Hyppää sisältöön

Eduskuntavaalit 2023 - Vaaliuutiset

Uudessa eduskunnassa joka toinen kansan­edus­taja istuu kolmella jakkaralla. Osa tuoreista triplapäät­tä­jistä tietää jo nyt eroavansa valtuus­to­teh­tä­vistä.

Kohti hallitusneuvotteluja: paketissa on 3 artikkelia

Eduskunnan työ on alkamassa. Tänään tarkastettiin kansan­edus­tajien valtakirjat ja huomenna on edessä ensimmäinen täysistunto.

Etelä-Pohjanmaalla Suupohjan seutukunta jäi ilman omaa kansan­edus­tajaa toista vaalikautta peräkkäin. Kurikkalaisia huolettaa vaiku­tus­vallan katoaminen pois alueelta.

Marin luopuu puheenjohtajuudesta: paketissa on 2 artikkelia

Kiivas puheen­joh­ta­ja­kamp­pailu SDP:ssä voi viedä energian mahdollisilta halli­tus­neu­vot­te­luilta. Marin-lisän poistuminen näkyy toden­nä­köi­sesti demareiden suosiossa, arvioi politiikan toimittaja Terhi Toivonen.

Hylätyt äänet: paketissa on 2 artikkelia

Päämi­nis­te­ri­vaa­leista puhuminen saattoi johtaa vihreiden ja vasem­mis­to­liiton kannattajat äänestämään SDP:tä. Asiantuntijan mukaan heitä on valunut tähän suuntaan jo koko vaalikauden ajan.

Vaalipiirien vaikutus: paketissa on 2 artikkelia

Emeri­tus­pro­fes­sori Heikki Paloheimo esitti ennen eduskun­ta­vaa­leja, että pienimpiä vaalipiirejä yhdis­tet­täisiin äänten­las­ken­nassa isompiin. Tulos vastaisi tällöin paremmin äänestäjien tahtoa.

Politiikassa korostuvat usein erimie­li­syydet. Yhteistyö on kuitenkin tärkeää, koska silloin asioita on helpompi viedä eteenpäin, kertoo Hanna Kosonen.

Politiikan tutkijan mukaan äänestäjien takti­koin­nilla oli merkitystä, mutta ei sellaista, mitä taktikoivat ehkä odottivat.

Esimerkiksi Oulun vaalipiirin eteläosasta meni eduskuntaan vuonna 2019 kolme keskus­ta­laista. Nyt alueelta valittiin yksi keskus­ta­lainen ja yksi perus­suo­ma­lainen. Molemmat ovat uusia kansan­edus­tajia.

Alatyylistä verbiä ei ole totuttu kuulemaan muodollisissa tilai­suuk­sissa. Nykyajan hapatuksesta ei kuitenkaan ole kyse, sillä vituttaa-verbi on ollut nykysuomen sanakirjassa 1900-luvun puolivälistä.

Elämä kansanedustajuuden jälkeen: paketissa on 3 artikkelia

Keskustan tulevaisuus: paketissa on 2 artikkelia

Ahvenanmaalla oli Suomen kunnista alhaisin äänes­ty­sak­ti­viisuus. Ahkerimmat äänestäjät löytyivät Kauniaisista. Esimerkiksi Helsingissä kaupun­gi­nosien välillä oli valtavia eroja äänes­tys­pro­sen­teissa.

Kokoomus voitti vaalit: paketissa on 5 juttua

Puoluejohtajien äänisaaliit: paketissa on 3 artikkelia

Lintilä keräsi Vaasan vaalipiiristä enemmän ääniä kuin viime eduskun­ta­vaa­leissa vuonna 2019. Tällä kertaa ääniä kertyi yhteensä 6131.

Kansain­vä­li­sessä mediassa Suomen vaalitulosta selitetään valtion velkaan­tu­mi­sesta käydyllä keskustelulla. Hallituksen muodos­ta­mi­sesta povataan vaikeaa.

Eduskunnasta pudonneet: paketissa on 4 artikkelia

Nuoret nousevat eduskuntaan: paketissa on 3 artikkelia

Ville Merinen pääsi ensi­ker­ta­lai­sena eduskuntaan Pirkanmaalta.

Eduskun­ta­vaalien julkki­seh­dok­kaista moni meni läpi, osa melko vaikuttavilla äänipoteilla. Muun muassa histo­rioit­sija Teemu Keskisarja ja tiktokkaaja Terapeutti-Ville saivat hyvin ääniä.

Se oli siinä!

Olet jälleen ajan tasalla.

.
.