää palautettavaksi ylijäämän eli n. 100 000 euroa.

- Julkisissa kilpailutuksissa kiinnitämme jatkossa entistä enemmän huomiota hankintalain mukaisiin käytäntöihin. Joissakin asioissa tämä on kuitenkin haastavaa, koska palveluntarjoajia kuten Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn kaltaisia toimijoita ei ole muita Suomessa. Kansainväliseen työhön liittyvä esitys takaisinperinnästä on ymmärrettävä. Olemme onnistuneet keräämään itse enemmän tuottoja ja näin ollen avustuksen kokonaismääräiseen käyttämiseen ei ole ollut tarvetta, kertoo Japisson.

Avustuskäytännöt tulisi arvioida uusiksi

Suomalaisen urheilun avustuskäytännöt kuten kriteerit, hakuprosessit, arviointi ja seuranta on ollut ison keskustelun kohteena usean vuoden ajan. Tarkastuksen kautta esille noussut uusi mahdollinen rahoittajan toimintatapa asettaa haasteita suomalaiselle urheiluyhteisölle ja menestyksen rakentamiselle.

- Suomalaisen urheilun tulevaisuuden hyvän hallinnon toimintatapojen toteutumisen ja kehittämisen osalta on erittäin tärkeää, että nyt luodaan yhteiset ja selkeät linjaukset. Haluamme jatkaa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa toimivaa yhteistyötä sopimalla yhdessä uudet käytännöt, joilla on kansalaistoiminnan elinvoimaisuuteen positiivinen vaikutus. Samalla mietimme mahdollisuutta hakea oikaisua nyt esille nostetuista asioista, jatkaa Japisson.