Koulukuri: tuoreimmat

Työnantajansa toimintaa kritisoineelle sosiaalityöntekijälle harkitaan kurinpitotoimia

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä halutaan vaientaa julkista keskustelua sairaanhoitopiirin sisäisistä asioista. Viime viikolla johtava sosiaalityöntekijä kritisoi sijaisuuksien täyttämiseen vaadittavaa menettelyä julkisesti. Sairaanhoitopiiri pohtii nyt, rikkoiko virkamies puheillaan lojaalisuusperiaatetta työnantajaansa kohtaan. Hallinto-oikeuden professorin mukaan kunnallisen toimijan avoin päätöksenteko on tärkeää.

Kotimaa