Ydinjätteet: tuoreimmat

STUK odottaa Fennovoimalta paikkavaihtoehtoja ydinjätteiden loppusijoitukseen, mikäli Posiva-sopua ei synny

Fennovoima on aikoinut jättää ministeriölle omaa loppusijoituslaitostaan koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman kesällä, mikäli yhtiö ei pääse Posivan kanssa yhteisymmärrykseen ydinjätteiden loppusijoituksesta. Säteilyturvakeskuksen odotuksissa on, että mahdollisessa arviointiohjelmassa Fennovoimalla olisi jo esittää paikkavaihtoehtoja loppusijoitukseen.

Kotimaa