Saamelaislapset ja -nuoret: tuoreimmat

Saamelaisnuoret, yhdistykset ja yksityishenkilöt vetoavat kansanedustajiin saamelaislakihankkeiden puolesta

Suomen saamelaisnuorten yhdistys SSN on koonnut yhdistysten ja yksityishenkilöiden voimat ja lähettänyt kansanedustajille kirjeen, jolla he näyttävät tukensa saamelaislakihankkeille, jotka ovat eduskunnan käsiteltävinä. Allekirjoittajat vaativat, että hallituksen esitys saamelaiskäräjälaiksi on hyväksyttävä, saamelaismääritelmää ei saa laajentaa ja että ILO 169 -sopimus on ratifioitava viipymättä.

Sápmi