Hannele Pokka: tuoreimmat

Olvassuon kansallispuistohanke kaatui hallinnollisiin rajoihin

Kansallispuistojen perustamisen kannalta Pohjois- ja Etelä-Suomen välinen raja kulkee Olvassuon alueen läpi. Pudasjärvi ja Puolanka ovat Pohjoista Suomea mutta Utajärvi kuuluu tässä mielessä Etelä-Suomeen. Etelä-Suomen kansallispuistoissa ei saa metsästää ja Pohjois-Suomessa metsästyslain kahdeksannen pykälän mukaisella vapaan metsästysoikeuden alueella paikallisten metsästys kansallispuistoissa on sallittu.

kansallispuistot