Opinnäytteet: tuoreimmat

Pikkukylä ponnistelee kohti uusia ulottuvuuksia – suomalaisen kylätoiminnan opastuskeskus nousee Eskolaan

Testamenttilahjoitus rahana on helppo arvottaa. Summa on se, mikä on, euroissa mitattuna. Mittaamattoman arvokkaasta lahjoituksesta voitaneen puhua esimerkiksi silloin kun testamenttilahjoituksena saadaan vaikkapa entisen kyläaktiivin ja tutkijan kaikki arkistopaperit vuosikymmenten ajalta. Tällaisen lahjoituksen turvin rakentuu Kannuksen Eskolan kylään kylätoiminnan opastuskeskus.

Kotimaa