Suora

  • Taitoluistelun GP Kanada

Oikeusturvalautakunnan päätös tuli: Anni Vuohijoki lähtee Rioon

Urheilun oikeusturvalautakunta antoi perjantaina päätöksen Suomen Rion painonnostovalinnoista.

urheilu
Anni Vuohijoki painonnostaja
Anni Vuohijoki.

Urheilun oikeusturvalautakunta on päätöksellä pysyttänyt Suomen olympiakomitean tekemän valintapäätöksen, jolla Suomen edustajaksi Rion olympialaisiin naisten painonnostoon on valittu Anni Vuohijoki.

Valituksen olympiavalinnoista oikeusturvalautakuntaan olivat tehneet Anna Everi ja Meri Ilmarinen, jotka molemmat katsoivat, että heidän tulisi päästä Rioon Suomen edustajaksi.

- Asiassa ei ollut ilmennyt, että olympiakomitea olisi käyttänyt harkintavaltaa asiassa väärin tai että päätös olisi valitsematta jääneitä urheilijoita syrjivä. Asiassa ei ollut ilmennyt myöskään sellaisia menettelyvirheitä, joiden vuoksi valintapäätös tulisi poistaa. Valitukset hylättiin ja olympiakomitean valintapäätöstä ei muutettu, päätöksessä linjattiin.

Oikeusturvalautakunta katsoi esitetyn selvityksen perusteella, että arvioitavana olevat kolme urheilijaa olivat harkinnassa huomioon otettavien kriteereiden valossa arvioituina varsin tasaväkisiä. Lautakunta totesi, että asetettujen valintakriteereiden perusteella ja valintakriteereiden mahdollistaman harkintavallan puitteissa Suomen edustajaksi olympialaisiin olisi voitu valita myös Everi tai Ilmarinen. Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuitenkaan kuulunut sen arviointi, olisiko joukkueeseen voitu valita Vuohijoen sijasta joku muu varteenotettavista ehdokkaista.

Päätöksessä todettiin, että tilanteessa, jossa arvioitavana olleet kolme painonnostajaa olivat olleet arvioinnissa huomioon otettavana ajanjaksona varsin tasaväkisiä, sovellettavat valintakriteerit olivat jättäneet olympiakomitealle varsin paljon harkintavaltaa.

Suosittelemme

Tuoreimmat