Suora

  • Urheilustudio MM-hiihdot 2.3.
  • Naisten 10 km (v)
  • Urheilustudio MM-hiihdot 2.3.
  • Lumilautailun paripujottelu

Murskaava raportti liikuntarahojen käytöstä – Olympiakomitean uusi pomo järkyttyi kuultuaan miljoonaperinnästä

Liikuntajärjestö Valoon kohdistunut tarkastus paljasti suuria puutteita ja sääntörikkomuksia. Valtio perii takaisin 1,75 miljoonaa euroa avustuksia. Järjestön uusi toimitusjohtaja lupaa pestä likapyykin.

Urheilupolitiikka
Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen
Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.Lehtikuva

Vuosi sitten opetus- ja kulttuuriministeriö tarkasti Olympiakomitean vuoden 2014 rahankäytön päätyen yli 430 000 euron takaisinperintään. Raportti herätti kohua, sillä valtion rahaa oli käytetty väärin esimerkiksi palkkakaton ylittäneisiin palkkoihin, kohtuuttomiin luontois- ja työsuhde-etuihin, kestityksiin ja lahjoihin. Lähipiiriltä tehtyjä hankintoja ei ollut kilpailutettu.

Jo tuolloin ministeriö kertoi, että myös liikuntajärjestö Valon vuoden 2014 talous on tarkastuksessa. Ministeriön tarkastuspäällikkö Viivi Lajunen ennakoi tapauksen olevan samantyylinen kuin Olympiakomiteassa. Vuoden kestänyt prosessi tuli maanantaina päätökseensä. Takaisin peritään Olympiakomiteaan verrattuna moninkertainen summa. Raportin mukaan Valon on maksettava valtiolle korkoineen yli 2,6 miljoonaa euroa. Summaa kohtuullistettiin 1,75 miljoonaan euroon Valon taloudellisesta asemasta johtuen.

Valoa perustamisesta saakka johtanut pääsihteeri Teemu Japisson kertoi maanantaina olevansa pettynyt opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten tarkistuksen loppupäätelmään. Japissonin mukaan Valo oli toiminut ministeriön kanssa yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaan.

Liikuntajärjestö Valo ja Olympiakomitea yhdistyivät vuoden alussa. Helmikuussa irtisanoutuneen pääsihteerin Japissonin tehtävät ottaa Olympiakomitean toimitusjohtajaksi pestattu Mikko Salonen. Elokuussa virallisesti aloittava Salonen painottaa, että likapyykit on pestävä.

– Summa on hirvittävän iso. Melkein putosin penkiltä, kun kuulin sen. Tiesin toki, että tarkastus on menossa ja jonkinlaisia palautusvaatimuksia tulee, Norjasta työmatkalta tavoitettu Salonen sanoo.

– Toiminnan pitää lähteä siitä, että toimitaan yhteisesti hyväksytyillä pelisäännöillä ja tässä tapauksessa valtionavustuksen ehdoilla ja vaatimuksilla. Meidän osalta on todettu, ettemme ole toimineet kuin olisi pitänyt. Meidän pitää pestä pyykki ja käydä asiat yhteistyössä ministeriön kanssa läpi.

Huonoa taloudenpitoa ja hallintoa

Vuonna 2014 Valo sai 3,36 miljoonaa euroa yleisavustusta ja 4,56 miljoonaa euroa erityisavustuksia eli yhteensä 7,92 miljoonaa euroa valtion kassasta. Tarkastustoimi tutki 25:n avustuksen käytön, joista 16 päätyi takaisinperintään.

Tarkastusraportista paljastuu, että Valon taloudenpito on ollut monilta osin löyhää ja huolimatonta. Eri hankkeiden kirjo on laaja: on tutkimushanketta Brightonista Helsinkiin 1994–2014, antidopingtyötä kuntokeskuksissa, henkilöstöliikuntaohjelmaa ja Suomen urheilun integriteettipäivää.

Yritysmaailman näkökulmasta hyvä hallintotapa, toiminnan läpinäkyvyys, selkeät pelisäännöt ja kirjaukset ovat arkipäivää.

Mikko Salonen

Raportissa todetaan, että hankkeiden taloudellinen seuranta on ollut Valossa heikkoa ja kirjanpito puutteellista. Hankkeille on kirjattu kuluja, joihin rahaa ei ole hakuvaiheessa myönnetty. Kuluja on kirjattu silkkaan arvioon perustuen. Kuittitositteet ovat sekoittuneet keskenään eri hankkeiden välillä. Projekteissa ei ole ollut hankkeesta selkeästi vetovastuussa olevaa työntekijää. Palveluita on ostettu kilpailuttamatta ja hankkeita toteutettu liki täysin valtion rahalla. Oman rahoituksen osuus oli jäänyt huomattavan pieneksi, vaikka hakemuksissa oli toisin luvattu.

Suurin perintäpäätös liittyy kahteen lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeeseen vuosilta 2013 ja 2014. Valtio antoi rahaa lasten ja nuorien liikuttamiseksi kaksi miljoonaa euroa, josta ministeriö perii nyt takaisin 1,6 miljoonaa. Valossa hankkeille kirjattiin noin miljoonan euron verran henkilöstökustannuksia, jotka ministeriö perii takaisin. Hankkeissa mukana olleiden työaikoja ei raportoitu, vaikka järjestössä oli olemassa työajanseurantajärjestelmä. Valon talousjohtaja totesi raportissa, että 57 henkilön palkat ja palkkiot oli kirjattu pelkän arvion perusteella.

– Löysimme paljon puutteita siitä, miten Valon henkilöstökuluja oli kohdennettu näille hankkeille. Selkeää dokumentaatiota siitä, mitkä henkilöstökulut millekin hankkeelle kuuluivat, emme oikein riittävästi saaneet. Sen vuoksi takaisinperintää tuli aika paljon henkilöstökulujen osalta, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Esko Ranto.

Poika heittää palloa koriin.
Arja Lento / Yle

Ostoja omilta yhtiöiltä

Samaisissa hankkeissa Valo oli esimerkiksi ostanut yli 300 000 euron edestä palveluita kolmelta yhtiöltä ilman kilpailutusta. Lain mukaan yli 30 000 euron ostot on kilpailutettava. Noin 80 000 euron osto oli tehty esimerkiksi Muuvit Health and Learning Oy:stä. Yhtiön omistivat osin yksityiset sijoittajat ja osin Valon tytäryritys Nuori Suomi palvelut Oy. Raportissa huomautetaan, että lähipiirin hankintojen tulee olla perusteltuja. Avustuksilla ei saa kattaa liike- ja sijoitustoiminnasta aiheutuvia kuluja. Hankekirjanpidossa oli myös työsuhdeautojen leasingvuokria ja käyttökuluja, vaikka työsuhde-etuuksia ei avustuksilla saa kattaa. Osa laskuista oli alunperin lähetetty Nuori Suomi ry:lle, ei Valolle.

Tarkastusraportista ilmenee, että Valossa tehtiin viime hetken kirjauksia avustusten käyttämiseksi. Avustus on palautettava valtiolle tai sille on haettava joko jatkoaikaa tai käyttötarkoituksen muutosta, jos raha ei ole käytetty sovittuun päivämäärään mennessä.

Esimerkiksi kolmelle Lähiliikuntapaikkarakentamisen seurantatutkimus -hankkeelle kirjattiin joulukuun viimeisenä päivänä vuonna 2014 yhdellä tositteella 234 066 euroa järjestön omia hallinnon kustannuksia. Selitystä siitä, miten kirjatut menot todellisuudessa kuuluivat hankkeille, ei ollut.

Raportissa todetaan, että Valon omia henkilöstökuluja, tilavuokria ja atk-palveluita on perusteetonta kirjata hankkeille, joita ei ole toteutettu itse järjestössä. Seurantatutkimukset oli teetetty ostamalla asiantuntijapalveluita järjestön täysin omistamalta Suomen Kunto ja Virkistys Oy:ltä. Palautettavaa valtiolle kertyi korkoineen reilut 57 000 euroa.

Hankkeiden tulokset epäselviä

Valon avustushakemukset ovat raportin mukaan olleet yleisluontoisia ja karkeita. Ministeriöstä sai 210 000 euron avustuksen Kasva Urheilijaksi -ohjelmaan kolmella ranskalaisella viivalla kuvatun budjetin perusteella. Tarkastustoimi ei pystynyt arvioimaan kulujen hyväksyttävyyttä, koska budjetissa ei ollut määritelty tarkasti hankkeesta koituvia kuluja.

Vuosia jatkuneisiin, suuriin hankkeisiin on haettu rahaa vuosi toisensa jälkeen identtisin budjetein. Avustuspäätöksiä ei ollut noudatettu ja Valo oli esimerkiksi siirtänyt rahaa eteenpäin vastoin lakia. Eräässä hankkeessa 650 000 euron avustusta oli siirretty liikunnan aluejärjestöille yli 300 000 euron edestä. Lupaa rahojen siirtämiseen ei ministeriöltä ollut. Aluejärjestöt saavat valtiolta omaa avustustaan.

Hankkeiden tarkoitus ja toteutumisen tulokset ovat jääneet monin paikoin hämäriksi. Esimerkiksi 60 000 euron avustuksen saaneen Urheillen terveyttä -hankkeen raportista ei tarkastustoimelle selvinnyt, mikä rooli Valo ry:llä oli ollut hankkeessa. Avustuksen selvitysraportissa oli kerrottu muista hankkeista, joihin oli saatu osittain myös EU-rahoitusta. Ministeriö perii takaisin muun muassa kyseisen hankkeen avustuksella maksettuja toisen hankkeen seminaarikuluja 15 000 euron verran.

Jalkapallo treenit
Ari Lahti / AOP

Valon toiminta on pyörinyt hyvin pitkälti ministeriön rahoituksella. Oman varainhankinnan nettotulot olivat reilut 230 000 euroa, kun järjestön kokonaiskulut olivat liki yhdeksän miljoonaa euroa. Raportissa todetaan, että Valon toimittamien selvitysten perusteella on vaikea hahmottaa konkreettisesti, mitä saadulla rahalla on tehty eri hankkeissa.

Salonen yllättyi miljoonaperinnästä

Valolle annettu 1,75 miljoonan euron lasku koituu ainakin osin uuden Olympiakomitean maksettavaksi. Elokuussa virallisesti aloittava toimitusjohtaja Salonen selvittelee Valon ja Olympiakomitean asioita jo nyt vapaa-ajallaan. Hän joutuu ensitöikseen tarttumaan aiempien vuosien perinnön siivoamiseen.

– Yritysmaailman näkökulmasta hyvä hallintotapa, toiminnan läpinäkyvyys, selkeät pelisäännöt ja kirjaukset ovat arkipäivää. En hyväksy toimintatapoja, jotka ovat vastoin sovittuja pelisääntöjä eivätkä täytä hyvän hallintotavan vaatimuksia, sanoo Salonen.

Vielä hetken pääsihteerinä toimiva Teemu Japisson kertoi Ylelle, että Valoa ei ole vielä virallisesti yhdistyksenä lakkautettu ja että oman pääoman miljoonalla eurolla pystytään kuittaamaan maksuja. Jäljelle jää kuitenkin 750 000 euroa sekä Olympiakomitean viimevuotinen perintä, joka on paraikaa hallinto-oikeuden käsittelyssä. Ministeriö olisi halutessaan voinut periä molemmilta järjestöiltä vieläkin enemmän rahaa takaisin.

Salonen aikoo käydä raportin läpi sekä Olympiakomitean hallituksen että toimiston kanssa välittömästi. Järjestön nykyjohto on viestinyt Saloselle, että muutoksia toimintatavoissa on tehty Olympiakomitean tarkastuksen jälkeen.

– Kun lähden vetämään toimintaa ja kantamaan siitä vastuun, niin käyn ministeriön kanssa asiat läpi. Siltä pohjalta toimintaa muokataan niin, että se kaikilta osin täyttää hyvän hallintotavan kriteerit. Täytyy olla avoimet, läpinäkyvät, selkeät pelisäännöt siten, että sekä avustuksen myöntäjä ja saaja ymmärtävät, mitä ne tarkoittavat, Salonen sanoo.

– Ei tuollaisia kukaan urheilun parissa toimivista avustusten saajista, lahjoittajista ja myöntäjistä halua lukea enää jatkossa.

Miljoonapotti on maksettava valtiolle takaisin vuoden loppuun mennessä. Mahdollinen oikaisupyyntö on tehtävä kesäkuussa.

– Meidän pitää ensin perehtyä huolella raporttiin ja tehdä sitten arvio mahdollisesta oikaisun hakemisesta. Tässä vaiheessa sitä vaihtoehtoa ei voi poissulkea, Salonen sanoo.

Lue myös:

Huolimattomuutta vai hämäräpeliä – mihin lasten liikuttamiseen tarkoitetut miljoonat katosivat?

Kuka maksaa urheilun kattojärjestön miljoonaperinnän? Pääsihteeri: "Olen hyvin pettynyt ja hämmentynyt"

Urheilun kattojärjestö käytti valtionavustuksia väärin: "Tänä päivänä käytännöt voivat olla toisia"

Urheilun valtionavustuksia peritään takaisin peräti 1,75 miljoonaa euroa

Kirjeikoni

Tilaa Yle Urheilun uutiskirje ja muita uutiskirjeitä!

Saat Ylen parhaat sisällöt suoraan sähköpostiisi! Tilaa niin monta kirjettä kuin haluat!

Siirry tilaamaan

Suosittelemme

Tuoreimmat