Ankerias: tuoreimmat

Määräys 90 vuoden takaa raukesi viimein rahalla – KHO: Kymijokeen ei tarvitse rakentaa ankeriaskouruja

Kymijoen voimalaitosten ylläpitäjät joutuvat maksamaan kalatalousmaksuja ankeriaskannan ylläpitämiseksi. UPM:n vuosimaksu Keltissä on 11 000 euroa ja Kuusankoskella 14 000 euroa. Pato Oy:n pitää Myllykoskella maksaa 17 000 euroa vuodessa. Kalatalousmaksut perustuvat vuosien 1927, 1939 ja 1943 määräyksiin, joiden mukaan voimalayhtiöiden pitäisi rakentaa ankeriaskourut.

Kotimaa