Vaikuttavuustutkimus: tuoreimmat

STUK odottaa Fennovoimalta paikkavaihtoehtoja ydinjätteiden loppusijoitukseen, mikäli Posiva-sopua ei synny

Fennovoima on aikoinut jättää ministeriölle omaa loppusijoituslaitostaan koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman kesällä, mikäli yhtiö ei pääse Posivan kanssa yhteisymmärrykseen ydinjätteiden loppusijoituksesta. Säteilyturvakeskuksen odotuksissa on, että mahdollisessa arviointiohjelmassa Fennovoimalla olisi jo esittää paikkavaihtoehtoja loppusijoitukseen.

Kotimaa

Pieniä tuulivoimalahankkeita ELY-keskuksissa ruuhkaan asti

Tuulivoimahankkeet ruuhkautuvat rannikon ELY-keskuksissa. Tuulivoimayhtiöt ovat toimittaneet ELY-keskuksiin viime vuonna poikkeuksellisen paljon alle 10 voimalan hankkeita käsiteltäväksi. Yhtiöt pyrkivät pienemmillä hankkeilla välttämään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, säästämään suunnittelukuluissa ja nopeuttamaan voimaloiden valmistumista. Voimayhtiöitä houkuttelee tuulivoimalle maksettava korotettu sähkön tuotantotuki. Suurimpien voimaloiden tuet nousivat viime vuonna miljooniin euroihin.

Kotimaa