Kehityspäällikkö: tuoreimmat

Vanhempien saarnat eivät auta – miksi koulunkäynti ei kiinnosta?

Koulujen keskeyttäminen voi altistaa nuoren sille, että kouluttautumisessa ja työllistymisessä on vaikeuksia myöhemmin. Miten nuorta voisi kannustaa suorittamaan opintonsa loppuun asti? Voisiko koulu panostaa yksilölliseen opetussuunnitelmaan? Jos vanhempien saarnat eivät auta, onko koulun tehtävä reagoida poissaoloihin ja koulumenestyksen heikkenemiseen? Miten, kenen ja missä vaiheessa nuoren opiskelumotivaation lopahtamiseen voi puuttua?

Kotimaa