Tietokoneohjattu numeerinen ohjaus (CNC): tuoreimmat