Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT: tuoreimmat