Murresanakirja: tuoreimmat

Yle Pohjanmaan Murresanakirja

Emmä tullu tänne kräkkyämähän, tulin vaan hotaasohon pari Nurmoon panaania! Yle Pohjanmaa kantaa syvää huolta siitä, että muualta Suomesta tulevat matkailijat voisivat selvityä Etelä-Pohjanmaalla. Tärkeintä turistille on ymmärtää omaleimaista eteläpohjalaista murretta. Jotta eteläpohjalainen murre tulisi suurelle yleisölle tutuksi ja ymmärettäväksi, olemme koonneet edustavahkon otoksen pohojalaasia paukahroksia selityksineen murreopintojen tueksi. Himiöörä, hiniöörä tai hiviöörä... Pohjalaiset "trossaa", "rikuneeraa", "priuteeraa", "himiööttöö", "lauteeraa"... Pohjalaiset on "könttööksis", "prökkeviä", "mokkooksis", "flataasia" ja "lapaannoksis". Eteläpohjalainen murre on rikasta ja sillä on eri muotoja, Suupohjan seudun murre poikkeaa Järviseudulla puhutusta murteesta. Omat murteensa on myös Härmänmaalla ja Suomenselän seudulla. Siksipä poimimamme näytteet eivät ole kuin pieni otos Etelä-Pohjanmaan murrekirjosta. Toivomme, että keräämästämme materiaalista on apua paitsi murreopinnoissa, niin myös eteläpohjalaisen sielunmaiseman ymmärtämisessä!

Murresanakirja