Kilparata: tuoreimmat

Valitustulvasta selvinnyt yrittäjä uskoo Ahveniston radan murisevan vielä vuosia Hämeenlinnassa

Vaasan hallinto-oikeus kiristää Hämeenlinnan Ahveniston moottoriradan melu- ja pohjaveden suojausvaatimuksia. Moottoriradan operaattori Pertti Kurki-Suonio on kuitenkin tyytyväinen radan saamaan ympäristölupaan.Hän on yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa valmistellut jo pitkään radan uusimista nykyistä ympäristöystävällisemmäksi - vauhdista ja tapahtumista silti tinkimättä.

urheilu