Julkinen hallinto: tuoreimmat

Eksoten tarkastuslautakunnan ja arviointipäällikön toiminnan laillisuus siirtyy Eksoten valtuuston päätettäväksi – valtuusto voi nimittää tilapäisen valiokunnan selvitystyöhön

Eksoten valtuusto on koolla seuraavan kerran kesäkuussa, jolloin sen on mahdollista nimittää tilapäinen valiokunta ja antaa sen selvittää, ylittivätkö Eksoten tarkastuslautakunta ja arviointipäällikkö toimivaltansa Marja-Liisa Vesterisen asemaa arvioitaessa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE)