Käävät: tuoreimmat

Tutkijat kehittävät viljelymenetelmiä, joilla saadaan metsistämme "kantosienituloja"

Pakurikäävän koeviljelystä on saatu niin rohkaisevia tuloksia, että tutkijoita kiinnostaa ruoka- ja erikoissienten laajamittainen ja suunnitelmallinen viljely maamme metsissä. Sienten keräily on mukava ja joillekin jopa tuottoisa harrastus, mutta nyt maanomistajille halutaan merkittäviä ja jatkuvia "kantosienituloja" esimerkiksi lampaankäävästä, koivunkantosienestä, osterivinokkaasta ja lakkakäävästä.

Kotimaa